intTypePromotion=1
ADSENSE

NHỮNG VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 18 tài liệu

2.354
lượt xem
366
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

NHỮNG VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc tổ chức các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời; nhận thức của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, công chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng từng bước được nâng cao. Công tác khen thưởng về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ tốt nhiệm vụ công tác của các đơn vị.

Lưu

Tài liệu trong BST: NHỮNG VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 1. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND

  pdf 26p 74 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 2. Quyết định số 103/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 80 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH. UBND TỈNH BẮC NINH

 3. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

  pdf 20p 56 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 4. Thông tư số 06/2012/TT-BKHĐT

  pdf 40p 58 3

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

 5. Quyết định số 3026/QĐ-UBND

  pdf 13p 71 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 6. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND

  pdf 18p 35 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

 7. Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND

  pdf 11p 44 0

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH TÂY NINH

 8. Quyết định số 881/2012/QĐ-UBND

  pdf 24p 43 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 9. Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND

  pdf 16p 57 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ, BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

 10. Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT

  pdf 21p 124 6

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

 11. Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND

  pdf 16p 85 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2