Tài chính doanh nghiệp - 12 bài giảng hay nhất của một số giảng viên

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 11 tài liệu

0
556
lượt xem
15
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tài chính doanh nghiệp - 12 bài giảng hay nhất của một số giảng viên
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp 11 bài giảng về tài chính doanh nghiệp giúp cho sinh viên nắm được kiến thức tổng quan về tài chính doanh nghiệp, các dạng thức phân tích tài chính , hiểu được quan hệ cũng như sự tác động của hệ thống tài chính đến hoạt động phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu nắm vững bài học tốt hơn!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tài chính doanh nghiệp - 12 bài giảng hay nhất của một số giảng viên

 1. Bài 1 : Giới thiệu về phân tích tài chính

  pdf 9p 135 52

  Hiểu được thế nào là phân tích tài chính bao gồm khái niệm, mục tiêu phân tích, các kỹ thuật, mô hình phân tích và các quyết định tài chính. • Nắm được khái quát các dạng thức phân tích tài chính trước khi đi sâu vào chi tiết của từng dạng thức phân tích tài chính sẽ được trình bày ở các chương tiếp theo.

 2. Bài 2 : Giới thiệu các báo cáo tài chính công ty

  pdf 13p 708 382

  Đọc xong bài này học viên có thể hiểu được ý nghĩa, kết cấu và nội dung từng khoản mục của mỗi loại báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiển tệ.

 3. Bài 3 : Bảng cân đối kế toán

  pdf 14p 507 285

  Bảng cân đối kế toán hay bảng tổng kết tài sản là một tóm tắt định lượng (bằng số) tình trạng tài chính của một doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định mà chúng bao bao gồm các tài sản, các khoản nợ và giá trị ròng (vốn chủ sở hữu)…

 4. Bài 4 : Báo cáo thu nhập

  pdf 18p 660 144

  Báo cáo thu nhập : Một số hạch toán doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng trong một khoảng thời gian nhất định ( kỳ kế toán). Câu chuyện còn lại là xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận dòng như thế nào

 5. Bài 5 : Báo cáo ngân lưu

  pdf 22p 378 253

  Cung cấp thêm nhiều thông tin rất quan trọng bởi vì bảng cân đối kế toán chỉ thể hiện giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một ngày cụ thể . Không biết được trong kỳ, doanh nghiệp đã chi mua sắm hay thanh lý bào nhiêu ..

 6. Bài 6 : Phân tích các báo cáo tài chính công ty

  pdf 23p 378 220

  Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính công ty đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty...

 7. Bài 8 : Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền

  pdf 24p 346 214

  Nếu được chọn bạn sẽ chọn nhận 5000 đồng hôm nay hay 5000 đồng trong tương lai, nếu mọi yếu tố khác không đổi tại sao. Thời gian tiền tệ là gì? tại sao phải sử dụng thời giá tiền tệ

 8. Bài 9 : Trái phiếu và định giá trái phiếu

  pdf 16p 270 174

  Trái phiếu là giấy chứng nhận / công cụ nợ do một tổ chức phát hành và bán cho nhà đầu tư để huy động nợ dài hạn với cam kết sẽ trả lãi và gốc tại môt điểm thời gian nhất định...

 9. Bài 10 : Cổ phiếu và thị trường cổ phiếu

  pdf 16p 259 166

  Tầm quan trọng của TTCP: Tạo ra một kênh huy động và phân phối vốn khác bên cạnh qua các tổ chức tài chính trung gian. Góp phần tận dụng và huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân chúng đưa vào sử dụng nhằm mục tiêu sinh lợi

 10. Bài 11 : Lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư

  pdf 20p 274 173

  Lợi nhuận kì vọng của một danh mục đầu tư - bằng lợi nhuận trung bình có trọng số của từng chứng khoán hay tài sản cá biệt trong danh mục đầu tư...

 11. Bài 12 : Mô hình định giá tài sản vốn ( CAPM)

  pdf 7p 298 149

  Nhà đầu tư ghét rủi ro khi họ chỉ chấp nhận thêm rủi ro nếu được bù đắp bởi luận nhuận kì vọng cao hơn. Ta nói rằng mức bù rủi ro mà nhà đầu tư đòi hỏi là dương.Còn nếu mức bù rủi ro bằng không ...

Đồng bộ tài khoản