intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập hợp qui định về dạy thêm, học thêm

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.137
lượt xem
189
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tập hợp qui định về dạy thêm, học thêm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập hợp tài liệu các văn bản ban hành hướng dẫn thực hiện các qui định về tổ chức dạy thêm, học thêm.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập hợp qui định về dạy thêm, học thêm

 1. Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

  pdf 12p 88 2

  Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

 2. Quyết định số 86/2012/QĐ-UBND

  pdf 10p 115 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 3. Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND

  pdf 11p 52 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 4. Quyết định số 2081/QĐ-UBND

  pdf 6p 57 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

 5. Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 69 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 6. Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND

  pdf 6p 101 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 7. Quyết định số 747/2011/QĐ-UBND

  pdf 4p 99 12

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 17, QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1831/2009/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 8. Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND

  pdf 13p 86 12

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 9. Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 62 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2