Tìm hiểu Hành vi tổ chức thông qua những bài học cực hay của Topica

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | 10 tài liệu

0
2.440
lượt xem
151
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tìm hiểu Hành vi tổ chức thông qua những bài học cực hay của Topica
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập gồm các bài học tổng quan hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức, ra quyết định cá nhân trong tổ chức, tạo động lực cho người lao động,...Để nắm được nội dung và đi sâu hơn vào tìm hiểu hành vi tổ chức, mời các bạn cùng tham khảo bộ sưu tập dưới đây.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu Hành vi tổ chức thông qua những bài học cực hay của Topica

 1. Hành vi tổ chức - Bài 1: Tổng quan về hành vi tổ chức

  pdf 16p 431 134

  Hành vi tổ chức (HVTC) là môn khoa học quản lý nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giữa hành vi của con người với tổ chức.

 2. Hành vi tổ chức - Bài 2: Cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức

  pdf 20p 696 129

  Đọc tài liệu và các ví dụ kèm theo để hiểu rõ mặt lý luận. Thảo luận với giáo viên và các học viên khác về các vấn đề chưa nắm rõ. Sử dụng các lý thuyết về tính cách để tự phân tích bản thân học viên, tìm ra một mô hình phù hợp cho bản thân. Chia thành từng nhóm nhỏ (mỗi nhóm 4 – 6 người), thảo luận trong nhóm để đưa ra các phương án cho câu hỏi gợi mở của ví dụ trong bài. ...

 3. Hành vi tổ chức - Bài 3: Ra quyết định cá nhân trong tổ chức

  pdf 20p 776 174

  Ôn lại bài 2 – Cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức để có thể xác định được quá trình ra quyết định cá nhân và giải thích được các nhân tố ảnh hưởng. Vận dụng các kiến thức đã học trong từng mục để trả lời các ví dụ đưa ra trong bài. Thảo luận với các học viên khác về các phương án câu hỏi để hiểu rõ hơn về lý thuyết.

 4. Hành vi tổ chức - Bài 4: Tạo động lực cho người lao động

  pdf 20p 367 128

  Động lực của người lao động là những nhân tố bên trong kích thích con người nỗ lực làm việc trong điều kiện cho phép nhằm tạo ra năng suất, hiệu quả cao.

 5. Hành vi tổ chức - Bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm

  pdf 18p 365 106

  Ứng dụng các lý thuyết nhóm để phân tích nhóm học tập trong chương trình Topica, đánh giá vai trò cá nhân trong nhóm, tính liên kết nhóm và đề xuất các biện pháp nâng cao tính hiệu quả trong quyết định nhóm. Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài và thảo luận với giáo viên những phần chưa nắm rõ.

 6. Hành vi tổ chức - Bài 6: Quan hệ trong tổ chức

  pdf 26p 257 93

  Đọc tài liệu và thảo luận với giáo viên và các học viên khác về các vấn đề chưa rõ. Đọc lại lý thuyết bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm, sử dụng lý thuyết về giao tiếp trong bài để mô tả quá trình giao tiếp trong một nhóm làm việc thuộc chương trình Topica, trình bày các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp nhóm.

 7. Hành vi tổ chức - Bài 7: Lãnh đạo và quyền lực

  pdf 18p 487 122

  Đọc kỹ lý thuyết và các ví dụ minh họa trong bài. Chia lớp thành các nhóm nhỏ từ 3 đến 5 sinh viên. Mỗi nhóm tìm một ví dụ thực tế của các hãng như hãng Apple, Trung Nguyên, Hãng Taxi Mai Linh vv… để minh họa cho các học thuyết về lãnh đạo mà các hãng đang sử dụng. So sánh hiệu quả trước và sau khi áp dụng phong cách lãnh đạo đó.

 8. Hành vi tổ chức - Bài 8: Văn hóa tổ chức

  pdf 22p 367 143

  Đọc tài liệu và thảo luận với giáo viên và các học viên khác về các vấn đề chưa nắm rõ. Lựa chọn một công ty có văn hóa tổ chức mạnh hoặc một công ty có văn hóa tổ chức yếu trên các trang web và báo chí. Sử dụng lý thuyết trong bài để đánh giá vai trò của văn hóa tổ chức đối với công ty, các ảnh hưởng tới hành vi nhân viên, và đề xuất cách thức thay đổi văn hóa tổ chức nếu cần.

Đồng bộ tài khoản