intTypePromotion=1

Tổng hợp 14 báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình xuất nhập khẩu đặc sắc nhất

Chia sẻ: Sosua999 Sosua999 | Ngày: | 14 tài liệu

0
466
lượt xem
4
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Tổng hợp 14 báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình xuất nhập khẩu đặc sắc nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp hoàn chỉnh TaiLieu chia sẻ đến bạn những báo cáo tốt nghiệp Quy trình xuất nhập khẩu dưới đây, với 14 đề tài nghiên cứu tiêu biểu như: Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển; Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không và đánh giá chung tình hình doanh thu; Tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không; Quy trình xuất nhập khẩu ủy thác tại công ty cổ phần XNK tạp phẩm Hà Nội; Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu (LCL) bằng đường biển tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Củ Chi; Quy trình hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH dịch vụ giao nhận và du lịch Lê Gia;....Mời các bạn cùng tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 14 báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình xuất nhập khẩu đặc sắc nhất

 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH MTV Trương Phú Vinh

  pdf 80p 25 1

  Báo cáo thực tập có bố cục gồm 3 chương, được trình bày cụ thể như sau: Cơ sở lý luận về quá trình xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển; Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH MTV Trương Phú Vinh; Đánh giá chung và kiến nghị về hoạt động của Công ty TNHH MTV Trương Phú Vinh.

 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không và đánh giá chung tình hình doanh thu tại Công ty TNHH NSX

  pdf 54p 22 1

  Mục đích của bài báo cáo này nhằm phân tích đánh giá tình hình tổ chức giao nhận nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không của công ty và đánh giá tình hình doanh thu của công ty, thông qua quá trình thực tập tại công ty TNHH NSX và việc đi thực tế, tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ giao nhận tại sân bay và cảng. Đồng thời, bản thân cũng đưa ra những điểm mạnh và điểm yếu của công ty trong việc tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận đường hàng không, cụ thể là quy trình nhập khẩu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp giúp cho hoạt động giao nhận của công ty thêm hoàn thiện, củng cố và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường.

 3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty TNHH NSX

  pdf 71p 29 0

  Mục đích của bài báo cáo này nhằm phân tích đánh giá tình hình tổ chức giao nhận nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không của công ty thông qua quá trình thực tập tại công ty NSX và việc đi thực tế, tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ giao nhận tại sân bay và cảng. Đồng thời, bản thân cũng đưa ra những điểm mạnh và điểm yếu của công ty trong việc tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận đường hàng không không, cụ thể là quy trình nhập khẩu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp giúp cho hoạt động giao nhận của công ty thêm hoàn thiện, củng cố và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường.

 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình xuất nhập khẩu ủy thác tại công ty cổ phần XNK tạp phẩm Hà Nội

  pdf 27p 275 49

  Nội dung của đề tài gồm có 3 chương, được trình bày như sau: Giới thiệu chung về công ty TOCONTAP HANOI – Tóm tắt quá trình thực tập tại công ty; Tình hình kinh doanh và hoạt động XNK ủy thác tại công ty TOCONTAP; Những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân sau khi thực tập và nhận xét của Công ty nhận thực tập giữa khóa.

 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu (LCL) bằng đường biển tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Củ Chi

  doc 56p 123 21

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày tổng quan về công ty; tìm hiểu quy trình giao nhận hàng nhập lẻ tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa xấp nhập khẩu Củ Chi và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo báo cáo.

 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH dịch vụ giao nhận và du lịch Lê Gia

  doc 79p 129 32

  Nội dung của báo cáo tìm hiểu thực trạng tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu nguyên Container (FCL) tại công ty Lê Gia Logistics; một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao nhận tại công ty Lê Gia Logistics trong thời gian tới.

 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

  doc 16p 501 50

  Nội dung của báo cáo thực tập gồm có: Cơ sở lý luận về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại và một số nét về chủ đề; Thực trạng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại tại đội nghiệp vụ chi cục hải quan cửa khẩu lao bảo – cục hải quan Quảng Trị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

 8. Báo cáo thực tập Quản trị Tài chính – Ngân hàng: Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu (LCL) bằng đường biển của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận Minh Phú

  doc 56p 36 9

  Nội dung của báo cáo thực tập gồm 3 chương với các nội dung cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận Minh Phú; giao nhận hàng hóa bằng đường biển.

 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hải quan hàng gia công tại chi cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận

  pdf 48p 194 38

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hải quan hàng gia công tại chi cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận giới thiệu sơ lược về chi cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận; thủ tục hải quan đối với hàng gia công; đánh giá về tình hình quản lý hàng gia công xuất khẩu tại chi cục, một số đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục.

 10. Báo cáo thực tập: Tổ chức thực hiện giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty Giao nhận Vận chuyển Hà Thành chi nhánh Hải Phòng

  doc 30p 337 72

  Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, báo cáo thực tập "Tổ chức thực hiện giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty Giao nhận Vận chuyển Hà Thành chi nhánh Hải Phòng" trình bày khái quát về Công ty Giao nhận Vận chuyển Hà Thành chi nhánh Hải Phòng, tổ chức thực hiện giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty Giao nhận Vận chuyển Hà Thành chi nhánh Hải Phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

 11. Báo cáo thực tập nhận thức: Công việc tìm hiểu quy trình khai tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu

  pdf 38p 211 38

  Báo cáo này là kết quả mà tôi có được sau kì thực tập nhận thức tại phòng Xuất Nhập Khẩu của Công ty TNHH May Thêu Mạnh Tiến. Dựa trên những kiến thức học tập tại trường, trãi qua quá trình thực tập tại công ty, từ đó rút ra những nhận thức về môi trường doanh nghiệp và bài học từ các công việc mà tôi đã thực hiện tại phòng Xuất Nhập Khẩu.

 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích hoạt động xuất khẩu và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

  doc 82p 137 41

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm Phân tích các hoạt động xuất khẩu và các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi. Mời các bạn cùng tham khảo!

 13. Báo cáo thực tập: Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giao nhận vận tải MPL

  doc 44p 173 18

  Báo cáo thực tập bao gồm các nội dung: cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; giới thiệu về công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải MPL; giao nhận hàng hóa bằng đường biển.

 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH Vận tải Thương mại Hà Anh

  doc 43p 1479 147

  Cơ sở lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giới thiệu về Công ty TNHH Vận tải Thương mại Hà Anh,... là những nội dung chính trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp "Giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH Vận tải Thương mại Hà Anh", mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=227
p_intCateID2=229
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2