intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TỔNG HỢP BỘ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 20 tài liệu

1.904
lượt xem
384
download

Đây là 20 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/20

TỔNG HỢP BỘ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Lưu

Tài liệu trong BST: TỔNG HỢP BỘ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

 1. Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

  doc 5p 1459 127

  Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa về phạm vi hành lang bảo vệ luồng; điều kiện an toàn của phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; trách nhiệm bố trí đủ chức danh, định biên thuyền viên của chủ phương tiện; điều kiện kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách; phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà...

 2. TT 33/2011/TT-BTC

  doc 2p 136 10

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 47/2005/TT-BTC NGÀY 08/6/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 3. Thông tư số 33/2011/TT-BTC

  pdf 3p 115 6

  Tham khảo tài liệu 'thông tư số 33/2011/tt-btc', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVTBVHTTDL

  pdf 7p 64 2

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 5. Thông tư số 37/2012/TT-BCA

  pdf 10p 305 29

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

 6. Quyêt định số 1873/QĐ-BGTVT

  pdf 27p 90 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA GÓP PHẦN GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 7. Quyết định số 2175/QĐ-BGTVT

  pdf 3p 62 3

  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÁO CẢNG THỦY NỘI ĐỊA AN LONG TRÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 8. Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVTBCA

  pdf 8p 100 3

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2011/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG THƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 9. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND

  pdf 6p 50 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA LOẠI NHỎ VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA THÔ SƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

 10. Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BGTVT-BQP-BNV

  pdf 4p 95 2

  Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BGTVT-BQP-BNV về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với lực lượng vũ trang do Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nội vụ; Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điểm nghị định số 40/CP của Chính phủ

 11. Thông tư số 53-TC/TCT

  pdf 5p 92 1

  Thông tư số 53-TC/TCT về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí về bảo đảm trật tư, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành

 12. LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA SỐ 23/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004

  pdf 46p 4875 399

  1. Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa là hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa và quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa. 2. Luồng chạy tàu thuyền (sau đây gọi là luồng) là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn. ...

 13. Quyết định 77/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 3p 146 8

  Quyết định 77/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

 14. Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

  doc 5p 188 8

  Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

 15. LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

  doc 24p 1307 175

  LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

 16. Thông tư số 18/2005/TT-BCA-C11

  pdf 14p 135 8

  Thông tư số 18/2005/TT-BCA-C11 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 17. Lệnh số 12/2004/L-CTN

  pdf 1p 84 4

  Lệnh số 12/2004/L-CTN về việc công bố Luật Giao thông đường thuỷ nội địa do Chủ tịch nước ban hành

 18. Thông tư số 318-TT/PC về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện Điều 19 Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

  pdf 4p 168 9

  Thông tư số 318-TT/PC về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện Điều 19 Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

 19. Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và nghị định số 40/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 4p 294 13

  Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và nghị định số 40/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2