intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.842
lượt xem
344
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là cơ quan trực thuộc Quốc hội Việt Nam, có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố Nhà nước. Hệ thống Viện kiểm sát được tổ chức theo ba cấp là cấp huyện, cấp tỉnh thành phố, cấp trung ương và các viện kiểm sát quân sự. Trước năm 2002, với Hiến pháp 1992 chưa sửa đổi, Viện Kiểm sát Nhân dân có thẩm quyền lớn rất nhiều so với hiện nay với chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan ngang bộ, cơ quan hành chính các cấp và mọi tổ chức công dân. Nay, chức năng kiểm sát tuân theo pháp luật này chỉ gói gọn trong kiểm sát hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra, Tòa án, hay Cơ quan thi hành án các cấp. Theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, sắp tới Viện kiểm sát sẽ được tổ chức lại theo mô hình Viện công tố với chức năng chủ yếu là thực hành quyền công tố Nhà nước nhưng chức năng chỉ đạo điều tra sẽ được củng cố và tăng cường.

Lưu

Tài liệu trong BST: TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 1. Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

  doc 10p 830 80

  Căn cứ vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Pháp lệnh này quy định về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

 2. Thông tư liên tịch Số: 239/2009/TTLT-BTCVKSNDTC-TANDTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  pdf 21p 200 37

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHẠM TỘI, CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT

 3. Chỉ thị số 16/2002/CT-UB

  pdf 3p 113 3

  Chỉ thị số 16/2002/CT-UB về việc khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để tổ chức thực hiện Kháng nghị 01/VKSTC - KSTTPL ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 4. Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

  pdf 12p 110 10

  Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA về việc quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

 5. Thông Tư Liên tịch số 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC

  pdf 9p 288 13

  Thông Tư Liên tịch số 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về thi hành án do Bộ Tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 6. Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

  doc 6p 595 16

  Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 138/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

 7. Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân tối cao và Toà án nhân dân tối cao

  doc 8p 224 10

  Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân tối cao và Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

 8. Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ

  doc 2p 276 27

  Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xử lý tội trốn thuế

 9. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10 ngày 02 tháng 4 năm 2002

  pdf 17p 1194 205

  Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương mình. Các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công...

 10. Quyết định số 83/QĐ-VKSTC-V11

  pdf 5p 52 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2