Trọn bộ bài giảng hệ thống thông tin kế toán - GV Nguyễn Duy Nhất

Chia sẻ: Sdasf Dgfcg | Ngày: | 11 tài liệu

0
686
lượt xem
25
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trọn bộ bài giảng hệ thống thông tin kế toán - GV Nguyễn Duy Nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng này giúp sinh viên :Phân biệt được một số thuật ngữ như hệ thống, hệ thống thông tin, và hệ thống thông tin kế toán, biết được công nghệ thông tin ảnh hưởng thế nào đến hệ thống thông tin kế toán Hiểu được việc lập báo cáo tài chính sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ thông tin.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng hệ thống thông tin kế toán - GV Nguyễn Duy Nhất

 1. Hệ thống thông tin kế toán - Giới thiệu

  ppt 6p 52 3

  Mục tiêu môn học :Hiểu được vai trò của hệ thống thông tin trong kế toán. Hiểu rõ các quy trình kinh doanh chính trong đơn vị kinh doanh và các nhiệm vụ cơ bản, mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng trong toàn quy trình

 2. Hệ thống thông tin kế toán - Chương 1 Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

  ppt 57p 89 7

  Mục tiêu bài học: Nắm được các khái niệm cơ bản của hệ thống thông tin kế toán .Biết được các thành phần của hệ thống thông tin. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

 3. Hệ thống thông tin kế toán - Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán Chương 2

  ppt 53p 145 15

  Mục tiêu: Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập.Xây dựng mô hình REA. So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu giữa AIS thủ công và AIS máy tính.

 4. Hệ thống thông tin kế toán - Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Chương 3

  ppt 30p 137 10

  Kiểm soát là 1 trong những chức năng của nhà quản trị nhằm đảm bảo cho 1 tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. Kiểm soát gắn liền với mục tiêu đề ra

 5. Hệ thống thông tin kế toán - Chương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS, kiểm soát trong môi trường máy tính

  ppt 31p 144 13

  Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu: Các đặc điểm riêng biệt của môi trường xử lý thông tin bằng máy tính.Các rủi ro có thể xảy ra.Các thủ tục kiểm soát chung.

 6. Hệ thống thông tin kế toán - Chương 4 Các công cụ mô tả hệ thống thông tin

  ppt 40p 143 27

  Mục tiêu của chương: Ý nghĩa của việc mô tả hệ thống bằng các công cụ. Khả năng đọc và hiểu hệ thống khi được mô tả bằng sơ đồ dòng dữ liệu.Khả năng đọc và hiểu hệ thống khi được mô tả bằng lưu đồ chứng từ, lưu đồ hệ thống

 7. Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5 Chu trình kinh doanh, chu trình doanh thu

  ppt 82p 429 86

  Chu trình kinh doanh hay còn gọi là chu trình kế toán. Các hoạt động trong chu trình diễn ra theo trình tự và được lặp lại.

 8. Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5 Chu trình kinh doanh (part 2)

  ppt 49p 131 38

  Mục tiêu: Nhận biết các hoạt động trong chu trình, mô tả dòng di chuyển dữ liệu trong chu trình, quy trình xử lý thủ công và máy tính, các loại báo cáo trong chu trình chi phí.

 9. Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toán

  ppt 29p 96 14

  Để có thể hiểu hệ thống thông tin kế toán là gì, bạn cần phải hiểu các khái niệm như: thế nào là hệ thống, thế nào là hệ thống thông tin và thế nào là hệ thống thông tin quản lý. Cùng tham khảo Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toán để nắm bắt sự phát triển hệ thống thông tin kế toán.

 10. Hệ thống thông tin kế toán - Chương 7 Hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo quản trị

  ppt 29p 83 13

  Mục tiêu: Các đặc điểm hoạt động của hệ thống sổ cái chung, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. Kiểm soát các đặc điểm của hệ thống sổ cái chung và báo cáo tài chính.

 11. Hệ thống thông tin kế toán - Chương 8 Lựa chọn và đánh giá phần mềm

  ppt 27p 53 6

  Phần mềm kế toán hoạt động như là một hệ thống thông tin kế toán. Nó có thể được phát triển trong nhà của công ty hay tổ chức sử dụng nó, có thể được mua từ một bên thứ ba.

Đồng bộ tài khoản