Trọn bộ bài giảng Nhập môn Thuế

Chia sẻ: Tran Nghi Kim | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.128
lượt xem
73
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Trọn bộ bài giảng Nhập môn Thuế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Nhập môn Thuế giúp các bạn sinh viên kinh tế tổng quan kiến thức về các loại thuế, phạm vi và đối tượng điều chỉnh đối với từng loại thuế.

Lưu
Bộ sưu tập với 8 bài giảng Nhập môn Thuế sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức cơ bản về Thuế và các loại Thuế trong quá trình học bộ môn. Các bài giảng cung cấp kiến thức về: Khái niệm; Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng chịu thuế và nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Các trường hợp được miễn, giảm thuế. Thuế là khoản nộp mang tính nghĩa vụ bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp.

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Nhập môn Thuế

 1. Bài giảng Nhập môn Thuế - Bài 1: Nhập môn thuế

  pdf 20p 524 299

  Nội dung bài 1 gồm: Khái niệm, vai trò, chức năng của thuế trong quản lý nhà nước; Sự phát triển của chế định thuế trong lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam; Phân loại thuế; Các yếu tố cấu thành một luật thuế; Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thuế.

 2. Bài giảng Nhập môn Thuế - Bài 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf 12p 450 252

  Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế. Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập.

 3. Bài giảng Nhập môn Thuế - Bài 3: Thuế thu nhập cá nhân

  pdf 9p 360 234

  Bài 2 gồm các nội dung chính: Khái niệm thuế thu nhập cá nhân; Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân; Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân; Miễn thuế, giảm thuế; Kê khai, nộp thuế.

 4. Bài giảng Nhập môn Thuế - Bài 4: Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  pdf 5p 272 173

  Thuế nông nghiệp ở nước ta được ban hành ngày 11/5/1951 theo sắc lệnh số 031/SL của chủ tịch nước và được áp dụng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm thuế đất và hoa lợi trên đất, chủ yếu nhằm vào sản xuất nông nghiệp.

 5. Bài giảng Nhập môn Thuế - Bài 5: Thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf 6p 264 170

  Thuế chuyển quyền sử dụng đất là thuế đánh trên việc chuyển đổi, chuyển nhượng cho người khác quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật. Thuế chuyển quyền sử dụng đất là một loại thuế trực thu nhằm huy động vào ngân sách Nhà nước một phần thu nhập của người sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất.

 6. Bài giảng Nhập môn Thuế - Bài 6: Thuế giá trị gia tăng

  pdf 18p 355 231

  Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

 7. Bài giảng Nhập môn Thuế - Bài 7: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  pdf 11p 353 197

  Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

 8. Bài giảng Nhập môn Thuế - Bài 8: Thuế xuất khẩu - Thuế nhập khẩu

  pdf 11p 468 255

  Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá mậu dịch mang tính chất gián thu. Còn đối với các loại hàng hoá khác thì tùy theo từng trường hợp mà thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có tính chất gián thu hoặc tính chất trực thu.

Đồng bộ tài khoản