Trọn bộ bài giảng Tài chính công - PGS.TS Sử Đình Thành

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 10 tài liệu

0
3.932
lượt xem
135
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Trọn bộ bài giảng Tài chính công - PGS.TS Sử Đình Thành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bộ bài giảng tài chính công của PGS.TS Sử Đình Thành cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản của môn học như khái niệm, vai trò, chức năng, hệ thống tài chính công..bài giảng dành cho giảng viên và sinh viên cùng tham khảo để giảng dạy và học tốt hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Tài chính công - PGS.TS Sử Đình Thành

 1. Bài giảng tài chính công: Tổng quan lý thuyết thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 15p 643 487

  Phạm vi ảnh hưởng kinh tế: Thể hiện mức thay đổi phân phối thu nhập thực của từng chủ thể do thuế gây ra. Cho dù phạm vi ảnh hưởng của các loại thuế có khác nhau, nhưng suy cho cùng chỉ con người mới thực sự gánh chịu thuế, trong khi các công ty thì không.

 2. Bài giảng tài chính công : Khu vực công và tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 22p 1908 891

  Tài chính công cổ điển: hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Quy mô tài chính công nhỏ Tính trung lập: không can thiệp vào kinh tế, hoạt động độc lập với quá trình kinh tế ( lập kế hoạch…)

 3. Bài giảng tài chính công: Lựa chọn công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 26p 347 237

  Hãy hình dung trong cuộc bán đấu giá, người bán đấu giá thông báo tập hợp các phần thuế khởi điểm. Dựa vào vào nhu cầu riêng của từng người, người A và người E bỏ phiếu để có được số lượng hàng hóa r mong muốn..

 4. Bài giảng tài chính công : Tài trợ bội chi - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 18p 489 391

  Những người thuộc thế hệ sau chỉ đơn giản là thiếu nợ lẫn nhau. Khi món nợ được trả hết tức là có sự chuyển nhượng thu nhập từ một nhóm dân cư này (nhóm người không nắm giữ trái phiếu) cho một nhóm dân cư khác (người nắm giữ trái phiếu).

 5. Bài giảng tài chính công : Ngân sách nhà nước - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 23p 610 452

  Ngân sách nhà nước là một đạo luật tài chính cơ bản do quốc hội quyết định, thông qua đó các khoản thu, chi tài chính của nhà nước được thực hiện trong một niên khóa tài chính.

 6. Bài giảng tài chính công chương : Thuế và hiệu quả kinh tế - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 12p 631 445

  Gánh nặng phụ trội là phần tổn thất phúc lợi xã hội vượt quá số thuế mà chính phủ thu được. Gánh nặng phụ trội còn gọi là chi phí phúc lợi xã hội hoặc phần mất trắng. Xét trường hợp đánh thuế vào lương thực .

 7. Bài giảng tài chính công chương Thuế và phân phối thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 18p 607 449

  Mô hình cân bằng tổng thể: Để nghiên cứu những ảnh hưởng này đến các thị trường có liên quan, chúng ta cần phân tích cân bằng tổng thể . Ảnh hưởng cân bằng tổng thể là xem xét ảnh hưởng của thuế không chỉ đến một bộ phận thị trường mà liên quan đến các thị trường khác

 8. Bài giảng tài chính công: Phân tích chi phí – lợi ích dự án công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 24p 703 542

  Tiêu chí giá trị hiện tại để thẩm định dự án được xác định theo nguyên tắc: Một dự án đầu tư chỉ có thể chấp nhận khi có hiện giá lợi ích thuần dương. Nếu hai dự án phải loại trừ nhau, thì dự án được chọn là dự án có hiện giá lợi ích thuần lớn hơn.

 9. Bài giảng tài chính công: Hàng hóa công Chi tiêu công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 25p 1118 681

  Chi tiêu công phản ánh trị giá của các loại hàng hóa mà chính phủ mua vào để qua đó cung cấp các loại hàng hóa công cho xã hội nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước. Chi tiêu công thực hiện chính sách tái phân phối thu nhập.

 10. Bài giảng tài chính công: Lập ngân sách theo đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung hạn - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 11p 323 228

  Ngân sách lập theo thời gian trung hạn. Ngân sách được lập dựa vào nhu cầu, hướng tới khách hàng . Hợp nhất giữa kế hoạch chi thường xuyên và kế hoạch chi đầu tư. Phải có cam kết chặt chẽ. Phân bổ ngân sách dựa theo thứ tự ưu tiên chiến lược.

Đồng bộ tài khoản