intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập các văn bản luật về báo cáo kiểm toán

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.212
lượt xem
152
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập các văn bản luật về báo cáo kiểm toán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. Công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng và nhà đầu tư, cho người bán, người mua.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các văn bản luật về báo cáo kiểm toán

 1. Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH

  pdf 32p 356 73

  Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH về các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán,báo cáo tài chính vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung mẫu các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán,báo cáo tài chính vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho kế toán nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đối với người có công với cách...

 2. Quyết định số 1001/QĐ-KTNN

  pdf 12p 51 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

 3. Thông tư số 09/2012/TT-BCT

  pdf 6p 135 11

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ; THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

 4. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 250 XEM XÉT TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  doc 9p 229 39

  1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến kiểm toán viên và công ty kiểm toán khi xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định của đơn vị được kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

 5. Thông tư số 460-TTg

  pdf 3p 65 3

  Thông tư số 460-TTg về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và chấp hành chế độ báo cáo quyết toán do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

 6. Quyết định số 1510/2001/QĐ-NHNN

  pdf 2p 67 3

  Quyết định số 1510/2001/QĐ-NHNN về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, để huỷ bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

 7. Thông tư số 53/2005/TT-BTC

  pdf 37p 224 18

  Thông tư số 53/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do Bộ tài chính ban hành

 8. Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN

  pdf 12p 81 5

  Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN về Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 9. Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 61 5

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI, PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2