intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản luật về Y tế dự phòng

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 10 tài liệu

2.488
lượt xem
232
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Văn bản luật về Y tế dự phòng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Y học dự phòng là lĩnh vực y học chuyên nghiên cứu và triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng tránh bệnh tật, tai nạn để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ cho mỗi người và cho cộng đồng xã hội, cải thiện môi trường (thiên nhiên, sinh hoạt đời sống, lao động sản xuất, ...). Y học dự phòng bao gồm: vệ sinh học, dịch tễ học và một số môn học liên quan như di truyền, miễn dịch, sinh học, vi sinh và kí sinh y học, y học lao động, y học xã hội, dinh dưỡng, ... Bản chất của y học hiện đại là dự phòng. Chữa bệnh tốt, tích cực phục hồi toàn vẹn sức khoẻ như trước khi bị bệnh cũng là một mặt của y học dự phòng”

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về Y tế dự phòng

 1. Quyết định số 2468/1999/QĐ-BYT về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  pdf 11p 115 15

  Quyết định số 2468/1999/QĐ-BYT về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 2. Quyết định 144/2000/QĐ-BTC

  pdf 3p 101 5

  Quyết định 144/2000/QĐ-BTC về phí, lệ phí y tế dự phòng do Bộ tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số mức thu tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí, lệ phí y tế dự phòng

 3. Quyết định số 4351/2003/QĐ-BYT

  pdf 4p 64 3

  Quyết định số 4351/2003/QĐ-BYT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 4. Quyết định số 432/QĐ-TTg

  pdf 2p 126 6

  Quyết định số 432/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng,chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 5. Quyết định số 31/2007/QĐ-BYT

  pdf 2p 69 4

  Quyết định số 31/2007/QĐ-BYT về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

 6. Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT

  pdf 2p 70 3

  Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế do Bộ Y tế ban hành

 7. Thông báo 1826/TB-DPMT

  pdf 5p 72 2

  Thông báo 1826/TB-DPMT về nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 23/9/2009, tại Bộ Y tế do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

 8. Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT

  pdf 5p 131 10

  Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và môi trường thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

 9. Quyết định số 2468/1999/QĐ-BYT

  pdf 11p 123 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2468/1999/qđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2