intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 0

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 0. Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hiện đại về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Người học có khả năng vận dụng lí luận để thực hiện lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình hợp nhất báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 0

  1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐỐI TƯỢNG Cao học chuyên ngành kế toán Cấu trúc 2TC (20-10)
  2.  Mục tiêu: - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hiện đại về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, làm cơ sở nghiên cứu và vận dụng trong thực tiễn công tác kế toán của tập đoàn. - Người học có khả năng vận dụng lí luận để thực hiện lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình hợp nhất báo cáo tài chính
  3. Nội dung môn học: Học phần cung cấp kiến thức lý luận tổng quan về BCTCHN, các nguyên tắc, qui trình và phương pháp lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất thường niên bao gồm - Bảng cân đối kế toán hợp nhất - Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Đồng thời học phần cung cấp tình huống ứng dụng thực tế trong lập và trình bày BCTCHN của tập đoàn
  4. Nội dung: gồm 3 chương  Chương 1: Tổng quan về BCTC hợp nhất  Chương 2: Lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất  Chương 3: Lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  5. Chương 1- Tổng quan về BCTC hợp nhất 1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.2 Mục đích và phạm vị của BCTCHN 1.3 Trách nhiệm, yêu cầu và nguyên tắc lập BCTCHN
  6. Chương 2 - Lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 2.1 Qui định hợp nhất BCTC 2.2 Trình tự lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
  7. Chương 3- Lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất  3.1 Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất  3.2 Nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất  3.3 Phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  8. Tài liệu  TS. Nguyễn Tuấn Duy và TS Đặng Thị Hòa (2010), Giáo trình KTTC, trường ĐHTM, NXB Thống kê.  PGS,TS. Trần Hồng Mai (2010), Giáo trình lập báo cáo tài chính doanh nghiệp, trường ĐHTM, NXB Thống kê.  VAS 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con” và thông tư hướng dẫn  VAS 11 “Hợp nhất kinh doanh” và thông tư hướng dẫn  VAS 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết” và thông tư hướng dẫn  VAS 08 “Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh” và thông tư hướng dẫn
  9. Tài liệu  IFRS 1 – Trình bày BCTC  IFRS 3 – Hợp Nhất Kinh Doanh;  IFRS 11 – Thỏa thuận liên doanh  IAS 14 – Báo cáo bộ phận  IAS 27 – Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất và Riêng Rẽ;  IAS 28 – Kế Toán Các Khoản Đầu Tư Vào Công Ty Liên Kết  HTTP://www.ketoan.com.vn  Bài giảng BCTCHN
  10. Đề tài thảo luận  Đề tài 1:  Đề tài 2: 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2