intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Nhóm dự án (Project team)

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

58
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, các kỹ năng cần thiết của thành viên nhóm dự án, tổ chức hoạt động chung của nhóm dự án, văn hóa tổ chức của nhóm, xung đột và quản lý xung đột,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Nhóm dự án (Project team)

2/28/2011<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> • Nhóm dự án:<br /> <br /> Nhóm dự án (Project team)<br /> <br /> – tập thể cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện các công<br /> việc thực hiện dự án<br /> – thành lập khi trong thời gian tồn tại của dự án và giải<br /> thể khi dự án kết thúc<br /> <br /> • Nội dung chính của quản lý nhóm dự án:<br /> – Hình thành và phát triển nhóm<br /> – Tổ chức hoạt động nhóm<br /> – Quản lý nguồn nhân lực nhóm<br /> <br /> Các kỹ năng cần thiết của thành viên<br /> nhóm dự án<br /> • Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ<br /> • Nhạy cảm với vấn đề chính trị của tổ chức; kỹ<br /> năng giao tiếp, ứng xử<br /> • Kỹ năng giải quyết vấn đề, hướng đến kết quả<br /> cuối cùng (problem-oriented rather than<br /> discipline-oriented)<br /> <br /> Tổ chức hoạt động chung của nhóm dự<br /> án<br /> • 4 phương pháp tổ chức hoạt động chung của<br /> nhóm dự án:<br /> – Phối hợp cộng đồng<br /> – Phối hợp theo từng cá thể<br /> – Phối hợp theo trình tự<br /> – Phối hợp sáng tạo<br /> <br /> • Có tinh thần tự trọng công việc cao<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/28/2011<br /> <br /> Văn hóa tổ chức của nhóm<br /> • Văn hóa tổ chức: hệ thống các giá trị, mẫu ứng<br /> xử, các phương pháp đánh giá kết quả và kiểu<br /> quản lý.<br /> <br /> Dạng hoạt động chung, hình thức<br /> quản lý và văn hóa tổ chức<br /> Dạng hoạt động chung<br /> <br /> Hình thức quản lý<br /> <br /> Đòn bẩy trong quản lý<br /> <br /> Phối hợp cộng đồng<br /> <br /> Tập trung<br /> <br /> Uy tín<br /> <br /> Phối hợp theo cá thể<br /> <br /> Thị trường<br /> <br /> Tiền, vật chất<br /> <br /> Phối hợp theo trình tự<br /> <br /> Hành chính quan liêu<br /> <br /> Sức mạnh, quyền lực<br /> <br /> Dân chủ<br /> <br /> Quy tắc<br /> <br /> Đối thoại<br /> <br /> Kiến thức<br /> <br /> Phối hợp sáng tạo<br /> <br /> Xung đột và quản lý xung đột<br /> • Xung đột: sự va chạm của các khuynh hướng đối lập không tương<br /> đồng trong một thời kỳ nhận thức của con người.<br /> • Các nhóm xung đột cơ bản của dự án:<br /> – Giữa các cá nhân trong nhóm dự án với nhau do khác biệt về mục<br /> đích và kỳ vọng<br /> – Thẩm quyền do không rõ ràng về người có quyền ra quyết định<br /> – Xung đột giữa các bên liên quan đến dự án<br /> <br /> • Nguồn gốc của xung đột trong dự án: xung đột do khác biệt về mục<br /> tiêu, không rõ ràng về thẩm quyền, và giữa các tính cách<br /> <br /> Một số nguyên tắc giải quyết xung đột<br /> (Fisher và Ury, 1983)<br /> • Tách biệt vấn đề khỏi cảm tính cá nhân<br /> • Tập trung vào lợi ích chứ không vào địa vị<br /> • Đưa ra các lựa chọn có lợi đôi bên trước khi<br /> đạt đến thỏa hiệp chung<br /> • Nhất quán sử dụng các tiêu chí khách quan<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/28/2011<br /> <br /> Khác biệt giữa nhà quản lý dự án và<br /> nhà quản lý chức năng<br /> <br /> Chủ nhiệm dự án<br /> (Project Manager)<br /> <br /> Nhà quản lý chức năng<br /> • Chuyên gia trong lĩnh vực<br /> chuyên môn mình quản lý<br /> • Mạnh về kĩ năng phân tích<br /> • Một giám sát kĩ thuật về<br /> lĩnh vực chuyên môn<br /> • Chịu trách nhiệm về lựa<br /> chọn công nghệ<br /> <br /> Trách nhiệm của chủ nhiệm dự án<br /> • Đối với cấp trên:<br /> – Quản lý hiệu quả dự án được giao<br /> – Báo cáo đầy đủ và trung thực thông tin về thực hiện dự án<br /> <br /> • Đối với dự án: Quản lý dự án theo đúng tiến độ, ngân<br /> sách và chất lượng đặt ra. Quản lý thay đổi<br /> • Đối với các thành viên tham gia nhóm dự án:<br /> – Điều phối, khích lệ nhóm quản lý dự án<br /> – Quan tâm đến phát triển sự nghiệp của nhân viên dự án<br /> sau khi dự án kết thúc<br /> <br /> Nhà quản lý dự án<br /> • Người giàu kinh nghiệm, có<br /> kiến thức tổng hợp, hiểu biết<br /> nhiều lĩnh vực chức năng<br /> • Mạnh về kỹ năng tổng hợp (sử<br /> dụng cách tiếp cận hệ thống)<br /> • Nhà tổ chức điều phối nhân<br /> lực và bộ phận để hoàn thành<br /> dự án<br /> • Chịu trách nhiệm quản lý dự<br /> án: tổ chức, tuyển dụng, nhân<br /> sự, lập kế hoạch, ngân sách,<br /> chỉ đạo và kiểm soát dự án.<br /> <br /> Các kỹ năng cần có của nhà quản lý dự<br /> án<br /> • Kỹ năng lãnh đạo<br /> • Kỹ năng giao tiếp và quản lý thông tin<br /> • Kỹ năng thương lượng và giải quyết những<br /> khó khăn vướng mắc<br /> • Kỹ năng tiếp thị và quan hệ với khách hàng<br /> • Kỹ năng ra quyết định<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2/28/2011<br /> <br /> Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của<br /> nhà quản lý dự án<br /> • Bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp do Viện<br /> Quản lý dự án (PMI) phát triển (trang 282-283<br /> sách Quản lý dự án, công nghệ, thực thi)<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2