intTypePromotion=1

Bài giảng Các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính: Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
335
lượt xem
39
download

Bài giảng Các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 các phương pháp định lượng trong phân tích tài chính dự án đầu tư thuộc bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: ra quyết định đầu tư bằng NPV, IRR và MIRR, phân tích rủi ro của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính: Chương 5

 1. Chương trình cao học Tài chính- Ngân hàng CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 2. Chương 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 3. Nội dung  Ra quyết định đầu tư bằng NPV, IRR và MIRR  Phân tích rủi ro của dự án
 4. 1. Xác định NPV và IRR  Giá trị hiện tại ròng NPV CFi – dòng tiền HĐST của dự án, CF0- đầu tư ban đầu, k=WACC CF 1 CF 2 CF n NPV =   1  k 1  k 2 1  k n - CFo n CF i  = i 1 1  k  i - CFo
 5. Giá trị hiện tại ròng Dùng hàm NPV  NPV(rate, value1,value2…) - nếu đầu tư ban đầu thực hiện vào cuối kỳ thứ nhất  NPV(rate, value1,value2…)+ CF0 (GT âm) nếu đầu tư ban đầu thực hiện vào đầu kỳ 1
 6. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR  Là ẩn số trong phương trình n CF i i 1 1  IRR  - CF0 = 0 i n CFi hay  1  IRRi i 1 = CF0
 7. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR  Có thể tính bằng máy tính tài chính  Tính gần đúng bằng nội suy  Sử dụng hàm IRR IRR(value, [guess]) Guess để trống Value- giá trị đầu tiên là đầu tư ban đầu (giá trị âm)
 8. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR Chú ý: khi CFi – không hoàn toàn dương thì IRR có thể đa trị V/d: CF0=60$ CF1 = 155$, CF2=-100 tính gần đúng IRR =25% và 33 1/3 Tính bằng hàm IRR =25%
 9. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ điều chỉnh MIRR (Modified Internal Rate of Return)  IRR giả định dòng tiền tái đầu tư với tỷ suất IRR  MIRR giả định dòng tiền tái đầu tư với tỷ suất chiết khấu k
 10. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ điều chỉnh MIRR n ni  CF i (1 k ) i 1 CF0 = n (1 MIRR )
 11. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ điều chỉnh MIRR  Nếu MIRR < k - loại bỏ dự án  Nếu MIRR > k - chấp nhận
 12. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ điều chỉnh MIRR  Tính MIRR bằng tay  Sử dụng hàm MIRR MIRR(value,finance_rate,reinvest_rate) value:dòng tiền gồm đầu tư ban đầu, finance_rate và reinvest_rate =k finance_rate có thể cho bằng 0
 13. Bài tập 1. Dự án S với đầu tư ban đầu 15.000$ cho dòng tiền 4500$ trong 5 năm. Dự án L đầu tư 37.500$ cho dòng tiền í 11.000 $ trong 5 năm. Biết chi phí vốn của 2 dự án là 14%. Giả sử hai dự án này loại trừ lẫn nhau. Dự án nào sẽ được chọn? (Ra quyết định dựa trên tính NPV, IRR,MIRR)
 14. Bài tập 2. Xét hai dự án X và Y có dòng tiền như sau: Năm X Y 0 -1000 -1000 1 100 1000 2 300 100 3 400 50 4 700 50 Hai dự án có cùng mức độ rủi ro và k=12%. Nên chọn dự án nào?
 15. Bài tập 3. Một dự án có vòng đời là 5 năm đầu tư vào mua thiết bị là 1300 triệu đồng, ngoài ra cần chi thêm 150 triệu đồng vào vận chuyển, lắp đặt thiết bị và 50 triệu đồng đào tạo sử dụng thiết bị. Dự án yêu cầu đầu tư vào vốn lưu động ròng là 300 tr.đ. Thiết bị được khấu hao hết trong 5 năm theo phuơng pháp đường thẳng. Khi kết thúc dự án, thiết bị được bán thanh lý với giá là 150 triệu đồng. Hàng năm dự án cho thu nhập trước thuế và trả lãi vay là 350 triệu đồng. Biết tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% và chi phí vốn của dự án là 14%. a.Xác định dòng tiền (hoạt động sau thuế) của dự án b. Tính NPV, IRR, MIRR của dự án
 16. Tính dòng tiền  OCF = EBIT + Khấu hao - Thuế  Thuế = EBIT x T DT năm cuối =OCF + thu hồi VLĐ + TS thanh lý (đã trừ thuế) Đầu tư ban đầu =TSCĐ + Vốn LĐ
 17. 2. Phân tích rủi ro của dự án  Phân tích độ nhậy  Phân tích kịch bản  Mô phỏng Monte Carlo
 18. Phân tích độ nhạy  Chỉ ra biến số nào tác động nhiều nhất đến quyết định đầu tư  Cho ta biết NPV biến thiờn như thế nào nếu 1 biến số đầu vào thay đổi cũn cỏc biến khỏc khụng đổi
 19. Phân tích tình huống  Phân tích tình huống ( kịch bản): xem xét các khả năng khác nhau xảy ra và lựa chọn phương án thích hợp  Cỏc biến số cú thể cựng thay đổi (số lượng, giỏ, biến phớ, định phớ )
 20. Bài tập  Dự án có đầu tư ban đầu 500.000$ vào TS thực hiện trong 5 năm. Vốn LĐ 100.000$. Dự án không có giá trị thu hồi tài sản cố định và tài sản được khấu hao đều trong 5 năm. Chi phí vốn của dự án là 16%, T=32%. Sản phẩm được bán với số lượng 400SP/năm, giá 3000$/SP. Biến phí =1900$/SP, chi phí cố định=250.000$ ( trường hợp cơ bản)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2