Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
14
lượt xem
1
download

Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 5: Sở hữu trí tuệ" cung cấp cho người học các kiến thức về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, kinh tế và sở hữu trí tuệ, phân loại sở hữu trí tuệ, khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp, quá trình hình thành luật sở hữu trí tuệ trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

Các v n<br /> <br /> xã h i c a CNTT<br /> Lecture 5:<br /> S h u trí tu<br /> TS ào Nam Anh<br /> UTM, Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Gi i thi u v s h u trí tu<br /> Xe máy DREAM II c a hãng Honda<br /> (Nh t B n) là m t trong nh ng xe<br /> máy n i ti ng nh t t i Vi t Nam, gia<br /> nh p th trư ng 198x.<br /> 6 năm sau, xu t hi n lo i xe có ki u<br /> dáng gi ng h t xe DREAM II:<br /> DEALIM, LIFAN, HONGDA do Hàn<br /> Qu c và Trung Qu c s n xu t.<br /> 2<br /> <br /> Vai trò<br /> • Nâng cao trình<br /> <br /> khoa h c - k thu t:<br /> <br /> – Nh ng sáng ch trong công ngh thông tin<br /> ư cb oh<br /> c quy n có th i h n, ã<br /> khuy n khích m i ngư i trong vi c ch y ua<br /> c i ti n công ngh .<br /> <br /> •<br /> <br /> nh hư ng phát tri n khoa h c - công<br /> ngh<br /> – N m ư c các thông tin như: hư ng nghiên<br /> c u s n ph m, công ngh c a mình ã có<br /> ngư i i trư c khám phá ra chưa, nhãn hi u<br /> c a mình ã có ngư i yêu c u b o h chưa.<br /> 3<br /> <br /> Khái ni m<br /> • Quy n s<br /> quy n<br /> qu lao<br /> doanh c<br /> lu t quy<br /> <br /> h u trí tu là t p h p các<br /> i v i tài s n vô hình là thành<br /> ng sáng t o hay uy tín kinh<br /> a các ch th , ư c pháp<br /> nh b o h .<br /> <br /> 4<br /> <br /> Quy n s h u<br /> • Locke (th k 17), b t c tài s n gì là<br /> thành qu lao ng c a ngư i nào thì<br /> ngư i ó làm ch s h u. Lao ng trí óc<br /> cũng không ph i là ngo i l , có quy n s<br /> h u i v i thành qu lao ng sáng t o.<br /> • Kant và Hegel (th k 18 và 19), con<br /> ngư i ư c t do v tinh th n và ý chí.<br /> th c hi n quy n t do c a mình, con<br /> ngư i c n ph i có quy n s h u. Quy n<br /> s h u là công c<br /> t ư c t do.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản