Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
8
lượt xem
1
download

Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 7" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về world wide web, lợi ích người sử dụng, đặc trưng world wide web, lợi ích doanh nghiệp, hạn chế, thương mại điện tử thay đổi kinh doanh truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

Các v n<br /> <br /> xã h i c a CNTT<br /> Lecture 7:<br /> Kinh doanh tr c tuy n<br /> TS ào Nam Anh<br /> UTM, Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> World Wide Web<br /> • M ng liên l c i n t<br /> u tiên ư c l p ra<br /> vào năm 1969. Lúc ó 4 trư ng i h c<br /> c a M k t h p v i B Qu c phòng xây<br /> d ng m t m ng máy tính có tên là<br /> APRANET<br /> giúp cho các nhà khoa h c<br /> có th truy c p t i các máy tính t xa.<br /> • Năm 1990, Tim Berners - Lee ã t o ra<br /> Web khi ông xây d ng m t website u<br /> tiên t i trung tâm nghiên c u h t nhân<br /> Châu Âu<br /> 2<br /> <br /> N i dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> WWW<br /> E-business<br /> c trưng<br /> L i ích<br /> H n ch<br /> C p<br /> C u trúc<br /> Chi n lư c<br /> K ho ch<br /> Bài t p<br /> 3<br /> <br /> E-Business<br /> • Kinh doanh gi a doanh nghi p v i<br /> doanh nghi p (B to B)<br /> • Kinh doanh gi a doanh nghi p v i<br /> khách hàng (B to C), thương m i<br /> i nt .<br /> • M t giao d ch thương m i: qu ng<br /> cáo, tìm ki m khách hàng; t hàng<br /> và thanh toán, giao hàng.<br /> • M i m t giai o n này u có th<br /> th c hi n trên m ng Internet<br /> 4<br /> <br /> c trưng<br /> • Các bên ti n hành giao d ch trong<br /> thương m i i n t không ti p xúc<br /> tr c ti p v i nhau và không òi h i<br /> ph i bi t nhau t trư c.<br /> • Các giao d ch thương m i truy n<br /> th ng ư c th c hi n v i s t n t i<br /> c a khái ni m biên gi i qu c gia, còn<br /> thương m i i n t ư c th c hi n<br /> trong m t th trư ng không có biên<br /> gi i<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản