Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 13 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
13
lượt xem
1
download

Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 13 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 13: Quản lý công nghệ" trình bày các kiến thức cơ bản về công nghệ, vai trò công nghệ, chu kỳ phát triển, quản lý công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 13 - TS. Đào Nam Anh

Các v n<br /> <br /> xã h i c a CNTT<br /> Lecture 13:<br /> Qu n lý Công ngh<br /> TS ào Nam Anh<br /> UTM, Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> N i dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Công ngh<br /> Vai trò<br /> Chu kỳ phát tri n<br /> Qu n lý<br /> <br /> 2<br /> <br /> nh nghĩa<br /> – Công ngh là h th ng t p h p ki n<br /> th c và k t qu c a KH ng d ng<br /> nh m m c ích bi n i ngu n l c t<br /> nhiên thành nh ng m c tiêu sinh l i<br /> cho xã h i” (UNIDO)<br /> – Công ngh là ki n th c có h th ng<br /> v quy trình và k thu t dùng<br /> ch<br /> bi n v t li u và thông tin. Nó bao<br /> g m ki n th c, k năng, thi t b ,<br /> phương pháp và các h th ng dùng<br /> trong vi c t o ra hàng hóa và cung<br /> c p d ch v .<br /> 3<br /> <br /> nh nghĩa<br /> –<br /> <br /> –<br /> <br /> Công ngh là t p h p các phương pháp,<br /> quy trình, k năng, các bí quy t, công c ,<br /> phương ti n dùng<br /> bi n i các ngu n<br /> l c thành s n ph m”. (Lu t KH-CN)<br /> WB: “Công ngh là phương pháp bi n i<br /> các ngu n l c thành s n ph m, g m 3 y u<br /> t :<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Thông tin v phương pháp<br /> Phương ti n, công c s d ng phương pháp<br /> th c hi n vi c bi n ihi n vi c bi n i<br /> S hi u bi t phương pháp ho t ng như th<br /> nào & t i sao<br /> 4<br /> <br /> Các quan i m khác<br /> – CN là cách th c mà qua ó các<br /> ngu n l c ư c bi n i thành hàng<br /> hóa (R.Jones)<br /> – Công ngh là m t h th ng chuy n<br /> i các bí quy t c quy n thành s<br /> thương m i hóa s n ph m<br /> (R.R.Gehani, H Akron, M )<br /> – CN bao g m toàn b h th ng công<br /> c , phương pháp và k thu t ư c<br /> s d ng nh m t ư c m c tiêu<br /> (M.Badawy)<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản