Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 12 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
15
lượt xem
1
download

Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 12 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 12: Nơi làm việc ảo" trình bày các khái niệm về nơi làm việc ảo, lợi ích nơi làm việc ảo, hạn chế nơi làm việc ảo, phương tiện nơi làm việc ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 12 - TS. Đào Nam Anh

Các v n<br /> <br /> xã h i c a CNTT<br /> Lecture 12:<br /> Nơi làm vi c o<br /> TS ào Nam Anh<br /> UTM, Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> N i dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Khái ni m<br /> L i ích<br /> H n ch<br /> Phương ti n<br /> Bài t p<br /> <br /> 2<br /> <br /> Làm vi c không<br /> rào c n a lý<br /> – Nhi u công ty a qu c gia,<br /> a lãnh th và có nhi u chi nhánh<br /> kh p c nư c.<br /> – Hơn n a có nhi u chuyên gia thích<br /> ư c làm vi c t i nhà<br /> – Thành l p các i d án/ nhóm làm<br /> vi c không chính th c / hay còn g i<br /> là nhóm “ o”<br /> th c hi n các công<br /> vi c hay các d án.<br /> 3<br /> <br /> Nhóm làm vi c “ o”<br /> – Bao g m các thành viên tương tác<br /> v i nhau<br /> th c hi n công vi c<br /> – Ph thu c l n nhau, cùng nh m t<br /> ư c m c tiêu chung.<br /> – Thay vì làm vi c trong cùng m t văn<br /> phòng, các thành viên c a nhóm s<br /> làm vi c v i nhau mà không b c n<br /> tr v m t a lý<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phương ti n truy n thông<br /> – Làm vi c nhóm “ o” tr nên ph bi n<br /> do các ti n b c a công ngh thông<br /> tin.<br /> – Làm vi c v i nhau thông qua các<br /> phương ti n truy n thông như email,<br /> tin nh n, VOIP ho c Skype.<br /> – Trao i v i nhau qua i n tho i,<br /> – T ch c h i ngh qua m ng.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản