Bài giảng Chọn lựa và cài đặt thở máy (Phần 8)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
157
lượt xem
68
download

Bài giảng Chọn lựa và cài đặt thở máy (Phần 8)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp lực dương cuối thì thở ra (Positive End Expiratory Pressure - PEEP) Chỉ định: Hypoxemia Auto-PEEP đáng kể. Phòng xẹp phổi. Thận trọng: phù não, tụt HA Chọn mức PEEP tối ưu (Optimal): Kinh điển: tăng dần đến khi đạt mục tiêu. Hiện nay: Theo áp lực mở phế nang (điểm uốn thấp). Theo mức auto-PEEP. Chọn PEEP optimal Volume Điểm uốn cao cho biết có căng phế nang qúa mức Điểm uốn thấp cho biết các phế nang bắt đầu mở Pressure Hiện tại chọn mức PEEP tại ICU Tương lai chọn mức PEEP tại ICU Chọn PIP và PEEP tối ưu Volume Chọn PIP nên dưới điểm uốn cao Chọn PEEP nên trên điểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chọn lựa và cài đặt thở máy (Phần 8)

  1. Áp lực dương cuối thì thở ra (Positive End Expiratory Pressure - PEEP)  Chỉ định:  Hypoxemia  Auto-PEEP đáng kể.  Phòng xẹp phổi.  Thận trọng: phù não, tụt HA  Chọn mức PEEP tối ưu (Optimal):  Kinh điển: tăng dần đến khi đạt mục tiêu.  Hiện nay:  Theo áp lực mở phế nang (điểm uốn thấp).  Theo mức auto-PEEP.
  2. Chọn PEEP optimal Volume Điểm uốn cao cho biết có căng phế nang qúa mức Điểm uốn thấp cho biết các phế nang bắt đầu mở Pressure
  3. Hiện tại chọn mức PEEP tại ICU
  4. Tương lai chọn mức PEEP tại ICU
  5. Chọn PIP và PEEP tối ưu Volume  Chọn PIP nên dưới điểm uốn cao  Chọn PEEP nên trên điểm uốn thấp Pressure Căng PN quá mức Phạm vi an toàn Xẹp phế nang
  6. Khoảng áp suất tối ưu
  7. FiO2  100% lúc bắt đầu thở máy (không quá 2h)  Cố gắng < 60% nếu có thể tránh ngộ độc Oxy  Giảm dần đến 30 – 40 % khi duy trì.  Giảm
  8. Mức nhậy trigger
Đồng bộ tài khoản