Bài giảng chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị

Chia sẻ: Hoang Thuy Hang | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:17

0
209
lượt xem
31
download

Bài giảng chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị do ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng biên soạn gồm các nội dung chính như: khái niệm quyết định quản trị, đặc điểm của quyết định quản trị, quá trình đề ra quyết định quản trị,....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị

 1. Chương 3. QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng
 2. CHƯƠNG 3 1 Quyết định quản trị 2 Thông tin trong quản trị
 3. KHÁI NIỆM QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Quyết định quản trị là những hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu, chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề nảy sinh và đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi
 4. KHÁI NIỆM QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ • Câu hỏi: Quyết định quản trị khác quyết định cá nhân như thế nào?
 5. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH QT - Quyết định quản trị là quyết định của tổ chức mà người ta đưa ra và có trách nhiệm về quyết định là cá nhân hoặc tập thể các nhà quản trị ở các cấp, các bộ phận khác nhau của tổ chức. - Quyết định quản trị là sản phẩm riêng của các nhà quản trị và các tập thể quản trị. Chỉ có những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền mới được phép đưa ra các quyết định quản trị. - Quyết định quản trị luôn gắn với những vấn đề của tổ chức. Trong quá trình hoạt động của tổ chức luôn xuất hiện những vấn đề mà tổ chức cần phải khắc phục, giải quyết. Việc khắc phục những vấn đề đó được thể hiện bởi một
 6. PHÂN LOẠI ­  Theo  thời  gian:  Các  quyết  định  quản  trị  chia  thành  quyết  định  dài hạn, quyết định trung hạn, quyết định ngắn hạn. ­ Theo tầm quan trọng: Các quyết định quản trị chia thành quyết  định chiến lược, quyết định chiến thuật, quyết định tác nghiệp. ­  Theo  phạm  vi  điều  chỉnh:  Các  quyết  định  quản  trị  chia  thành  quyết định toàn cục, quyết định bộ phận. ­  Theo  tính  chất:  Các  quyết  định  chia  thành  quyết  định  chuẩn  mực, quyết định riêng biệt. ­ Theo quy mô nguồn lực sử dụng để thực hiện quyết định: Các  quyết định chia thành quyết định lớn, quyết định vừa, quyết định  nhỏ. ­ Theo cấp quyết định: Các quyết định quản trị chia thành quyết  định cấp cao, quyết định cấp trung gian, quyết định cấp thấp.
 7. TỰ HỌC • YÊU CẦU: Phân tích các yêu cầu và nguyên tắc đối với quyết định quản trị? • Gợi ý: - Đọc từ trang 41 – 42 - Quyết định quản trị cần dựa trên những yêu cầu và nguyên tắc nào? Vì sao phải thỏa mãn yêu cầu và nguyên tắc đó? - Ý nghĩa của việc thực hiện các nguyên tắc khi đưa ra các quyết định quản trị.
 8. QUÁ TRÌNH ĐỀ RA QUYẾT ĐỊNH QT 01 Xác định vấn đề Xác định chính xác vấn đề là bước đầu tiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ra quyết định việc đề ra các quyết định có hiệu quả Chọn các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả 02 Chọn tiêu chuẩn có vị trí quan trọng. Là căn cứ để đánh đánh giá phương án giá hiệu quả của các phương án được lựa chọn 03 Dự kiến các Một vấn đề có thể được giải quyết bằng nhiều phương án quyết định được lựa chọn khác nhau. p/án Đánh giá các phương án chính là chỉ ra 04 Đánh giá các những ưu điểm và hạn chế của từng phương án. Bước này còn được gọi là phương án bước phân tích các phương án 05 Trong số các phương án đáng giá cần Lựa chọn p/án phải chọn ra một phương án thỏa mãn và ra quyết cao nhất các tiêu chuẩn hiệu quả, đồng thời có thể khắc phục được những yếu định tố hạn chế
 9. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Ra văn Lập KH tổ Tuyên Thực hiện bản quyết chức thực truyền và quyết định định hiện giải thích theo KH quyết định Kiểm tra Tổng kết Điều chỉnh việc thực thực hiện quyết định hiện quyết quyết định định
 10. PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TR Phương pháp  Phương pháp  01 02 cá nhân ra  ra quyết định  quyết định tập thể Phương pháp  Phương pháp  định lượng  Nội dung Nội dung chính ngoại cảm chính toán học 10
 11. THẢO LUẬN YÊU CẦU: Phân tích các phương pháp ra quyết định quản trị thường gặp. GỢI Ý: - Nêu nội dung phương pháp ra quyết định quản trị đó. - Phân tích ưu điểm, nhược điểm của phương pháp ra quyết định quản trị đó - Trường hợp áp dụng - Lấy ví dụ minh họa thực tiễn 11
 12. TỰ HỌC Đọc từ trang 53- 54, mục 3.1.3.2. Những yếu tố cản trở việc ra quyết định có hiệu quả. Trả lời câu hỏi sau: 1. Ra quyết định quản trị bị ảnh hưởng (cản trở) bởi những yếu tố nào? Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó? 2. Biện pháp khắc phục các yếu tố cản trở việc ra quyết định để nâng cao tính hiệu quả cao hơn?
 13. THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 1 Một số khái niệm cơ bản 2 Vai trò của hệ thống thông tin 3 Nâng cao hiệu quả của thông tin
 14. MỘT SỐ KHÁI NIỆM • Dữ liệu: Dữ liệu là những tin tức (facts) ở dạng thô, chưa được xử lý. • Thông tin: Thông tin là những dữ liệu đã được phân tích và xử lý. • Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu thường được hiểu là tập hợp những bản ghi (records) hay các tệp (files) có liên quan với nhau, được tổ chức và lưu trữ trên các thiết bị hiện đại của tin học, đặt dưới sự quản lý của một hệ thống chương trình máy tính nhằm cung cấp thông tin cho nhiều người sử dụng khác nhau theo các mục đích khác nhau. • Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin là phần cứng, phần mềm, các thiết bị truyền thông, quản lý dữ liệu và những công nghệ xử lý thông tin khác được dùng trong những hệ thống thông tin sử dụng máy tính điện tử. • Người sử dụng cuối: Người sử dụng cuối cùng là người (không nhất thiết đã được đào tạo về kỹ thuật) sử dụng hệ thống thông tin • Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin là tổng hợp con người, phần
 15. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN Khi nói tới ý nghĩa của thông tin, các nhà quản trị đó ví: “Nếu coi tổ chức như một cơ thể sống thì thông tin là máu, hệ thống đảm bảo thông tin hai chiều là hệ thần kinh của nó” Những nội dung thông tin chủ yếu trong quản trị kinh doanh thường là: - Thông tin đầu vào: Tình hình nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, thị trường, tình hình cạnh tranh. - Thông tin đầu ra: Tình hình kết quả kinh doanh. - Thông tin phản hồi: Thông tin về phản ứng của nhân viên, người thực hiện, quá trình thực hiện, về phản ứng của đối thủ cạnh tranh. - Thông tin về môi trường quản trị: Tình hình môi trường kinh doanh (pháp luật, chính sách, thời tiết, khí hậu v.v...). - Thông tin về các đối tượng quản trị. Thông tin về nhân sự, sản phẩm, marketing, tài chính, chất lượng v.v... - Thông tin về kết quả quản trị: Thông tin về lợi nhuận, năng suất hiệu quả, thị phần, cạnh tranh v.v ...
 16. NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ Nội dung Ø Đảm bảo sự cân đối giữa thông tin 01 chính thức và phi chính thức Nội dung Ø Thiết lập các kênh thông tin rõ 02 ràng và phù hợp
 17. TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN • YÊU CẦU: Đọc tình huống “Ai đưa ra quyết định đúng” và trả lời câu hỏi: • Câu hỏi thảo luận: 1. Theo anh (chị) thông tin của hai chuyên gia đó được đánh giá như thế nào? Đúng hay sai? Hay vừa đúng vừa sai? Vì sao? 2. Nếu là giám đốc của hãng Bata thì anh chị sẽ phải có quyết định ra sao?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản