intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm của quyết định quản trị

Xem 1-20 trên 171 kết quả Đặc điểm của quyết định quản trị
 • Bài giảng chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị do ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng biên soạn gồm các nội dung chính như: khái niệm quyết định quản trị, đặc điểm của quyết định quản trị, quá trình đề ra quyết định quản trị,....

  ppt17p bibi_longbong 11-09-2017 692 42   Download

 • Nội dung của bài tiểu luận gồm có 3 phần chính: Khái niệm và đặc điểm của quyết định quản trị, tầm quan trọng của các quyết định quản trị, sai lầm thường gặp trong quyết định quản trị, nguyên nhân và giải pháp.

  doc16p hrm2014 10-12-2017 119 10   Download

 • Quyết định quản trị Định nghĩa quyết định quản trị Quyết định quản trị là những hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm ra mục tiêu, chương trình, tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở vận động các quy luật khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường.

  doc4p notrino 07-06-2011 1044 198   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 5: Quyết định quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của quyết định, phân loại quyết định quản trị, chức năng và yêu cầu của QĐ, quy trình ra quyết định, phương pháp ra quyết định, tổ chức thực hiện các quyết định, nâng cao hiệu quả của quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tieu_vu12 03-07-2018 90 12   Download

 • Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Quản trị học - Chương 4: Kỹ năng ra quyết định trình bày nội dung về khái niệm đặc điểm của quyết định, phân loại quyết định quản trị, phương pháp ra quyết định, tổ chức thực hiện các quyết định.

  ppt18p lamtran89 11-07-2014 113 14   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 6: Thông tin và quyết định quản trị kinh doanh" để nắm chi tiết khái niệm, nội dung của thông tin trong quản trị kinh doanh; hiểu rõ quyết định quản trị kinh doanh (khái niệm, yêu cầu, căn cứ và phương pháp ra quyết định).

  pdf31p kethamoi10 22-01-2021 10 0   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Ra quyết định nhằm giải thích vai trò của việc ra quyết định đối với nhà quản trị và nhân viên. Mô tả việc ra quyết định trong các điều kiện khác nhau: chắc chắn, rủi ro và không chắc chắn. Trình bày tiến trình ra quyết định. Mô tả các đặc điểm của việc ra các quyết định đổi mới và thường xuyên. Giải thích các đặc điểm của ba mô hình quyết định: quyết định hợp lý, hợp lý giới hạn và quyết định mang tính chính trị.

  pdf19p blue_12 09-05-2014 1149 143   Download

 • CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Hiểu khái niệm và vai trò của quyết định. Biết các nguyên tắc khi ra quyết định. Ứng dụng được qui trình ra quyết định. Ứng dụng được các công cụ ra quyết định. CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 1. Khái niệm, đặc điểm của quyết định 1.1. Khái niệm Quyết định là lựa chọn một giải pháp tốt nhất (hợp lý nhất) cho vấn đề xác định. 1.2. Đặc điểm của quyết định ? Là sản phẩm thường xuyên của nhà quản trị. ? Là sản phẩm quan trọng nhất của nhà...

  pdf23p hivu69 05-08-2011 253 79   Download

 • Để nhận biết một nhà quản lý tài ba, bạn có thể dựa vào những đặc điểm sau đây: Đây là khả năng thể hiện được các kỹ năng xuất sắc trong việc hướng dẫn các thành viên trong nhóm cùng cố gắng để đạt được các mục tiêu của công ty và đưa ra những quyết định chính xác tại thời điểm hợp lý.

  pdf5p demnammopho123 26-06-2013 71 4   Download

 • Mục đích chính của bài viết Tác động của chất lượng mối quan hệ và đặc điểm cá nhân đến quyết định duy trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại là nhằm tìm ra những giải pháp nhằm phát triển hệ thống NQTM cũng như góp phần làm tăng tính bền vững trong mối quan hệ giữa bên nhận quyền và nhượng quyền.

  pdf19p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 47 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán quản trị 2 - Bài 9: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh dài hạn" để nắm các kiến thức về khái niệm, phân loại và ý nghĩa của các quyết định dài hạn; đặc điểm của các quyết định dài hạn; các phương pháp ra quyết định dài hạn.

  pdf27p nguathienthan9 08-12-2020 24 2   Download

 • Chất lượng giáo dục luôn là một trong những yếu tố quyết định đến vị thế và sự sống còn của các cơ sở đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục đại học. Bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp, bài viết phân tích những đặc điểm nổi bật ở quản trị đại học Hồng Kông trong việc thực hiện chiến lược phát triển, kiểm soát chất lượng trong đào tạo để khẳng định chất lượng quốc tế.

  pdf8p vimichigan2711 22-03-2021 9 1   Download

 • Chất lượng giáo dục luôn là một trong những yếu tố quyết định đến vị thế và sự sống còn của các cơ sở đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục đại học. Bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp, bài viết phân tích những đặc điểm nổi bật ở quản trị đại học Hồng Kông trong việc thực hiện chiến lược phát triển, kiểm soát chất lượng trong đào tạo để khẳng định chất lượng quốc tế. Kinh nghiệm này là nguồn tham khảo giá trị để phát triển giáo dục đại học Việt nam hiện nay.

  pdf8p vianthony2711 16-04-2021 10 0   Download

 • Đặc điểm của tình thế chiến lược: Tính khái quát cao hơn so với phân tích tình thế tác nghiệp; Bản chất phức tạp; Không chắc chắn; Tác động đến các quyết định tác nghiệp; Đòi hỏi giải pháp tổng thể (bên trong và bên ngoài DN)

  ppt40p chiendhtm 16-09-2009 2280 1251   Download

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự cạnh tranh và cạnh tranh ngày càng gay gắt thì việc chớp cơ hội kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào thời điểm đưa ra các quyết định và điều đó quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Để đưa ra các quyết định đặc biệt là quyết định ngắn hạn thì nhà quản trị phải có thông tin, trong khi đó thông tin trong và ngoài doanh nghiệp rất đa dạng và phong phú phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau. Để đảm bảo thông tin...

  pdf33p minhtam 16-07-2009 560 230   Download

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự cạnh tranh và cạnh tranh ngày càng gay gắt thì việc chớp cơ hội kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào thời điểm đưa ra các quyết định và điều đó quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Để đưa ra các quyết định đặc biệt là quyết định ngắn hạn thì nhà quản trị phải có thông tin,

  doc32p anhluadem 17-11-2010 366 145   Download

 • Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn •Khái niệm quyết định ngắn hạn và tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn •Thông tin thích hợp với việc ra quyết định •Ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn 2 Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn •Khái niệm và đặc điểm của vốn đầu tư dài hạn •Thời giá tiền tệ và những ảnh hưởng đến vốn đầu tư dài hạn •Thông tin thích hợp với ra quyết định đầu tư dài hạn ...

  pdf19p alt_12 24-07-2013 144 15   Download

 • Chương 7 Thông tin thích hợp cho các quyết định ngắn hạn thuộc bài giảng kế toán quản trị. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: qui trình ra quyết định, đặc điểm của các quyết định ngắn hạn, phương pháp phân tích và ra quyết định.

  pdf38p holoesinin 13-06-2014 99 15   Download

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự cạnh tranh và cạnh tranh ngày càng gay gắt thì việc chớp cơ hội kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào thời điểm đưa ra các quyết định và điều đó quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Để đưa ra các quyết định đặc biệt là quyết định ngắn hạn thì nhà quản trị phải có thông tin, trong khi đó thông tin trong và ngoài doanh nghiệp rất đa dạng và phong phú phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau....

  pdf30p narcissus89 16-02-2012 75 14   Download

 • Chương 5 Hành vi tiêu dùng thuộc bài giảng Quản trị marketing, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các mục tiêu cần tìm hiểu sau: Khái quát đặc điểm của thị trường người tiêu dùng (NTD), mô hình hành vi NTD, yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua, quá trình quyết định mua, phân biệt được các loại thị trường tổ chức, quá trình mua hàng, những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua.

  pdf65p minhquanmq 28-03-2014 127 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm của quyết định quản trị
p_strCode=dacdiemcuaquyetdinhquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2