intTypePromotion=4

Bài giảng Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em - BS. ThS. Trương Hồng Sơn

Chia sẻ: Star Star | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:83

0
94
lượt xem
16
download

Bài giảng Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em - BS. ThS. Trương Hồng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài này sẽ trình bày một số nội dung chính sau: Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bênh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS Giai đoạn 2006-2010; những vấn đề dinh dưỡng năm 1975; những vấn đề dinh dưỡng năm 2005; suy dinh dưỡng trẻ em; thiệt hại kinh tế do suy dinh dưỡng;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em - BS. ThS. Trương Hồng Sơn

 1. BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƯỠNG  Bs. Ths. Trương Hồng Sơn Điều phối viên chương trình Pemc­nin@hn.vnn.vn
 2. Chương trình mục tiêu quốc gia  phòng chống một số bênh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/ AIDS Giai đoạn 2006­2010   1. Tiêm chủng mở rộng 2. HIV/ AIDS 3. Phòng chống Suy dinh dưỡng trẻ em 4. Phòng chống bệnh sốt rét 5. Phòng chống bệnh Lao 6. Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản 7. Phòng chống bệnh Ung thư 8. Phòng chống bệnh Phong 9. Bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng 10. Quân dân y kết hợp 11. Phòng chống sốt xuất huyết 12. Phòng chống Đái tháo đường 13. Phòng chống Cao huyết áp
 3. Những vấn đề dinh dưỡng năm 1975 Suy dinh dưỡng và giảm miễn dịch Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em các dân tộc  thiểu số Nạn đói và các vấn đề xã hội Thiếu vi chất dinh dưỡng: Thiếu máu Thiếu Iốt Thiếu Vitamin C Thiếu Vitamin B1 và các loại khác
 4. Những vấn đề dinh dưỡng năm 2005 Suy dinh dưỡng: thiếu protein năng lượng Thừa cân và béo phì Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em các dân tộc thiểu  số Dinh dưỡng và mối liên quan đến các bệnh mãn tính Các vấn đề xã hội Thiếu vi chất dinh dưỡng: Thiếu máu Thiếu Iốt
 5. Suy dinh dưỡng trẻ em 1. Định nghĩa, tình hình chung trên thế giới, tình hình ở VN và hậu quả 2. Mục tiêu, Chiến lược và giải pháp 3. Các hoạt động của chương trình trên toàn quốc 4. Các giải pháp tại các vùng khó khăn
 6. Over half of all deaths due to underlying undernutrition other 19% Ari Ari 30% Diarrhea Measles Malaria 13% HIV/AIDS HIV/AIDS Malaria 5% other Measles Diarrhea 6% 27%
 7. Ước tính hậu quả của Suy dinh dưỡng vào năm 2005 5,944 Trẻ em dưới 5 tuổi tử vong hàng năm do nguyên nhân suy dinh dưỡng (chiếm 37% tử vong của trẻ dươí 5 tuổi) 10.2% người trưởng thành bị ảnh hưởng về chiều cao do suy dinh dưỡng thấp còi lúc bé Vietnam Country profile-WHO-WPRO, 2005
 8. THIỆT HẠI KINH TẾ DO SUY DINH DƯỠNG ở Việt nam (theo WB): Suy dinh dưỡng làm giảm 5 % GDP. Thiếu máu dinh dưỡng làm giảm 1,1 % GDP. SDD làm giảm khả năng trí lực, học hành.
 9. Suy dinh dưỡng trẻ em  Là tình trạng thiếu hay thừa về các chỉ tiêu cân  nặng, chiều cao do thiếu hay thừa năng lượng và  thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng.
 10. Phân loại suy dinh dưỡng Lâm sàng: Suy dinh dưỡng thể teo đét: Marasmus Suy dinh dưỡng thể phù: Kwashiorkor Quần thể tham khảo NCHS: Under weight: suy dinh dưỡng thiếu cân (Cân nặng/ tuổi)  Stunting: SDD thể còi (chiều cao/ tuổi) Wasting: SDD thể còm (cân nặng/ chiều cao)
 11. Unicef : những vấn đề về dinh dưỡng toàn cầu 146 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (WFA) 162 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể  HFA) là vấn đề nghiêm trọng cho phát triển Suy dinh thể cấp WFH tại các vùng thiên tai, chiến  tranh Suy dinh dưỡng bào thai: 12 triệu trẻ/ năm Tỷ lệ bú sữa mẹ hoàn toàn thấp Hơn 1/ 2 số trẻ suy dinh dưỡng sống tại Châu á Thiếu vi chất dinh dưỡng: Thiếu sắt: 3,5 tỷ người bao gồm 67 triệu phụ nữ mang thai/ năm Vitamin A: 128 triệu trẻ dưới 5 tuổi
 12. Robinson Projection The World  By Subnational Administrative Level  Percent of Children  Age 0­5 Underweight  < 10.1 Measures of Poverty  Child Malnutrition  10.1 - 20.0 20.1 - 30.0 Children are defined as underweight if their weight­for­age z­scores are more  30.1 - 40.0 than two standard deviations (2 SD) below the median of the NCHS/CDC/WHO  40.1 - 50.0 International Reference Population.  50.0 < No Data National Boundary Copyright  20  0  5.  The  Trustees  of  Columbia  University  in  the  City  of  New  York.  Source: Center for International Earth Science Information Network (CIESIN).  Columbia University. Global subnational rates of child underweight status; maps and  Subnational boundaries have been  and further documentation available at: http: / /www.ciesin.columbia.edu/povmap  removed from countries for clarity.  This document is licensed under a Creative Commons 2.5 Attribution License http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
 13.   Tỷ lệ SDD trẻ em 
 14. Hµ Hµ HµGiang Hµ Hµ Hµ Giang Giang Giang Giang Giang Cao Cao CaoB»ng B»ng B»ng B»ng Cao Cao Cao B»ng B»ng Lai Lai LaiCh© Lai Lai Lai Ch© Ch© Ch© uu Ch© Ch© uuu u Lµo Lµo LµoCai Cai Cai B¾ B¾ B¾ ccccccK¹ B¾ B¾ B¾ K¹n K¹ K¹n K¹ K¹nnn n Hµ Hµ HµGiang Hµ Hµ Hµ Giang Giang Giang Giang Giang Cao Cao CaoB»ng Cao Cao Cao B»ng B»ng B»ng B»ng B»ng Tuyªn Tuyªn TuyªnQuang Quang Quang L¹ L¹ L¹ng L¹ L¹ ng ng ngS¬ L¹ng ng S¬ S¬ S¬ S¬ S¬n nn n Yªn Yªn YªnB¸i Yªn Yªn Yªn B¸i B¸i B¸i B¸i B¸i Lµo Lµo LµoCai Lµo Lµo Lµo Cai Cai Cai Cai Cai B¾ B¾ B¾ B¾ B¾ccc c cK¹ K¹ K¹n K¹ K¹ n n n n Th¸i Th¸i Th¸iNguyªn Nguyªn Nguyªn Nguyªn Th¸i Th¸i Th¸i Nguyªn Nguyªn Tuyª Tuyªn Tuyªn Tuyª Tuyªn Tuyªnn Quang n Quang Quang Quang Quang §§§§§§iÖ iÖ iÖ iÖn iÖ iÖnn nBiªn Biªn Biªn Biªn Biªn Biªn Yªn Yªn Yª n nB¸i B¸i B¸i B¸i Phó PhóThäVÜ VÜ Thä Thä VÜnh nhPhóc nh nh nhPhóc Phóc B¾ B¾ccGiang Giang Giang Yªn Yªn Yª B¸i B¸i S¬ S¬ S¬ S¬ S¬ S¬nn nnn nLa La La La La La Phó Phó Thä Qu¶ng Qu¶ngNinh Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng Ninh Ninh Ninh Ninh Th¸i Th¸i Th¸iNguyª Th¸i Th¸i Th¸i Nguyª Nguyª Nguyªn Nguyª Nguyª n n n n n TP. Hµ TP. Hµ TP. Hµ Hµ Hµ B¾Néi B¾Néi Néi B¾ B¾ B¾cccNinh Ninh Ninh Hµ HµT© Hµ Hµ T© T© T© T© T©yy yyy y H¶i H¶i H¶iD­ H¶i H¶i D­ D­¬¬ng ng ¬ng ng ng S¬ S¬ S¬ S¬ S¬ S¬n n nLa n n n La La La La La H­ H­ H­ng ng ng ngYªnTP. YªnTP.H¶i TP. Yªn Yªn TP. TP. H¶i H¶iPhßng H¶i H¶i Phßng Phßng Phßng Phßng B¾ B¾ B¾cccNinh Ninh Ninh Hoµ HoµB× Hoµ Hoµ B× B× B× B×nh H­ nh nh nh nh H­ H­ ng ng Yªn Yªn Hµ Hµ HµNam Hµ Hµ Hµ Nam Nam Nam Nam NamTh¸i Th¸i Th¸iB× B× B× nh nh nh Hoµ Hoµ HoµB× B× B× nh nh nh Ninh Ninh NinhB× Ninh Ninh Ninh B× B× B× nh Nam nh B× B×Nam nh Nam§§§§§§Þ nh Nam nh Nam nh Nam ÞÞ Þnh nh Þnh Þnh nh nh Thanh Thanh ThanhHo¸ Thanh Ho¸ Ho¸ Ho¸ Ho¸ Ho¸ NghÖ NghÖ NghÖAn NghÖ NghÖ NghÖAn An An An An NghÖ NghÖ NghÖAn NghÖ NghÖ NghÖ An An An An An Hµ Hµ HµTÜ Hµ Hµ Hµ TÜ TÜ TÜ TÜnh nh TÜnh nh nh nh Hµ Hµ HµTÜ Hµ Hµ Hµ TÜ TÜ TÜ nh nh TÜ TÜnh nh nh nh Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngB× Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng B× B× B× nh nh B× B×nh nh nh nh Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngB× Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng B× B× B× nh nh B× B×nh nh nh nh Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngTrÞ Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng TrÞ TrÞ TrÞ TrÞ TrÞ Qu¶ng Qu¶ngTrÞ TrÞ TrÞ TrÞ Qu¶ng Qu¶ng TrÞ TrÞ Thõa Thõa ThõaThiªn- Thõa Thõa Thõa Thiªn- Thiªn- Thiªn-HuÕ Thiªn- Thiªn- HuÕ HuÕ HuÕ HuÕ Thõa Thõa ThõaThiªn- Thõa Thõa Thõa Thiªn- Thiªn-HuÕ Thiªn- HuÕ HuÕ HuÕ HuÕ HuÕ TP. TP. TP.§ TP. TP. TP. §§ §§ §µ µµ µN½ µ µ N½ N½ N½ N½ N½ng ng ng ng ng ng TP. TP.§§§§§§µ TP. TP. µµ µµ µN½ N½ N½ N½ N½ng N½ng ng ng Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngNam Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng Nam Nam Nam Nam Nam Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngNam Nam Nam Suy dinh d­ ì ng c©n nÆng theo tuæi Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng Nam n¨m 1999 Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngNg· Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng Ng· Ng· Ng·iiiiii Ng· Ng· Kon Kon Kon Suy dinh d­ ì ng c©n n¨ng theo tuæi Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngNg· Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng Ng· Ng· Ng·iiiiii Ng· Ng· 40 - 100 (20) KonTum Kon Kon Tum Tum Tum Tum Tum 35 - 40 (15) N¨m 2004 Kon KonTum Tum Tum Tum Kon Kon Tum Tum 30 - 35 (22) B× B× B× nh nh B× B× B×nh§ nh nh nh§§ §§ §Þ ÞÞ Þ nh Þ nh nh nh Þ nh nh 35 - 40 (7) 25 - 30 (2) 30 - 35 (12) Gia Gia GiaLai Gia Gia Gia Lai Lai Lai Lai Lai B× B× nh nh nh§§§§Þ ÞÞ Þnh nh Þnh nh nh 20 - 25 (1) B× B× nh nh nh Þnh 25 - 30 (30) 15 - 20 (1) 20 - 25 (11) Gia Gia GiaLai Gia Gia Gia Lai Lai Lai Lai Lai Phó Phó PhóYª Phó Phó Phó Yª Yªn Yªn Yªnn n 15 - 20 (2) 00 - 15 (2) Phó Phó PhóYªn Yªn §§ §§§ §¨k ¨k ¨k ¨kL¨k ¨k ¨k L¨k L¨k L¨k L¨k L¨k Kh¸nh Kh¸nh Kh¸nhHoµ Kh¸nh Kh¸nh Kh¸nh Hoµ Hoµ Hoµ Hoµ Hoµ §§§§§§¨k ¨k ¨k ¨kL¨k ¨k ¨kL¨k L¨k L¨k B× B× B× nh nh B× B× B×nhPh­ nh nh nhPh­ Ph­ Ph­íííííí c Ph­ Ph­ ccc c Kh¸nh Kh¸nh Kh¸nhHoµ Hoµ Hoµ §§§§§§¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾kkkkN«ng N«ng N«ng N«ng N«ng N«ng B× B× B× nh nh B× B× B×nhPh­ nh nh nhPh­ Ph­ Ph­íííííícccccc Ph­ Ph­ L© L© L© L©m m m§§§§ång m m m ång ång ång ång ång Ninh Ninh NinhThuËn ThuËn ThuËn ThuËn Ninh Ninh Ninh ThuËn ThuËn T© T© T© T© T© T©yy yyNinh Ninh Ninh Ninh B× B× nh B× B× nhD­ nh B× nh nhD­ D­¬ D­¬¬ ¬ ng ng ng ng ng §§§§ång ång ångNai ång ångNai Nai Nai B× B× B× nh nh B× B× B×nhThuËn nh nh nhThuËn ThuËn ThuËn ThuËn ThuËn Long Long LongAn An An AnTP. TP.Hå TP. TP. TP.Hå HåChÝ Hå Hå ChÝ ChÝMinh ChÝ ChÝMinh Minh Minh Minh Long Long Long An An An AnGiang An An Giang Giang §§§§ång Giang ång ång ångTh¸p ång ångTh¸p Th¸p Th¸p Bµ BµRÞ Bµ Bµ BµRÞ RÞ aaa RÞ a aVòng Vòng VòngTµu VòngTµu Tµu Tµu Tµu TiÒn TiÒ TiÒn TiÒn TiÒ TiÒnn nGiang Giang Giang Giang Giang Giang CÇn CÇnTh¬ Th¬VÜ VÜ VÜ nh nh nhLong Long LongBÕ BÕ BÕn BÕ BÕnn nTre Tre Tre Tre Tre Cµ Cµ Cµ Kiªn KiªnGiang Kiªn Kiªn Giang Giang Giang Giang Giang CµMau Cµ Cµ Mau Mau Mau Mau Mau HËu HËuGiang HËu HËu HËuGiang Giang Trµ Giang Giang Trµ TrµVinh Trµ Trµ Vinh Vinh Vinh Vinh Sãc Sãc SãcTr¨ng Sãc Sãc Sãc Tr¨ng Tr¨ng Tr¨ng Tr¨ng Tr¨ng B¹c B¹ B¹ccccLiªu B¹c B¹ B¹ Liªu Liªu Liªu Liªu Liªu Cµ CµMau Mau Mau Suy dinh dưỡng trẻ em  Suy dinh dưỡng trẻ em  năm 1999: 36,7% năm 2008: 19,9%  Nghị quyết Đại hội Đảng X: giảm SDD xuống dưới 20% vào năm 2010
 15. Xu hướng giảm suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) ở trẻ em Việt nam 0- 5 tuổi 26 24 22 Kế hoạch 20 Thực hiệ n 18 16 14 12 10 năm 2005 năm 2006 năm 2007 năm 2008 năm 2009 năm 2010 năm 2011 năm 2012 năm 2013 năm 2014 năm 2015
 16. Tỷ lệ suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) tại các vùng sinh thái năm 2005 và 2008 40 35 34.5 2005 2008 30.4 1,8%/ y 30.3 30 29.1 28.4 1.53%/ y 25.8 2,17%/ y 25.9 2,0%/ y 25 23.8 23.6 22.4 2,1%/ y 21.3 1.5%/ y 19.6 20 1.43%/ y 18.9 19.1 17 0,8 %/ y 16.5 15 10 5 0 ĐBSH Đông bắc Tây bắc Bắc trung bộ Nam trung bộ Tây nguyên Đông Nam bộ ĐBSCL
 17. B¶n ®å 2: Tû l Ö suy dinh d­ ì ng chiÒu cao t heo t uæi cña t r Î em d­ í i 5 t uæi n¨m 2008 Map 2. Pr evanl ence of l ow Height -For -Age in chil dr en under 5 year s of age in 2008 Hµ Hµ HµGiang Giang Giang Giang China Hµ Hµ Hµ Giang Giang Cao Cao CaoB»ng Cao Cao Cao B»ng B»ng B»ng B»ng B»ng Lai Lai LaiCh© Lai Lai Lai Ch© Ch© Ch© Ch© Ch©uu uuu u Lµo Lµo LµoCai Lµo Lµo Lµo Cai Cai Cai Cai Cai B¾ B¾ B¾ B¾ B¾ccccccK¹ B¾ K¹ K¹n K¹ K¹ n nn K¹nn Tuyªn Tuyªn TuyªnQuang Tuyªn Tuyªn TuyªnQuang Quang Quang Quang Quang L¹ L¹ L¹ng ng ngS¬ S¬ S¬nnn Yªn Yªn YªnB¸i Yªn Yªn Yªn B¸i B¸i B¸i B¸i B¸i Th¸i Th¸i Th¸iNguyªn Th¸i Th¸i Th¸i Nguyªn Nguyªn Nguyªn Nguyªn Nguyªn §§§§§§iÖ iÖn iÖiÖ iÖn iÖnnn nBiªn Biªn Biªn Biªn Biªn Biªn S¬ S¬ S¬n nn nn nLa La La La Phó Phó PhóThäVÜ Thä ThäVÜ VÜ Thänh nh nhPhóc Phóc Phóc B¾ B¾ B¾ B¾ B¾cccccGiang Giang Giang Qu¶ng Giang Giang Qu¶ngNinh Ninh Ninh S¬ S¬ S¬ La La Phó Phó Phó Thä Thä Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng Ninh Ninh TP. TP.Hµ TP. TP. TP.HµHµ Hµ B¾ B¾ Hµ B¾ B¾ B¾Néi Néi ccNéi cccNinh Néi NéiNinh Ninh Ninh Ninh Hµ Hµ HµT© T© T©yyy H¶i H¶i H¶iD­ H¶i H¶i D­ D­D­¬ D­ ¬ ng ng ¬ng ng ng H­ H­ng H­ H­ H­ ngngYªn ng ng TP. TP.H¶i Yªn Yªn TP. Yªn TP. TP. Yªn H¶i H¶iPhßng H¶i H¶iPhßng Phßng Phßng Phßng Hoµ HoµB× Hoµ Hoµ Hoµ B× B× B×nh nh nh B× nh nh Hµ HµNam Hµ Hµ Hµ Nam Nam Nam NamTh¸i Th¸i Th¸i Th¸iB× Th¸i Th¸i B× B× B× B× B×nh nh nh nh nh nh Ninh Ninh NinhB× B× B× B× Nam nh Nam nh Nam nh §§§§§§Þ ÞÞ Þ nh nh Þnh nh Suy dinh dưỡng thấp Ninh Ninh Ninh B× B× Nam nh Nam nh Nam nh nh nh Þ Thanh Thanh ThanhHo¸ Ho¸ Ho¸ Laos NghÖ NghÖ NghÖ NghÖAn NghÖ NghÖ An An An An An Hainan Island (China) còi Hµ Hµ HµTÜ Hµ Hµ Hµ TÜ TÜ TÜ TÜnh nh TÜnh nh nh nh Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngB× Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng B× B× B× B×nh nh B×nh nh nh nh năm 2008: 32.6% Paracel Islands (Vietnam) Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngTrÞ Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng TrÞ TrÞ TrÞ TrÞ TrÞ Thailand Thõa Thõa ThõaThiªn- Thiªn- Thiªn-HuÕ HuÕ HuÕ TP. TP. TP. TP.§§§§§§µ TP. TP. µµ µµ µN½ N½ N½ N½ng N½ N½ng ng ng ng ng Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngNam Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng Nam Nam Nam Nam Nam Cao/dµi theo tu«i (2008) Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ngNg· Qu¶ng Qu¶ng Qu¶ng Ng· Ng· Ng·iiiiii Ng· Ng· 40 to 100 (4) Kon Kon KonTum Kon Kon KonTum Tum Tum Tum Tum 35 to 40 (13) 30 to 35 (23) 25 to 30 (21) B× B× B× B× B×nh nh nh nh§§§§§§Þ B× nh nh Þnh Þ Þnh Þ Þnh nh nh nh 20 to 25 (1) Gia Gia GiaLai Gia Gia Gia Lai Lai Lai Lai Lai 15 to 20 (1) 0 to 10 (1) Phó Phó PhóYªn Phó Phó Phó Yªn Yªn Yªn Yªn Yªn §§§§§§¨k ¨k ¨k ¨kL¨k ¨k ¨k L¨k L¨k L¨k L¨k L¨k Cambodia Kh¸nh Kh¸nh Kh¸nhHoµ Hoµ Hoµ §§§§§§¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾kk kkk kN«ng N«ng N«ng N«ng N«ng N«ng B× B× B× B× B×nh nh B×nh nhPh­ nh nh Ph­ Ph­ Ph­íííííícccccc Ph­ Ph­ L© L© L© L© L©m m L© m mm§§§§§§ång m ång ång ång ång ång Ninh Ninh NinhThuËn ThuËn ThuËn ThuËn Ninh Ninh Ninh ThuËn ThuËn T© T© T© T© T© T©yy yyy yNinh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh B× B× B× B×nh nhD­ nh B× nh nhD­ D­¬ D­ D­ ¬ ¬ ¬ ¬ng ng ng ng ng §§§§§ång ång ångNai ång ång Nai Nai Nai Nai B× B× B× nh nh B× B× B×nhThuËn nh nh nhThuËn ThuËn ThuËn ThuËn ThuËn TP. TP. TP. TP.Hå TP. TP. Hå Hå HåChÝ Hå Hå ChÝ ChÝ ChÝMinh ChÝ ChÝMinh Minh Minh Minh Minh Long Long Long LongAn Long Long An An An An An An An AnGiang Giang Giang §§§§§ång ång ångTh¸p ång ång Th¸p Th¸p Th¸p Th¸p Bµ Bµ Bµ BµRÞ Bµ Bµ RÞ RÞ RÞa aa RÞ RÞaVòng Vòng Vòng VòngTµu Vòng Vòng Tµu Tµu Tµu Tµu Tµu TiÒ TiÒn nn TiÒn TiÒ TiÒ nGiang Giang Giang Giang Giang CÇn CÇnTh¬ CÇn CÇn CÇn Th¬ Th¬ Th¬ Th¬VÜ VÜ VÜ VÜnh VÜnhLong nh nh nh Long Long Long LongBÕ BÕn BÕ BÕ nn Tre BÕn n Tre Tre Tre Tre Kiªn Kiªn KiªnGiang Kiªn Kiªn KiªnGiang Giang Giang Giang Giang HËu HËuGiang HËu HËu HËu Giang Giang Trµ Giang Giang Trµ TrµVinh Trµ Trµ Vinh Vinh Vinh Vinh Sãc SãcTr¨ng Sãc Sãc Sãc Tr¨ng Tr¨ng Tr¨ng Tr¨ng B¹ B¹ B¹ccccccLiªu B¹ B¹ B¹ Liªu Liªu Liªu Liªu Liªu Cµ Cµ CµMau Mau Mau Sparatly Island (Vietnam) Nguån: ®iÒu tra suy dinh d­ ì ng trÎ em ë c¸c tØ nh thµnh n¨m 2008 Source: PEM Annual Monitoring and Evaluation, 2008
 18. Tình hình dinh dưỡng của PN mang thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ ở vùng miền núi phía bắc Nghiên cứu chọn mẫu – th¸ng 5-7/2006 Phụ nữ mang thai: Tỷ lệ thiếu máu: > 30% Phụ nữ từ 18-35 tuổi: Tỷ lệ thiếu máu: 25% Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn: > 20%
 19. Suy dinh dưỡng làm giảm chất lượng dõn số  và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của  đất nước
 20. 1. Suy dinh dưỡng trẻ em: Định nghĩa, tình hình chung trên thế giới, tình hình ở VN và hậu quả 2. Mục tiêu, Chiến lược và giải pháp 3. Các hoạt động của chương trình trên toàn quốc 4. Các giải pháp tại các vùng khó khăn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2