BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7

Chia sẻ: Trịnh Hữu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
502
lượt xem
214
download

BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tham khảo về kỹ thuật xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7

  1. BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7 PGS. TS. ĐỖ KIẾN QUỐC KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
  2. 7.1 Ý TƯỞNG Kết hợp phương pháp lực và phương pháp chuyển vị để giảm ẩn số → đơn giản hoá bài toán. Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 2
  3. 7.2 THÍ DỤ MINH HOẠ: Phương pháp lực: 4 ẩn số Phương pháp chuyển vị: 5 ẩn số Phương pháp hỗn hơp: 2 ẩn số q L L L L Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 3
  4. 7.2 THÍ DỤ MINH HOẠ: L qL2 4EJ 2 L M2 Z1=1 o MP HCB M1 2EJ L 2 X2=1 r11 L qL 8EJ 4 L3 2 r11 = , δ 22 = M 2 M 2 = 4EJ r21 & R1P L 3 EJ L & δ 21 = − r12 = − L & 4EJ 5 qL4 qL2 L ∆2P = M .M 2 = − o P , R1P = − 8 EJ 2 Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 4
  5. 7.2 THÍ DỤ MINH HOẠ: Hệ phương trình: r11Z1 + r12 X 2 + R1P = 0 & & & δ 21Z1 + δ 22 X 2 + ∆ 2 P = 0  8 EJ qL2  L Z1 + LX 2  − 2 =0  − LZ 4 L3 5 qL4 + X2 − =0   1 3 EJ 8 EJ 1 qL3 33 ⇒ Z1 = , X 2 = qL 280 EJ 70 Biểu đồ: M P = M 1Z1 + M 2 X 2 + M P o Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 5
  6. 7.2 THÍ DỤ MINH HOẠ: 4 1 2 qL2 qL 140 8 2 qL2 1 140 qL2 140 MP 1 qL2 140 Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 6
Đồng bộ tài khoản