intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 7 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
7
lượt xem
0
download

Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 7 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 7 - Gia công cắt gọt trên máy công cụ. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Bản chất của gia công kim loại, nguyên lý cắt gọt kim loại, các thông số cơ bản của chế độ cắt, hình dáng hình học và các thông số của dụng cụ cắt, các hiện tượng vật lý trong quá trình cắt gọt,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 7 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

 1. CƠ KHÍ ĐẠI CƢƠNG CHƢƠNG VII GIA CÔNG CẮT GỌT TRÊN MÁY CÔNG CỤ End Show > Next >> DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 2. 7.1. THỰC CHẤT  Gia công kim loại bằng cắt gọt là quá trình công nghệ cắt một lớp kim loại (phoi) khỏi phôi liệu  Vật phẩm có hình dáng theo yêu cầu.  Quá trình gia công cắt gọt đƣợc tiến hành trên các máy công cụ. DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 3. 7.2. NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI 1. Khái niệm cơ bản. Phôi và Dụng cụ cắt chuyển động tƣơng đối với nhau nhờ máy công cụ. Chuyển động Chuyển động cơ bản Phụ Quay Quay Chuyển Chuyển tròn tròn động động V V chính bƣớc tiến (Chạy Tịnh tiến Dụng cụ cắt Dụng cụ cắt dao) Tịnh tiến S S V Dụng cụ cắt V S Dụng cụ cắt V V Chuyển động chính (V) là chuyển động có tốc độ lớn nhất. Tịnh tiến TIỆN PHAY MÀI S S KHOAN BÀO Keywords(youtube): Lathe, Milling, grinding, drilling,…. DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 4. DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 5. C¬ khÝ ®¹i Gia c«ng c¾t gät c-¬ng Dao tiÖn M©m cÆp VËt gia c«ng TiÖn TiÖn trô tiÖn c«n DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 6. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn TiÖn nhiÒu bËc DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 7. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn Dao tiÖn DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 8. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn Phoi tiÖn DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 9. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn TiÖn mÆt cÇu DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 10. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn TiÖn tinh TiÖn lç dïng dao ngãn DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 11. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn ren DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 12. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng C¾t ®øt DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 13. C¬ khÝ ®¹i Gia c«ng c¾t gät c-¬ng TiÖn M¸y tiÖn kÐp DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 14. C¬ khÝ ®¹i Gia c«ng c¾t gät c-¬ng Bµo Bµo ngang DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 15. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng Bµo ngang DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 16. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng phay Dao phay trô DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 17. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng Mµi Mµi trô DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 18. Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng Khoan trên máy tiện Khoan khoan Tar« Tạo miệng lỗ chữ V DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 19. 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt. Vận tốc cắt Lƣợng chạy dao Chiều sâu cắt Diện tích lớp cắt (V) (Bƣớc tiến) (t) (S) Thời gian gia công Thời gian chạy máy  Tốc độ cắt V là đoạn đường đi trong một đơn vị thời gian của một điểm trên bề mặt gia công hoặc một điểm trên lưỡi cắt. Lƣợng Dn V chạy Chiều dao (S) sâu cắt (m/phút) (t) Phoi 1000 Phôi D - Đƣờng kính phôi.(mm) quay tròn Lƣỡi n - Số vòng quay của phôi cắt (hoặc dụng cụ cắt trong một Thân dao phút). Phôi (Dụng cụ cắt) quay tròn DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
 20. 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt. Vận tốc cắt Lƣợng chạy dao Chiều sâu cắt Diện tích lớp cắt (V) (Bƣớc tiến) (t) (S) Thời gian gia công Thời gian chạy máy  Tốc độ cắt V là đoạn đường đi trong một đơn vị thời gian của một điểm trên bề mặt gia công hoặc một điểm trên lưỡi cắt. L V (m/phút) Phoi 1000t L - Chiều dài hành trình (mm). t - Thời gian một hành trình (phút). Phôi (Dụng cụ cắt) chuyển động thẳng DWE CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / https://fb.com/tailieudientucntt Tel.: +84. (04). 8692204
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2