intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
11
lượt xem
0
download

Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ khí đại cương - Chương 2: Vật liệu dùng trong công nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kim loại và hợp kim, cấu tạo và sự kết tinh của kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

 1. CƠ KHÍ ĐẠI CƢƠNG Chƣơng II VẬT LIỆU DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP End Show > Next >> DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 2. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM KHÁI NIỆM CHUNG Vỏ xe – Thép Ghế ngồi - Vỏ động cơ – Nhựa Gang hoặc tấm hoặc Kính chắn Hợp kim Nhựa tổng Nhôm hợp Chụp Bugi - Mặt đèn hậu - Gốm Nhựa Dây điện - Đồng Chắn nƣớc - Dây tóc bóng đèn - Vonfram Nhựa Vành xe – Thép Dầm xe - Thép hoặc Hợp kim Nhôm Ống xả - Thép Lốp xe – Cao su không gỉ Hình 1: Một vài dạng vật liệu được sử dụng trong xe Ôtô – Kim loại, Hợp kim và Vật liệu phi kim DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 3. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM Vật liệu dïng trong c«ng nghiệp gia công cơ khí Kim loại và Nhựa Gốm Composit Hợp kim Kim loại Kim loại màu đen Nằm trong sự quan tâm Thép kết cấu Nhôm chính của môn học CKĐC ! Thép không gỉ Đồng Thép dụng cụ Titan Gang Vonfram v.v.. v.v.. DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 4. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM Ứng xử và các Tính chất của vật liệu Cấu trúc Cơ tính Hoá – Lý tính Tính công nghệ của vật liệu Khối lƣợng riêng Tính đúc Dạng liên kết Độ bền Nhiệt độ nóng chảy Tính rèn Cấu tạo mạng tinh thể Độ dẻo Tính giãn nở Tính hàn Tổ chức Độ đàn hồi Tính dẫn nhiệt v.v.. Thành phần pha Độ cứng Tính dẫn điện v.v.. Độ bền mỏi Từ tính Độ giãn dài tƣơng đối Tính chịu ăn mòn Độ dai va chạm Tính chịu nhiệt v.v.. Tính chịu axit v.v.. DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 5. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM 2.1.1. Cơ tính Cơ tính là đặc trưng cơ học biểu thị khả năng của kim loại và hợp kim chịu tác dụng của các loại tải trọng: A. Độ bền - Khả năng của vật liệu chịu tác dụng của tải trọng mà không bị phá huỷ. - Ký hiệu:  Độ bền kéo: k Độ bền nén: n Độ bền uốn: u Phá huỷ l0 P  k  ( N / mm2 ) Fo DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 6. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM P 2.1.1. Cơ tính B. Độ cứng - Khả năng của vật liệu chống lại biến dạng dẻo cục bộ khi có ngoại lực tác dụng thông qua vật nén. - Các phƣơng pháp đo + Độ cứng Brinen (HB) + Độ cứng Rốcoen (HRB, HRC, HRA) + Độ cứng Vicke (HV) DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 7. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 8. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM 2.1.1. Cơ tính C. Độ giãn dài tƣơng đối [%] l1  l0 - Là tỷ lệ tính theo phần trăm giữa lượng giãn dài sau khi kéo và chiều dài ban đầu.  100% l0 D. Độ dai va chạm ak (J/mm2) (kJ/m2) - Khả năng chịu tải trọng tác dụng đột ngột (tải trọng động) mà không bị phá huỷ. DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 9. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM P 2.1.2. Lý tính   ( g / cm ) 3 a. Khối lƣợng riêng (g/cm3) V - Là khối lượng của 1cm3 vật chất. b. Nhiệt độ nóng chảy Sắt nguyên chất: 1535oC - Là nhiệt độ nung nóng mà tại đó sẽ làm cho kim Gang: 1130 – 1350oC loại chuyển từ thể rắn sang thể lỏng c. Tính giãn nở Sắt nguyên chất: 0,0000118/1mm - Là khả năng giãn nở của kim loại khi nung nóng. Thép: 0,0000120/1mm d. Tính dẫn nhiệt Bạc: 1  Đồng: 0,9 Nhôm: 0,5 Sắt: 0,15 - Là khả năng dẫn nhiệt của kim loại. e. Tính dẫn điện Bạc  Đồng Nhôm …Hợp kim - Là khả năng truyền dòng điện của kim loại. f. Từ tính Sắt, Niken, Coban và hợp kim của chúng  Kim loại từ tính - Là khả năng dẫn từ của kim loại. DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 10. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM 2.1.3. Hoá tính - Là độ bền của kim loại đối với những tác dụng hoá học của các chất khác nhƣ Ôxy, Axit, v.v.. Mà không bị phá huỷ. a. Tính chịu ăn mòn. - Là độ bền của kim loại đối với sự ăn mòn của môi trường xung quanh. b. Tính chịu nhiệt Ví dụ nhƣ trong cắt khí Ôxy-Axêtylen - Là độ bền của kim loại đối với sự ăn mòn của Ôxy trong không khí ở nhiệt độ cao. c. Tính chịu axít - Là độ bền của kim loại đối với sự ăn mòn của Axít DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 11. 2.1. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM 2.1.4. Tính công nghệ -Là khả năng của kim loại và hợp him cho phép gia công nóng hay gia công nguội. Gia công nguội (Cold working) : T/Tm < 0,3 Tm: Nhiệt độ nóng chảy của kim loại Gia công trung gian (Warm working) : T/Tm = 0,3 đến 0,5 Gia công nóng (Hot working) : T/Tm > 0,6 a. Tính đúc - Đặc trưng bởi: Độ chảy loãng, Độ co, Tính thiên tích. b. Tính rèn Thép có tính rèn cao (To). - Là khả năng biến dạng vĩnh cửu của kim loại khi Gang không có tính rèn. chịu tác dụng của ngoại lực mà không bị phá huỷ. Đồng, Chì rèn tốt ở nhiệt độ bình thƣờng. c. Tính Hàn - Là khả năng tạo thành liên kết giữa các chi tiết bằng phương pháp hàn DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 12. 2.2. CẤU TẠO VÀ SỰ KẾT TINH CỦA KIM LOẠI 2.2.1. Cấu tạo của kim loại nguyên chất DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 13. 2.2. CẤU TẠO VÀ SỰ KẾT TINH CỦA KIM LOẠI 2.2.1. Cấu tạo của kim loại nguyên chất Mét sè chi tiÕt m¸y b»ng CÊu tróc cña kim lo¹i kim lo¹i CÊu tróc KL nhìn qua kÝnh Liªn kÕt kim lo¹i nhê ®¸m m©y hiÓn vi ®iÖn tö ®iÖn tö DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 14.  Kim lo¹i cã cÊu t¹o tinh thÓ S¬ ®å m¹ng tinh thÓ cña KL Ghi nhí: - C¸c nguyªn tö KL ph©n bè theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh - NhiÒu m¹ng tinh thÓ s¾p xÕp thµnh m¹ng kh«ng gian - Mçi nót m¹ng ®-îc coi lµ t©m cña c¸c nguyªn tö DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 15. ¤ c¬ b¶n: lµ phÇn kh«ng gian nhá nhÊt cña m¹ng tinh thÓ ¤ c¬ b¶n cña m¹ng tinh thÓ KL M¹ng tinh thÓ cña KL nhìn d-íi kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 16. C¸c kiÓu ¤ c¬ b¶n: 1. LËp ph-¬ng thÓ t©m: Ký hiÖu: 2. LËp ph-¬ng diÖn t©m: Ký hiÖu: DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 17. 2. Lôc ph-¬ng dµy ®Æc : Ký hiÖu: Ký hiÖu: DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 18.  Tuú theo lo¹i « c¬ b¶n ng-êi ta x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè m¹ng Th«ng sè m¹ng lµ gi¸ trÞ ®é dµi ®o theo chiÒu c¹nh cña « - M¹ng lËp ph-¬ng: chØ cã mét th«ng sè m¹ng la a - M¹ng lôc gi¸c: cã 2 th«ng sè m¹ng lµ a vµ c  Ьn vÞ ®o cña th«ng sè m¹ng lµ Angstrong (Ao): 1Ao = 10-8cm *. Sù biÓn ®æi m¹ng tinh thÓ cña kim lo¹i : Khi ®iÒu kiÖn ngoµi thay ®æi (¸p suÊt, nhiÖt ®é, v.v..) tæ chøc kim lo¹i sÏ thay ®æi theo D¹ng « c¬ b¶n thay ®æi Th«ng sè m¹ng cã gi¸ trÞ thay ®æi  Sù biÓn ®æi m¹ng tinh thÓ DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 19. 2.2. CẤU TẠO VÀ SỰ KẾT TINH CỦA KIM LOẠI Sơ đồ tổ chức thô dại của thỏi đúc 1- Hạt mịn, đều trục 2.2.2. Sự kết tinh của kim loại 2- Dạng trụ, trục vuông góc với thành - Kim loại chuyển trạng thái từ Lỏng sang Rắn  Kết tinh khuôn 3- Tinh thể lớn, đều trục T Lỏng Nhiệt độ, oC Bắt đầu kết tinh Kết thúc kết tinh Nhiệt độ kết tinh Rắn Lỏng + Lỏng Rắn Tổ chức Tổ chức Rắn xuyên tinh đều trục Thời gian (s) t Làm nguội tự Quá nung Nhiệt độ rót nhiên thấp Đƣờng nguội DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
 20. Quá trình kết tinh của Sắt nguyên chất Tèc ®é nguéi toC T1 CR = tg  T2  (s) 0 tn Đ-êng nguéi  Đèi víi mçi kim lo¹i nguyªn chÊt, b»ng thÝ nghiÖm ng-êi ta x¸c ®Þnh ®-îc mét ®-êng nguéi nhÊt ®Þnh DWE Department of Welding and Metal Technology / Phong Van Vo , MSc. CuuDuongThanCong.com Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: https://fb.com/tailieudientucntt phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 8692204
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2