intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đại biểu Quốc hội với truyền thông & báo chí - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

115
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đại biểu Quốc hội với truyền thông & báo chí bao gồm những nội dung về vai trò của truyền thông; thực trạng của công tác truyền thông; một số vấn đề về chiến lược truyền thông; hình ảnh công chúng của đại biểu QH & tác động của nó; vai trò của báo chí trong việc xác lập hình ảnh công chúng; kỹ năng quan hệ với báo chí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại biểu Quốc hội với truyền thông & báo chí - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

 1.   ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỚI  TRUYỀN THÔNG & BÁO CHÍ Ts. Nguyễn Sĩ Dũng
 2. Khởi động Hiện  nay  nhiều  người  cho  rằng  QH  họp  hành  nhiều  gây  lãng  phí  về  thời  gian và tiền bạc.          Làm  thế  nào  để  khắc  phục  cách  suy nghĩ trên?
 3. Nội dung  Vai trò của truyền thông  Thực trạng của công tác truyền thông  Một số vấn đề về chiến lược truyền thông  Hình  ảnh  công  chúng  của  đại  biểu  QH  &  tác  động của nó  Vai  trò  của  báo  chí  trong  việc  xác  lập  hình  ảnh  công chúng  Kỹ năng quan hệ với báo chí
 4. Vai trò của truyền thông (1)  Truyền  thông  kết  nối  người  dân,  các  tổ  chức xã hội, báo chí và chính quyền  Sự kiện Thái Bình và rủi ro không làm chủ  được truyền thông  Hình thành gầm những chính kiến tiêu cực  Chính  kiến  của  công  chúng  thiếu  thông  tin  &  hiểu biết  Các nhóm kích động làm chủ diễn đàn
 5. Vai trò của truyền thông (2)  Sự kiện Thái Bình và rủi ro không làm chủ  được truyền thông  Các  thế  lực  chống  đối  hình  thành  dư  luận  công chúng  Các thế lực chống đối định hướng khuôn khổ  hành động   Giá  phải  trả  để  tái  định  hướng  công  luận  rất  cao
 6. Vai trò của truyền thông(3)  Ông hội đồng Khoa & cơ hội của việc làm  chủ truyền thông  Đạt được sự thống nhất ý chí & hành động  Bảo đảm sự đoàn kết gắn bó  Sự  ủng  hội  của  công  luận  tạo  ra  sự  chính  đáng & hợp pháp  Hình  thành  những  công  dân  tích  cực  và  hiểu  biết
 7. Vai trò của truyền thông(4)  Ông hội đồng Khoa & cơ hội của việc làm  chủ truyền thông Sự ủng hộ thực chất cho chính sách và  chương trình hành động Sự ủng hộ thực chất cho cải cách & đổi  mới
 8. Thực trạng công tác truyền thông  Nhận  thức  không  đầy  đủ  về  vai  trò  của  truyền thông  Không  có  chiến  lược  truyền  thông,  chỉ  có  công tác tuyên truyền  Truyền thông hai chiều  Tuyên truyền một chiều  Nặng về quản lý báo chí
 9. Thực trạng công tác truyền thông  Nặng về quản lý báo chí Chưa tạo điều kiện thuận cho báo chí Báo chí chỉ đưa tin cung đình  Áp  lực  của  Internet  &  truyền  thông  phi  chính thức
 10. Thực trạng công tác truyền thông  Không  có  được  thông  tin  về  sự  hiểu  biết  của người dân về QH & đại biểu QH  Có rất nhiều nhận thức lệch lạc về vai trò  của QH & đại biểu QH  QH có thể làm gì và không thể làm gì  Các yêu cầu cụ thể có giải quyết được  ở QH   không?  Chất vấn ở QH là để làm gì? 
 11. Thực trạng công tác truyền thông  Những phê phán từ phía của người dân Hình thức “Nghị gật” Ít phản ánh nguyện vọng của cử tri Họp hành nhiều, lãng phí
 12. Thực trạng công tác truyền thông * Không  có  kiến  thức  và  sự  hiểu  biết  về  truyền thông  Không  có  nhân  lực  và  bộ  máy  làm  truyền  thông chuyên nghiệp  Không có đầy đủ phương tiện kỹ thuật
 13. Một số vấn đề về  chiến lược truyền thông của QH   Nhận thức đúng vai trò của truyền thông  Tìm hiểu về nhận thức của người dân về QH, về  những mong muốn của người dân đối với QH &  đại biểu QH  Xây dựng kế hoạch để hình thành hình ảnh công  chúng đúng đắn về QH & đại biểu QH  Xây  dựng  chính  sách  thông  tin  công  chúng  của  QH
 14. Một số vấn đề về  chiến lược truyền thông của QH  Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi cho  QH  Phát  huy  hiệu  quả  hệ  thống  các  phương  tiện truyền thông  Nhận thức & hành động của đội ngũ công  chức của QH
 15. Hình ảnh công chúng của ĐBQH & vai  trò của nó (tiếp)  Hình ảnh công chúng là gì? Hình  ảnh  công  chúng  là  tổng  hợp  tất  cả  các  ý  nghĩ,  cảm  xúc,  lòng  tin  của  công  chúng  và  hình  ảnh  mà  công  chúng  có  về  một đại biểu QH Đây là việc cử tri nghĩ về các đại biểu QH,  không  phải  việc  các  vị  đại  biểu  nghĩ  về  mình  Tác động của hình ảnh công chúng
 16. Hình ảnh công chúng của ĐBQH & vai  trò của nó  Tác động của hình ảnh công chúng  Hình  ảnh công chúng thế nào thì lòng tin của  cử tri sẽ như vậy  Lòng  tin  là  cơ  sở  để  ủy  quyền  (lựa  chọn)  và  ủng hộ.  Xây dựng hình ảnh công chúng  Nên  căn  cứ  vào  những  yếu  tố  tác  động  lên  hành vi lựa chọn mà xây dựng hình  ảnh công  chúng
 17. Hình ảnh công chúng của ĐBQH & vai  trò của nó (tiếp)  Xây dựng hình ảnh công chúng Sử dụng tất cả các cơ hội tương tác với  cử tri  để xây dựng hình ảnh công chúng (Tất cả  các điểm tương tác) ­  Sử  dụng  các  phương  tiện  thông  tin  đại  chúng
 18. Vai trò của báo chí trong việc xác lập  hình ảnh công chúng  Báo chí tiếp cận được với nhiều cử tri nhất  Báo  chí  có  thể  giúp  tạo  ra  hình  ảnh  công  chúng  phù  hợp  trong  khoảng  thời  gian  tương đối ngắn  Báo  chí  giúp  chuyển  tải  thông  điệp  của  bạn rộng rãi nhất
 19. Kỹ năng quan hệ với báo chí  Tranh thủ cơ hội để tiếp cận báo chí  Chuẩn bị thông tin đầy đủ về vấn đề mình  quan tâm  Tạo bầu không khí cở mở, thoải mái  Xác  định  hình  ảnh  công  chúng  mà  mình  muốn có trên báo chí
 20. Kỹ năng quan hệ với báo chí  Xác định và hoàn thiện các thông điệp  Tạo mối quan hệ hợp tác (Các phóng viên  cũng  có  nhiệm  vụ  và  cũng  muốn  thành  đạt)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2