intTypePromotion=3

Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Văn Luyện

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
46
lượt xem
6
download

Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Văn Luyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 4: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Văn Luyện

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - HK2 - NĂM 2015-2016<br /> <br /> Chương 4<br /> ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH<br /> lvluyen@hcmus.edu.vn<br /> http://www.math.hcmus.edu.vn/∼luyen/dsb1<br /> FB: fb.com/daisob1<br /> Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh<br /> <br /> lvluyen@hcmus.edu.vn<br /> <br /> Chương 4. Ánh xạ tuyến tính<br /> <br /> 26/04/2016<br /> <br /> 1/29<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương 4. ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH<br /> 1. Định nghĩa<br /> 2. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính<br /> 3. Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính<br /> <br /> lvluyen@hcmus.edu.vn<br /> <br /> Chương 4. Ánh xạ tuyến tính<br /> <br /> 26/04/2016<br /> <br /> 2/29<br /> <br /> 4.1. Định nghĩa<br /> 1<br /> <br /> Ánh xạ<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ánh xạ tuyến tính<br /> <br /> lvluyen@hcmus.edu.vn<br /> <br /> Chương 4. Ánh xạ tuyến tính<br /> <br /> 26/04/2016<br /> <br /> 3/29<br /> <br /> 4.1.1. Ánh xạ<br /> Định nghĩa. Một ánh xạ f từ tập X vào tập Y là một phép liên kết<br /> từ X vào Y sao cho mỗi phần tử x của X được liên kết với duy nhất<br /> một phần tử y của Y, ký hiệu: y = f (x)<br /> f : X −→ Y<br /> x 7−→ y = f (x).<br /> <br /> Khi đó X được gọi là tập nguồn, Y được gọi là tập đích.<br /> lvluyen@hcmus.edu.vn<br /> <br /> Chương 4. Ánh xạ tuyến tính<br /> <br /> 26/04/2016<br /> <br /> 4/29<br /> <br /> Không là ánh xạ<br /> Ví dụ.<br /> • f : R → R xác định bởi f (x) = x2 + 2x − 1 là ánh xạ.<br /> • g : R3 → R2 xác định bởi g(x, y, z) = (2x + y, x − 3y + z) là ánh xạ.<br /> • h : Q → Z xác định bởi h( m<br /> n ) = m không là ánh xạ.<br /> lvluyen@hcmus.edu.vn<br /> <br /> Chương 4. Ánh xạ tuyến tính<br /> <br /> 26/04/2016<br /> <br /> 5/29<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản