intTypePromotion=3

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - ThS. Hoàng Trang

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
120
lượt xem
49
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - ThS. Hoàng Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 giới thiệu tới các bạn về đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - ThS. Hoàng Trang

  1. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, XÃ HỘI
  2. •Ba trụ cột lớn của hợp tác quốc tế trong thời đại ngày nay: chính trị- kinh tế- văn hoá. Vậy, văn hóa là gì???
  3. 1.Thời kì trước đổi mới a)Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới  Trong những năm 1943-1945  Trong những năm 1955-1986
  4. b)Đánh giá sự thực hiện đường lối Thành tựu  Hạn chế  Nguyên nhân
  5. 2.Trong thời kì đổi mới a)Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa
  6. b) Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển nền VH c) Đánh giá việc thực hiện đường lối
  7. II. NHỮNG VẤN ĐỀ XH & CH/S XH 1. NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI 2. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản