intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

90
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin trong quản lý, giới thiệu về hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức, phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

Hệ thống thông tin<br /> quản lý<br /> Chương 1<br /> Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý<br /> ThS. Nguyễn Hoàng Ân<br /> annh@buh.edu.vn<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Thông tin trong quản lý<br /> 2. Giới thiệu về hệ thống thông tin<br /> <br /> 3. Phân loại hệ thống thông tin<br /> 4. Vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức<br /> 5. Phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tổ<br /> chức<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Thông tin trong quản lý<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thông tin trong quản lý<br /> ▪ Dữ liệu<br /> ▪ Thông tin<br /> ▪ Giá trị của thông tin<br /> ▪ Chất lượng của thông tin<br /> ▪ Nguồn của thông tin<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> 4<br /> <br /> Dữ liệu (DATA)<br /> ❖Dữ liệu: là các dữ kiện thô,<br /> ▪ Chuỗi không ngẫu nhiên các ký tự, số, giá trị hoặc<br /> từ.<br /> ▪ Tập hợp các dữ kiện không ngẫu nhiên được ghi lại<br /> do quan sát hay nghiên cứu.<br /> <br /> ❖Khi dữ liệu được xử lý và trở nên có ý nghĩa,<br /> chúng trở thành thông tin.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2