intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Hóa học 11 bài 38: Hệ thống hóa hiđrocacbon

Chia sẻ: Trần Thùy Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
380
lượt xem
112
download

Bài giảng Hóa học 11 bài 38: Hệ thống hóa hiđrocacbon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quý bạn đọc sử dụng các bài giảng Hệ thống hóa về Hiđrocacbon được biên soạn đẹp mắt và chi tiết nội dung bài học để tham khảo nâng cao kĩ năng và kiến thức. Qua bài giảng, học sinh biết hệ thống hóa lại các loại Hiđrocacbon quan trọng như Ankan, Anken, Ankađien, Ankin và Ankynbenzen về đặc điểm cấu tạo, lí tính, hóa tính đặc trưng và ứng dụng. Thông qua việc hệ thống hóa các loại Hiđrocacbon học sinh nắm được mối quan hệ giữa các Hiđrocacbon với nhau. Qua đó, viết được các PTHH minh họa cho tính chất của các Hiđrocacbon, chuyển hóa giữa các Hiđrocacbon, nhận biết và điều chế các Hiđrocacbon.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học 11 bài 38: Hệ thống hóa hiđrocacbon

 1. Hóa học HỆ THỐNG HOÁ VỀ 11 HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về hiđrocacbon Sự chuyển hoá giữa các loại II hiđrocacbon
 2. HIĐROCACBON HIĐROCACBON HIĐROCACBON HIĐROCACBON NO KHÔNG NO THƠM Ankyl benzen Ankan Xicloankan Anken Ankadien Ankin và một số HC thơm khác
 3. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon H/chất Nội dung Ankan Anken Ankin Ankylbenzen 1.Công thức phân tử 2.Đặc điểm cấu tạo phân tử 3.Đồng phân 4.Tính chất vật lí 5.Tính chất hoá học 6.Ứng dụng
 4. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon H/chất Nội dung Ankan Anken Ankin Ankylbenzen 1.Công thức CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 CnH2n-6 phân tử (n1) (n2) (n2) (n6)
 5. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon H/chất Nội dung Ankan Anken Ankin Ankylbenzen Chỉ có liên Có 1 liên Có 1 liên Có vòng benzen 2.Đặcđiểm kết đơn kết đôi kết ba cấu tạo C-C, C-H C=C CC H H H H H C H C C H C C H C H H Phân tử C2H2 H H Phân tử C2H4 H H Phân tử C2H6 C C C H H C C C Phân tử C6H6 H H
 6. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon H.Chất Nội dung Ankan Anken Ankin Ankylbenzen - mạch - mạch -mạch -mạch cacbon cacbon cacbon cacbon của nhánh 3.Đồng - vị trí -vị trí ankyl phân liên kết liên kết - Vị trí tương đôi ba đối của các - hình nhóm ankyl học
 7. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon H.Chất Nội dung Ankan Anken Ankin Ankylbenzen -Ở điều kiện thường: * Các hợp chất từ C1- C4 đều là chất khí, 4.Tính * C5 là chất lỏng hoặc rắn chất -Không màu vật lí -Không tan trong nước -Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng dần khi phân tử khối tăng.
 8. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon H.Chất Nội dung Ankan Anken Ankin Ankylbenzen 5.Tính chất hoá học
 9. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Ankan Anken Ankin Phản ứng thế bằng ion kim loại Phản Phản ứng thế bởi halogen CH4+Cl2 as CHCH+2AgNO3+2NH3 ứng thế CH3Cl + HCl AgC AgC(vàng)+2NH4NO3 Ankylbenzen Phản ứng thế halogen, nitro Br Bột Fe +Br2 + HBr NO2 H2SO4 đặc +HNO3(đặc) +H2O t0 CH3 +Br2 CH2Br +HBr
 10. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Nhóm 1: Ankan Anken Ankin Ankylbenzen Phản ứng thế t0, xt CH3-CH3 CH2=CH2+H2 Phản CH4+C3H6 ứng t0, xt tách CH3CH2CH2CH3 C2H4+C2H6 C4H8+H2
 11. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Nhóm 2: Ankan Anken Ankin Với H2,Br2, HX Tương tự anken, cộng theo hai nấc Ni, t0 CH2=CH2+H2 CH3-CH3 CHCH+H2 CH2=CH2 Phản Pd/PbCO3,t0 CH2=CH2+Br2(dd) CH2-CH2 CHCH+2H2 CH3-CH3 ứng cộng Ni, t0 Br Br CH2=CH2+HBr CH3-CH2-Br Ankylbenzen Với H2, Cl2 Ni,t0 +3H2 Cl Cl Cl +3Cl2 as Cl Cl Cl
 12. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Nhóm 3: Ankan Anken Ankin t0,xt 0 2CHCH CH C-CH=CH2 Phản nCH2=CH2 t ,xt,p (CH2-CH2) n Axetilen vinylaxetilen ứng etilen polietilen(PE) 6000C trùng 3CHCH Bột C hợp Benzen Ankylbenzen Stiren
 13. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Nhóm 4: Ankan Anken t0 3n t0 CnH2n+2+ 3n+1 2 O2 nCO2+(n+1)H2O CnH2n+ 2 O2 nCO2+nH2O t0 t0 CH4+ 2O2 CO2+ 2H2O C2H4+ 3O2 2CO2+ 2H2O nCO2< nH2O nCO2= nH2O Phản ứng ôxi Ankin Ankylbenzen hoá 3n-1 O t0 3n-3 t0 (cháy) CnH2n-2+ 2 2 nCO2+(n-1)H2O CnH2n-6+ 2 O2 nCO2+(n-3)H2O 5 t0 15 t0 C2H2 + 2 O 2 2CO2 + H2O C6H6 + 2 O2 6CO2+ 3H2O nCO2> nH2O nCO2> nH2O
 14. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Nhóm 4: Ankan Anken Không làm mất màu Làm mất màu Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn ( với dung Ankin Ankylbenzen dịch - C6H6 không làm mất màu KMnO4) Làm mất màu -Ankylbenzen làm mất màu khi đun nóng
 15. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Tính chất hoá học Ankan Anken Ankin Ankylbenzen Phản ứng thế Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng tách Phản ứng Phản ứng cộng Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng trùng hợp Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng ôxihoá (cháy)
 16. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Chất Nội dung Ankan Anken Ankin Ankylbenzen -Làm nhiên Làm nguyên Làm nguyên - Làm nguyên liệu: sản liệu: xăng, liệu: nhựa PP, liệu: nhựa xuất chất dẻo PS, cao 6.Ứng dầu. . . PE . . . PVC, sản xuất su . . dụng -Nguyên liệu cao su - Làm dung môi -Dung môi
 17. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON ống nước Săm lốp Dung môi Xăng, dầu Vỏ dây điện Gas Ghế salon
 18. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Chất Ankan Anken Ankin Ankylbenzen Nội dung 1.Công thức CnH2n+2 (n1) CnH2n-2 (n2) CnH2n-6 (n6) phân tử CnH2n (n2) 2.Đặc điểm Chỉ có liên kết Có 1 liên kết Có 1 liên kết Có vòng cấu tạo đơn C-C,C-H đôi C=C benzen phân tử ba CC Đồng phân mạch C Đồng phân mạch C Đồng phân mạch Đồng phân mạch C 3.Đồng Đồng phân vị trí liên C của nhánh ankyl phân kết đôi Đồng phân vị trí Đồng phân vị trí tương Đồng phân hình học liên kết ba đối của các nhóm ankyl 4.Tính chất -Ở điều kiện thường, các hợp chất từ C1-C4 đều là chất khí; C5 là chất lỏng/rắn vật lí -Không màu; -Không tan trong nước. P.ư thế Phản ứng Phản ứng Phản ứng 5. P.ư tách Phản ứng Tính chất P.ư cộng Phản ứng Phản ứng Phản ứng hoá P.ư t.hợp Phản ứng Phản ứng học P.ư Oxh Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng Nguyên nhiên Nguyên liệu tổng Nguyên liệu tổng hợp Nguyên liệu, dung 6.Ứng dụng liệu, dung môi hợp hữu cơ hữu cơ môi
 19. Bài 38 : HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I Hệ thống hoá về Hiđrocacbon Bài tập II Sự chuyển hoá giữa các loại Hiđrocacbon Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau đây 1) C2H6 Ankan C2H2 Ankin (3) Anken C2H4 +H2, Pb/PbCO3, to 2) Ankan Xt,Ht02 đóng Xicloankan Tách Xt, t0 H2 Tách Benzen và CnHexan H2n+2 Xiclohexan Benzen đồng đẳng vòng -H2 CnH2n -H2 (C6H14) n=6,7,8 (1) (C6 12) H (2) C6n)H2n-6 (C6H

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản