Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 2: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

35
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 2: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Mục đích của báo cáo tài chính; Hệ thống báo cáo tài chính; Trách nhiệm lập, trình bày báo cáo tài chính; Yêu cầu lập và trình bày; Các nguyên tắc kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 2: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính

  1. CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Khái niệm  Mục đích của BCTC  Hệ thống BCTC  Trách nhiệm lập, trình bày BCTC  Yêu cầu lập và trình bày  Các nguyên tắc kế toán
  2. 1.Khái niệm  Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định
  3. Mục đích  BCTC cung cấp thông tin về tình hình tài chính tình hình kinh doanh, các luồng tiền của doanh nghiệp và các thông tin bổ sung khác  Thông tin trên BCTC hữu ích cho những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.
  4. Hệ thống báo cáo tài chính  Báo cáo tài chính năm Áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế.  Báo cáo tài chính giữa niên độ (quý I, II, III): Áp dụng cho DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK và các doanh nghiệp khác khi tự nguyện lập Báo cáo tài chính hợp nhất (năm và giữa niên độ Công ty mẹ và tập đoàn có trách nhiệm lập BCTC hợp nhất. • Trường hợp Công ty mẹ đồng thời là Công ty con bị một công ty khác sở hữu toàn bộ hoặc gần như toàn bộ và được các cổ đông thiểu số trong công ty chấp thuận thì Công ty mẹ này không phải lập và trình bày BCTC hợp nhất
  5. Trách nhiệm lập Loại BCTC Biểu mẫu (theo Thông tư 200/2014) BCTC BCTC giữa BCTC năm niên độ hợp nhất (năm) Bảng cân đối kế toán B 01 - DN B 01a - DN B 01 – DN/HN Báo cáo kết quả HĐKD B 02 - DN B 02a - DN B 02 - DN/HN Báo cáo lưu chuyển B 03 - DN B 03a - DN B 03 - DN/HN tiền tệ
  6. Thời hạn nộp Loại doanh nghiệp BCTC giữa BCTC năm ** BCTC hợp nhất niên độ * (năm) Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp Chậm nhất 20 Chậm nhất 30 ngày Nộp cho cơ quan ngày quản lý NN: chậm Nhất 90 ngày Tổng Công Ty Chậm nhất 45 Chậm nhất 90 ngày ngày Doanh nghiệp khác DNTN, Cty hợp danh Chậm nhất 30 ngày Công khai chậm nhất 120 ngày Doanh nghiệp khác Chậm nhất 90 ngày
  7. Các loại DN Kỳ lập Nơi nhận Báo cáo BC CQTài CQ CQ DN cấp CQ đăng chính thuế thống kê trên ký KD Doanh nghiệp Quý, x x x x x nhà nước Năm Doanh nghiệp Năm x x x x x có vốn đầu tư nước ngoài Các loại doanh Năm - x x x x nghiệp khác
  8. Yêu cầu lập và trình bày BCTC  Trung thực và hợp lý;  Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với qui định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thíchhợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy.
  9. Các nguyên tắc kế toán  Hoạt động liên tục  Giá gốc  Cơ sở dồn tích  Phù hợp  Nhất quán  Thận trọng  Trọng yếu
  10. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC  Hoạt động liên tục  Cơ sở dồn tích  Nhất quán  Trọng yếu và tập hợp  Có thể so sánh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2