intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán thực hành: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao - GV. Ngô Ngọc Linh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:14

0
382
lượt xem
71
download

Bài giảng Kiểm toán thực hành: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao - GV. Ngô Ngọc Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán thực hành: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao có mục tiêu giúp người học có khái niệm sơ bộ về một phần hồ sơ kiểm toán, vận dụng các kiến thức đã học để thực hành kiểm toán khoản mục kiểm toán tài sản cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán thực hành: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao - GV. Ngô Ngọc Linh

 1. KIỂM TOÁN THỰC HÀNH KIỂM TOÁN TSCĐ & CHI PHÍ KHẤU HAO GV : Ngô Ngọc Linh
 2. Mục tiêu Giúp người học có khái niệm sơ bộ về một phần hồ sơ kiểm toán. Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành kiểm toán khoản mục kiểm toán tài sản cố định.
 3. Nội dung Ôn tập nhanh các kiến thức đã học Chương trình kiểm toán TSCĐ hữu hình Thực hành ghi chép giấy làm việc Hồ sơ kiểm toán mẫu
 4. Ôn tập Bằng chứng kiểm toán Hồ sơ kiểm toán Cơ sở dẫn liệu Phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm
 5. Bằng chứng kiểm toán Khái niệm Yêu cầu Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán
 6. Hồ sơ kiểm toán Khái niệm Mục đích Microsoft Word Thành phần hồ sơ kiểm toán 97 - 2003 Document  Yêu cầu hồ sơ kiểm toán
 7. Cơ sở dẫn liệu Số dư (balances) Nghiệp vụ ( transactions) 1. Hiện hữu (existence) 1. Phát sinh (occurrence) 2. Đầy đủ (completeness) 2. Đầy đủ (completeness) 3. Đánh giá (valuation) 3. Chính xác (Accuracy) 4. Quyền và Nghĩa vụ (right & obligation) 4. Chia cắt niên độ (cut-off) 5. Trình bày và công bố (P&D) 5. Trình bày và công bố
 8. Phương pháp lựa chọn các phần tửộ kiểm toán Chọn toàn b Lựa chọn phần tử đặc biệt (targeted testing) Lấy mẫu (sampling)
 9. Thực hành kiểm toán Lập chương trình kiểm toán TSCĐ hữu hình Thực hành ghi chép trên giấy làm việc Tổng hợp đánh giá kết quả kiểm toán
 10. Phân tích kế hoạch kiểm Tình huống : kiểm hữu hình toán TSCĐtoán TSCĐ công ty ABC Microsoft Word 97 - 2003 Document Kế hoạch kiểm toán TSCĐ hữu hình Microsoft Excel 97-2003 Worksheet Hồ sơ kiểm toán mẫu Microsoft Word 97 - 2003 Document
 11. Thực hành Ghi chép giấy làm việc của phần hành kiểm toán TSCĐ hữu hình
 12. Tổng hợp đánh giá Tổng hợp đánh giá kết quả kiểm toán phần hành TSCĐ hữu hình § Đối chiếu kết quả kiểm toán với chương trình kiểm toán § Đánh giá kết quả kiểm toán § Đánh giá chương trình kiểm toán § Bút toán điều chỉnh § Điều chỉnh biểu chỉ đạo
 13. Hồ sơ kiểm toán mẫu VACPA soạn thảo “Thực hiện dự án “Tăng cường năng lực Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)”, ngày 15/12/2009, đúng như kế ho ạch đã đ ịnh VACPA đã cung cấp 30 bộ file hồ sơ kiểm toán mẫu cho 30 công ty ki ểm toán thực hiện cho mùa kiểm toán 2009 – 2010. ” Chi mục hồ sơ Microsoft Word 97 - 2003 Document
 14. Cảm ơn các bạn !!!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2