intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 5 - Nguyễn Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

128
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán đại cương. Chương này nhằm giúp cho người đọc nắm vững các loại ý kiến kiểm toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán, cung cấp những nội dung cần phải thực hiện trong giai đoạn hoàn thành cuộc kiểm toán trước khi phát hành báo cáo kiểm toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 5 - Nguyễn Thị Thanh Hương

  1. Chương 5: BÁO CÁO KiỂM TOÁN Mục tiêu: Chương này nhằm giúp cho người đọc nắm vững các loại ý kiến kiểm toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán; cung cấp những nội dung cần phải thực hiện trong giai đoạn hoàn thành cuộc kiểm toán tr ước khi phát hành báo cáo kiểm toán,. 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 1
  2. CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5.1. BÁO CÁO KiỂM TOÁN 5.1.1Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán Kết thúc cuộc kiểm toán, KTV phải đưa ra ý kiến của mình bằng các báo cáo kiểm toán Để đưa ra ý kiến, KTV phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:  Xem xét các khoản nợ tiềm tàng – VAS 18  Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC đến ngày ký báo cáo kiểm toán và các sự kiện xảy ra sau ngày ký báo cáo kiểm toán, VAS 23  Xem xét giả định “hoạt động liên tục” VAS 21  Đánh giá kết quả thu thập được bằng các thủ tục phù hợp 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 2
  3. CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5.1.2. Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo kiểm toán là văn bản chính thức do KTV và công ty kiểm toán nêu ý kiến chính thức về BCTC được kiểm toán; Báo cáo kiểm toán giúp tăng cường độ tin cậy của thông tin trên BCTC và là cơ sở quan trọng cho người sử dụng thông tin BCTC ra quyết định Báo cáo kiểm toán được tiêu chuẩn hóa nhằm tránh sự hiểu lầm, thiếu thống nhất về nội dung và hình thức diễn đạt. 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 3
  4. CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5.1.2. Báo cáo kiểm toán BCTC Các yếu tố cơ bản của Báo cáo kiểm toán Tiêu đề Người nhận Đoạn mở đầu Phạm vi kiểm toán Ý kiến của KTV Địa điểm và thời gian lập báo cáo Chữ ký và đóng dấu 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 4
  5. CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5.2. Các loại ý kiến trên Báo cáo kiểm toán Ý kiến chấp nhận toàn phần – VSA 700 Ý kiến này không thể được đưa ra nếu có phát sinh các tình huống co ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC:  Phạm vi cuộc kiểm toán bị giới hạn  KTV bất đồng ý kiến với BGĐ công ty  Tình huống tác động chưa rõ ràng 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 5
  6. CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5.2. Các loại ý kiến trên Báo cáo kiểm toán Ý kiến chấp nhận từng phần – VSA 700 Ý kiến này không thể được đưa ra nếu BCTC không bị ảnh hưởng bởi yếu tố:  “yếu tố ngoại trừ” : Bị giới hạn về phạm vi kiểm toán, Bất đồng ý kiến  “yếu tố tùy thuộc”: liên quan đến sự kiện tương lai, có thể ảnh hưởng hoặc không. 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 6
  7. CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5.2. Các loại ý kiến trên Báo cáo kiểm toán Ý kiến không chấp nhận – VSA 700 Ý kiến này được đưa ra khi:  Có bất đồng nghiêm trọng với BGĐ”  Sự không phù hợp của thông tin BCTC >>> KTV có đủ thông tin để “không chấp nhận” 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 7
  8. CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5.2. Báo cáo kiểm toán BCTC Các loại ý kiến trên Báo cáo kiểm toán Ý kiến từ chối (không thể đưa ra ý kiến) – VSA 700 Ý kiến này được đưa ra khi:  Phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng  Không đủ thông tin để KTV đưa ra ý kiến 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 8
  9. CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5.3 Các vấn đề khác liên quan - Khả năng hoạt động liên tục - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm - Phụ lục Báo cáo kiểm toán - Thư quản lý 30/03/2013 MaMH 202001 Báo cáo kiểm toán 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=128

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2