intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Đại học Ngân hàng

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Đại học Ngân hàng

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (xem chi tiết trong file)<br /> 2. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC<br /> 3. KẾ HOẠCH HỌC TẬP<br /> 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP<br /> 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP<br /> <br /> MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC<br /> A. MỤC TIÊU: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan<br /> về nghề nghiệp kế toán, cụ thể là đối tượng kế toán; vai trò và chức<br /> năng của kế toán; các phương pháp kế toán như phương pháp chứng<br /> từ, kiểm kê, tài khoản, ghi sổ, tính giá, tổng hợp và cân đối kế toán;<br /> tổ chức công tác kế toán, các hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài<br /> chính.<br /> Sau khi học xong môn học, người học có thể:<br /> Định nghĩa và mô tả các vấn đề cơ bản của kế toán<br /> Giải thích và minh họa các vấn đề cơ bản của kế toán<br /> Xây dựng, thực hiện quy trình kế toán một số nghiệp vụ kinh tế<br /> chủ yếu trong doanh nghiệp và lập báo cáo kế toán đơn giản<br /> <br /> MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC<br /> B. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC:<br /> ◦ Môn học trước: Không yêu cầu<br /> ◦ Yêu cầu về kiến thức: Không yêu cầu<br /> ◦ Yêu cầu về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng làm việc độc<br /> lập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu.<br /> ◦ Yêu cầu về thái độ:<br /> - Chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia trên 80% số tiết<br /> của môn học<br /> - Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu do giảng<br /> viên giới thiệu và làm đầy đủ bài tập.<br /> <br /> KẾ HOẠCH HỌC TẬP<br /> <br /> <br /> Số giờ học: 45 tiết<br /> ◦ Lý thuyết: 30 tiết<br /> ◦ Thực hành/Thảo luận: 5 tiết<br /> ◦ Tiểu luận/Bài tập: 10 tiết<br /> ◦ Kiến tập: không yêu cầu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2