intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán đại cương

Xem 1-20 trên 410 kết quả Kiểm toán đại cương
 • Giáo trình Kiểm nghiệm thuốc cung cấp cho người học những kiến thức như: đại cương về công tác kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm; công tác tiêu chuẩn hoá và kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn; phương pháp xử lý số liệu, tính toán và trả lời kết quả kiểm nghiệm; dung dịch chuẩn, dung dịch ion mẫu, thuốc thử, chỉ thị màu thường dùng trong kiểm nghiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf201p baphap06 31-01-2023 2 1   Download

 • "Đề cương học kì 1 môn Địa lí lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Xuân Đỉnh" là tài liệu tổng hợp lại kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán 11 học kì 1, đồng thời hướng dẫn về cấu trúc đề kiểm tra để các bạn học sinh nắm được cấu trúc đề thi và có kế hoạch ôn tập tốt nhất cho mình. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf1p phuongthao0020 26-12-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Đề cương chi tiết các học phần ngành Bảo hộ lao động - Trường Đại học Công Đoàn" bao gồm 56 đề cương các học phần thuộc ngành Bảo hộ lao động Trường Đại học Công Đoàn. Đề cương trình bày nội dung về: Cấu trúc học phần; Mục tiêu của học phần; Chuẩn đầu ra của học phần; Nội dung học phần; Yêu cầu của học phần; Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf566p phuongyen205 21-12-2022 5 2   Download

 • Tài liệu "Đề cương chi tiết các học phần ngành Kế toán - Trường Đại học Công Đoàn" bao gồm 59 đề cương các học phần thuộc ngành Kế toán Trường Đại học Công Đoàn. Đề cương trình bày nội dung về: Cấu trúc học phần; Mục tiêu của học phần; Chuẩn đầu ra của học phần; Nội dung học phần; Yêu cầu của học phần; Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf528p phuongyen205 21-12-2022 7 2   Download

 • "Đề cương học kì 1 Toán 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Xuân Đỉnh" là tài liệu tổng hợp lại kiến thức Toán trong chương trình học kì 1, đồng thời hướng dẫn về cấu trúc đề kiểm tra để các bạn học sinh nắm được cấu trúc đề thi và có kế hoạch ôn tập tốt nhất cho mình. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf9p hoahuongduong205 29-11-2022 6 1   Download

 • Sau đây là “Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2021-2022” được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

  pdf24p hoahuongduong205 29-11-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về kiểm định giả thuyết thống kê; Kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p matroinho0804 17-11-2022 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ thu chi tại Trung tâm Phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng" là phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSNB tại Trung tâm Phát triển phần mềm, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường KSNB thu, chi tại Trung tâm Phát triển phần mềm – Đại học Đà Nẵng.

  pdf155p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Luận văn " Tăng cường kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại trường Đại học xây dựng Miền Trung" hệ thống hóa cơ sở lý luận về KSNB theo báo cao của COSO 2013 và hướng dẫn của INTOSAI 2004; mô tả, đánh giá thực trạng công tác KSNB các khoản thu, chi tại trường DDHXD Miền Trung; phân tích, phát hiện những vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường KSNB các khoản thu, chi tại trường ĐHXD Miền Trung.

  pdf143p unforgottennight05 19-09-2022 11 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát ngân sách nhà nước tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng" là nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát NSNN tại Sở VHTT thành phố Đà Nẵng, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại; qua đó nghiên cứu những giải pháp hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát NSNN, phù hợp với quá trình cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý tài chính ở Sở.

  pdf126p unforgottennight04 14-09-2022 9 2   Download

 • Tiến trình kiểm toán hoạt động (KTHĐ) các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong lĩnh vực công gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là vấn đề cấp bách mà công chúng luôn quan tâm. Năm 2018, Việt Nam đã chính thức trở thành nước chủ nhà đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14, tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội do KTNN Việt Nam chủ trì.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 28 2   Download

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự, kỹ thuật công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả kinh doanh và chính sách tài chính trong doanh nghiệp; công tác kiểm soát trong doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p caphesuadathemtieu 06-01-2022 21 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về xâu kí tự, khai báo xâu kí tự, truy nhập vào phần tử của xâu, chuyển xâu thành chữ thường; các hàm thao tác với xâu, các phép toán và phương thức cơ bản; hàm chung;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf28p bachkhinhdaluu 10-12-2021 12 0   Download

 • Để giải các bài toán dao động nhanh gọn, hiệu quả, phù hợp với xu thế đổi mới của ngành giáo dục là giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng trắc nghiệm khách quan, đòi hỏi học sinh bên cạnh nắm chắc kiến thức cần phải có phản ứng nhanh đối với các dạng bài toán thì việc hiểu rõ và vận dụng tốt các phương pháp biểu diễn dao động vào giải các bài toán dao động cụ thể là rất cần thiết. Chính vì vậy, mục tiêu của khóa luận này nhằm nghiên cứu các phương pháp biểu diễn dao động từ đó làm nổi bật ưu và nhược điểm của từng phương pháp và ứng dụng trong giải các bài toán dao động.

  pdf44p cucngoainhan2 02-11-2021 39 4   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 Mảng và xâu kí tự cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mảng; Khai báo và sử dụng mảng; Các thao tác cơ bản trên mảng; Tìm kiếm trên mảng; Sắp xếp trên mảng; Khái niệm, khai báo con trỏ; Toán tử địa chỉ, toán tử nội dung; Phép toán trên con trỏ; Con trỏ và mảng;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p tomjerry003 03-11-2021 14 0   Download

 • Thực tế cho thấy một số doanh nghiệp FDI hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay chưa thực hiện đúng và đủ những quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. Việc vi phạm này ở các khía cạnh sau: Không thực hiện đúng chế độ bảo hiểm xã hội, kéo dài thời gian lao động trong ngày, cắt xén tiền công, tăng cường độ lao động, không huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động (AT - VSLĐ), không đo kiểm môi trường lao động, không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

  pdf6p vivacation2711 23-10-2021 28 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Sinh lý bệnh (Dành cho đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng) cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về môn sinh lý bệnh; rối loạn chuyển hóa glucid; rối loạn chuyển hóa nước và điện giải; rối loạn cân bằng toan – kiềm (acid – base); sinh lý bệnh quá trình viêm; sinh lý bệnh điều hõa thân nhiệt – sốt; sinh lý bệnh hệ tạo máu; sinh lý bệnh hệ tuần hoàn; sinh lý bệnh hệ hô hấp; sinh lý bệnh hệ tiêu hóa;...

  pdf114p caphesuadathemduong 20-10-2021 28 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là tổng kết bài học một cách hiệu quả. Tạo được hứng thú cho toàn bộ giờ học. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò trung tâm của học sinh trong giờ học. Tích hợp kiến thức liên môn. Nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Hệ thống kiến thức phần văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 11, phục vụ đổi mới kiểm tra, đánh giá.

  pdf32p bobietbay 09-10-2021 20 3   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được đặc điểm, vị trí, tính chất hóa học, ứng dụng của nguyên tử Oxi và Hidro và hợp chất trong Y -Dược. Trình bày được vị trí, đặc điểm, tính chất, vai trò và ứng dụng trong Y - Dược, Độc tính của đơn chất, hợp chất của một số nguyên tố nhóm A , nhóm B. Thực hiện được các quy tắc an toàn, bảo hiểm và rèn luyên được thái độ chính xác, thận trọng tỉ mỉ khi làm thí nghiệm.

  pdf121p conbongungoc09 05-10-2021 44 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế về thực trạng kiểm soát thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Cục thuế thành phố Đà Nẵng; đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong thời gian tới.

  pdf26p tabicani12 21-09-2021 17 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm toán đại cương
p_strCode=kiemtoandaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2