intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 2 - Mối quan hệ giữa ngoại thương với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

59
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 2 - Mối quan hệ giữa ngoại thương với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế bao gồm những nội dung về ngoại thương và sản xuất; ngoại thương với tiêu dùng; ngoại thương VN thời kỳ 1945 - 1954; ngoại thương VN thời kỳ 1955 - 1975 và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 2 - Mối quan hệ giữa ngoại thương với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế

KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG<br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ GIỮA NGOẠI THƯƠNG<br /> VỚI CÁC LĨNH VỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH<br /> TẾ<br /> 1. Ngoại thương và sản xuất:<br /> <br /> - Sự phát triển của thương mại làm cho đất đai lao<br /> động của nước ta được sử dụng triệt để hơn để sản<br /> xuất các sản phẩm nhiệt đới. Nhờ ngoại thương<br /> mà các nước “thoát khỏi tình trạng tiềm năng<br /> không được khai thác”.<br /> - Phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu sẽ kéo<br /> theo các ngành công nghiệp chế tạo máy móc<br /> phục vụ cho công nghiệp chế biến phát triển.<br /> - Sự phát triển của xuất nhập khẩu có liên quan đến<br /> thuế tức là nhờ có xuất nhập khẩu mà Chính phủ<br /> có một phần thu nhập không nhỏ được dung để tài<br /> trợ cho sự phát triển các ngành khác.<br /> <br /> CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ GIỮA NGOẠI THƯƠNG<br /> VỚI CÁC LĨNH VỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH<br /> TẾ<br /> <br /> • 2. Ngoại thương với tiêu dùng:<br /> • - Tiêu dùng là một mục đích của sản xuất<br /> • - Ngoại thương nhập khẩu những tư liệu sản xuất cần<br /> thiết để phục vụ cho sản xuất cần thiết để phục vụ cho<br /> việc sản xuất hàng hóa tiêu dùng trong nước.<br /> • - Ngoại thương trực tiếp nhập khẩu hàng hóa tiêu<br /> dùng mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản<br /> xuất chưa đầy đủ.<br /> • -Ngoại thương giúp thỏa mãn nhu cầu của người tiêu<br /> dùng khi thu nhập ngày càng tăng cao.<br /> <br /> CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ GIỮA NGOẠI THƯƠNG<br /> VỚI CÁC LĨNH VỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH<br /> TẾ<br /> <br /> • Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (nhưng không phải<br /> lúc nào cũng vậy) được coi là bộ phận cấu thành<br /> trong việc hình thành tổng lượng vốn kinh doanh cần<br /> thiết của các doanh nghiệp.<br /> • Nhưng tiếp nhận vốn đầu tư không phải là mục đích<br /> tự thân cần đạt của các doanh nghiệp. Vốn phải được<br /> đưa vào kinh doanh tạo ra lợi nhuận.<br /> • Ở đây kinh doanh vốn và ngoại thương tạo ra một thể<br /> thống nhất, hỗ trợ và làm tiền đề cho nhau đạt doanh<br /> lợi cao.<br /> <br /> CHƯƠNG II: NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA<br /> CÁC THỜI KỲ<br /> <br /> I. NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THỜI KỲ 19451954<br /> - Mục tiêu của Ngoại thương là chống âm mưu bao<br /> vây, lật đổ đế quốc Pháp và mở rộng giao lưu buôn<br /> bán với bên ngoài.<br /> - Mục đích đấu tranh kinh tế, tài chính với địch cốt làm<br /> cho địch thiếu thốn, mình no đủ, hại cho địch, lợi cho<br /> mình.<br /> - Quan hệ Ngoại thương chủ yếu với các nước Liên<br /> Xô, Đông Âu và Trung Quốc. Xuất nông lâm thổ sản<br /> và nhập về máy móc, vải vóc, hóa chất…<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2