Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Ths. Vũ Thịnh Trường

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
115
lượt xem
23
download

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Ths. Vũ Thịnh Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 giới thiệu về Chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương. Nội dung của bài giảng trình bày về: Tổng cầu trong nền kinh tế mở, SLCB trong nền kinh tế mở, mô hình số nhân trong nền kinh tế mở, chính sách ngoại thương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Ths. Vũ Thịnh Trường

 1. CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG ThS. Vũ Thịnh Trường
 2. I. Tổng cầu trong nền Kinh tế mở 1. Tiêu dùng dự kiến của hộ gia đình C 2. Đầu tư dự kiến của các doanh nghiệp I 3. Chi tiêu dự kiến trong nền kinh tế mở (G) 4. Xuất khẩu ròng dự kiến (NX = X – M) AD = C + I + G + X - M
 3. 1. Thu chi ngân sách của Chính phủ a. Chi ngân sách b. Thu ngân sách c. Tình hình ngân sách
 4. a. Chi ngân sách  Chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ (G)  Chi tiêu thường xuyên của Chính phủ (Cg) gồm tiền lương CBCNV, mua VPP, điện, nước  Chi đầu tư của chính phủ (Ig): gồm tiền xây dựng Cơ sở hạ tầng  Chi chuyển nhượng Tr: là khoản tiền chi trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp người già, khuyết tật, học bổng
 5. a. Chi ngân sách
 6. a. Chi ngân sách  Trong dài hạn chi tiêu của chính phủ phụ thuộc vào sản lượng quốc gia  Trong ngắn hạn, chính phủ sẽ quyết định chi tiêu ngân sách dựa vào nhu cầu của mình, không phụ thuộc vào sản lượng quốc gia G = Go
 7. b. Thu ngân sách  Thuế: gồm thuế gián thu và thuế trực thu  Phí và lệ phí  Các khoản nhận viện trợ từ nước ngoài  Các khoản vay trong nước và nước ngoài
 8. b. Thu ngân sách  Hàm thuế ròng (T) phản ánh mức thuế ròng dự kiến thu của chính phủ tương ứng mức sản lượng quốc gia (Y)  T = Tx – Tr  Tx = Td + Ti  Tx = Txo + Tm.Y  T = (Txo – Tro) + Tm.Y  T = To + Tm.Y
 9. b. Thu ngân sách T T= To + Tm Y Y
 10. c. Tình hình ngân sách Chính phủ B  Khi so sánh giữa thu và chi ngân sách, sẽ cho ta biết tình trạng ngân sách của chính phủ B=T-G
 11. c. Tình hình ngân sách Chính phủ B  Khi T > G  B > 0: ngân sách thặng dư (bội thu)  Khi T < G  B < 0: ngân sách bị thâm hụt (bội chi)  Khi T = G  B = 0: Ngân sách cân bằng
 12. 2. Sự thay đổi của C khi xuất hiện T  Khi không có chính phủ: T = 0 nên Yd = Y. Hàm C = Co + Cm.Y  Khi có chính phủ T = To + Tm.Y. Hàm C = Co – Cm.To + Cm(1 – Tm).Y  Khi có thuế thì tiêu dùng bị giảm xuống ở mọi mức thu nhập so với trước khi có thuế.
 13. 3. XNK và Cán cân thương mại a. Xuất khẩu b. Nhập khẩu c. Cán cân thương mại
 14. a. Xuất khẩu  Xuất khẩu là lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước và được bán ra nước ngoài  Xuất khẩu phụ thuộc vào các nhân tố sau:  Sản lượng và thu nhập của nước ngoài  Tỷ giá hối đoái
 15. a. Xuất khẩu  Hàm xuất khẩu phản ánh mức xuất khẩu dự kiến ở mỗi mức sản lượng. Xuất khẩu không phụ thuộc vào sản lượng quốc gia X = Xo
 16. a. Xuất khẩu X 0 Y
 17. b. Nhập khẩu  Nhập khẩu là lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất ở nước ngoài và được tiêu thụ ở trong nước  Hàng nhập khẩu gồm hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước  Nhập khẩu phụ thuộc vào sản lượng và thu nhập trong nước
 18. b. Nhập khẩu  Hàm nhập khẩu phản ánh mức nhập khẩu dự kiến ở mỗi mức sản lượng, nó phụ thuộc đồng biến với sản lượng M = Mo + Mm.Y
 19. c. Cán cân thương mại  Là giá trị xuất khẩu ròng, là hiệu số giữa xuất khẩu và nhập khẩu NX = X – M  Nếu X > M  NX > 0: thặng dư thương mại (xuất siêu)  Nếu X < M  NX < 0: thâm hụt thương mại (nhập siêu)  Nếu X = M  NX = 0: cán cân thương mại cân bằng
 20. 4. Hàm tổng cầu trong nền kinh tế mở  C = Co – Cm.To + Cm(1-Tm).Y  I = Io + Im.Y  G = Go  T = To + Tm.Y  X = Xo  M = Mo + Mm.Y  AD = C + I + G + X – M  AD = Ao + Am.Y  Ao = Co – Cm.To + Io + Go + Xo – Mo  Am = Cm(1 – Tm) + Im - Mm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản