intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 1 - Huỳnh Văn Thịnh

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

185
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 Cung cầu nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về khái niệm cung, cầu, sự cân bằng cung cầu, sự co giãn của cung cầu. Chính sách can thiệp của chính phủ vào thị trường để điều chỉnh giá cả và lượng cân bằng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 1 - Huỳnh Văn Thịnh

 1. Bài 1 CUNG CẦU Huỳ nh Văn Thịnh 1
 2. CUNG CẦU I. CẦU II. CUNG III. CÂN BẰNG CUNG CẦU IV. SỰ CO GIÃN CỦA CUNG CẦU V.CHÍNH SÁCH CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CẢ VÀ LƯỢNG CÂN BẰNG Huỳ nh Văn Thịnh 2
 3. I. CẦU 1. KHÁI NIỆM MỘT SỐ THUẬT NGỮ 2. CÁC SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA CẦU 3. HÀM SỐ CẦU 4. CẦU CÁ NHÂN VÀ CẦU THỊ TRƯỜNG Huỳ nh Văn Thịnh 3
 4. 1.KHÁI NIỆM MỘT SỐ THUẬT NGỮ * Nhu cầu * Cầu * Lượng cầu * Cầu * Biểu cầu * Đường cầu * “Các yếu tố khác trong cầu cá nhân” * Sự trượt dọc trên đường cầu * Sự dịch chuyển của đường cầu Huỳ nh Văn Thịnh 4
 5. Nhu cầu (Wants, need, Wish...) =>Là mong ước, ước mơ... mang tính vô hạn của con người Huỳ nh Văn Thịnh 5
 6. Cầu (Demand) Thỏa mãn 2 điều kiện Nhu cầu (Need) Và khả năng thanh toán (Ability to pay) Huỳ nh Văn Thịnh 6
 7. Lượng cầu (Quantity demanded,Qd) =>Lượng cầu là một khái niệm cụ thể, nó luôn đi liền với khái niệm giá cụ thể. Trong điều kiện cầu hàng hóa không đổi, khi giá hàng hóa đó thay đổi thì lượng cầu của nó sẽ thay đổi, thường là nghịch biến. Huỳ nh Văn Thịnh 7
 8. Cầu (Demand) => Do vậy ta có thể định nghĩa “cầu” bằng một cách khác: Cầu hàng hóa thể hiện mọi mối quan hệ có thể có giữa giá hàng hóa và lượng cầu của hàng hóa đó, xét trong cùng đơn vị thời gian, không gian. Huỳ nh Văn Thịnh 8
 9. Cầu hàng hóa được thể hiện ở nhiều dạng khác nhau:  Ở dạng biểu, bảng ta gọi đó là biểu cầu, ở dạng phương trình, hàm số ta gọi là phương trình, hàm số cầu Ở dạng đồ thị ta gọi là đường cầu… Huỳ nh Văn Thịnh 9
 10. Biểu cầu (Demand Schedule) *Là bảng thể hiện mọi mối quan hệ có thể có giữa giá và lượng cầu của một hàng hóa, xét trong cùng điều kiện không gian, thời gian. *Ví dụ biểu cầu hàng X, tại TP.HCM, ngày 1.1.2003 như sau: Huỳ nh Văn Thịnh 10
 11. Biểu cầu (Demand Schedule) Tình huoáng Giaù (x) P Löôïng caàu (Qdx) A 0 20 B 1 18 C 2 16 D 3 14 E 4 12 Huỳ nh Văn Thịnh 11
 12. Đường cầu (Demand curve) *Thể hiện số liệu trong biểu cầu bằng đồ thị có 2 trục P và Q ta có đường cầu như hình vẽ Huỳ nh Văn Thịnh 12
 13. Đường cầu (Demand curve) P Dx 0 Q Huỳ nh Văn Thịnh 13
 14. NHẬN XÉT Đường cầu theo qui luật thì có dạng dốc xuống từ trái sang phải, nghĩa là giá và lượng cầu nghịch biến. Đường cầu có thể là đường thẳng, cong lồi,lỏm... tuỳ trường hợp, nhưng để đơn giản thường ta qui ước đường cầu có dạng đường thẳng tuyến tính. Huỳ nh Văn Thịnh 14
 15. Nếu đường cầu song song với trục sản lượng Q hoặc trục giá P thì đó là trường hợp đặc biệt của đường cầu. Nếu đường cầu dốc lên từ trái sang phải thì đó là ngoại lệ của đường cầu. Huỳ nh Văn Thịnh 15
 16. P D D Q Đường cầu đặc biệt. Huỳ nh Văn Thịnh 16
 17. P D Q Ngoại lệ của đường cầu. Huỳ nh Văn Thịnh 17
 18. Giá cầu P và lượng cầu Qd thường quan hệ nghịch biến, được giải thích bởi hai ảnh hưởng: Aûnh hưởng thu nhập Aûnh hưởng thay thế Huỳ nh Văn Thịnh 18
 19. “Các yếu tố khác trong cầu cá nhân”gồm: *Py: Giá cả hàng hóa khác *I (Income): Thu nhập của người tiêu dùng *T(Taste): Thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng *Chính sách can thiệp khác Huỳ nh Văn Thịnh 19
 20. Sự trượt dọc trên đường cầu (Movements along the demand curve) Là hiện tượng giả định: *Px thay đổi (Giá hàng hóa X đang nghiên cứu thay đổi) *“Các yếu tố khác trong cầu” không đổi => Px thay đổi, Qdx thay đổi, Dx không đổi. Huỳ nh Văn Thịnh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2