intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Giới thiệu kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
18
lượt xem
2
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Giới thiệu kinh tế vĩ mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày định nghĩa về kinh tế vĩ mô, kinh tế học, kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, những quan tâm cơ bản của kinh tế vĩ mô, các công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, một số câu hỏi ôn tập chương, một số bài tập và bài giải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Giới thiệu kinh tế vĩ mô

Nội dung chương 1<br /> <br /> Giới thiệu kinh tế vĩ mô<br /> <br /> 1.1. Định nghĩa kinh tế vĩ mô<br /> ĩ<br /> tế<br /> 1.2. Những quan tâm cơ bản của kinh tế vĩ mô<br /> tế<br /> 1.3. Các công cụ aiều tiết kinh tế vĩ mô<br /> á<br /> cụ aiề tiế<br /> tế<br /> <br /> Chương 1<br /> Ths Nguyễn Hải Sơn<br /> Nguyễ Hả<br /> <br /> 1.2. Những quan tâm cơ bản của<br /> kinh tế vĩ mô<br /> tế<br /> <br /> 1.1. Định nghĩa kinh tế vĩ mô<br /> ĩ<br /> tế<br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> Kinh tế học: nghiên cứu cách thức xã hội giải<br /> tế<br /> cứ cá thứ<br /> hộ giả<br /> quyết ba vấn đề.<br /> quyế<br /> vấ đề<br /> Kinh tế vi mô: nghiên cứu hành vi của các chủ<br /> tế<br /> cứ hà<br /> củ cá chủ<br /> thể kinh tế riêng biệt.<br /> thể<br /> tế<br /> biệ<br /> Kinh tế vĩ mô: nghiên cứu hoạt động tổng thể<br /> tế<br /> cứ hoạ độ tổ thể<br /> nền kinh tế, đề cập đến tỷ lệ tăng trưởng, thất<br /> tế<br /> đế tỷ<br /> trưở<br /> thấ<br /> nghiệp, lạm phát…<br /> nghiệ lạ phá<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> Một quốc gia có thể hẩy mạnh tốc độ tăng<br /> quố<br /> có thể hẩ mạ tố độ<br /> trưởng kinh tế của mình như thế nào?<br /> trưở<br /> tế<br /> mì<br /> thế<br /> Làm thế nào để hạn chế và thoát khỏi chu kỳ<br /> thế<br /> để<br /> chế thoá khỏ<br /> kỳ<br /> kinh doanh?<br /> Nguyên nhân nào gây ra lạm phát và kiểm soát<br /> nà<br /> lạ phá và kiể soá<br /> lạm phát như thế nào<br /> phá<br /> thế<br /> <br /> 1.3. Các công cụ ai ều tiết kinh<br /> á<br /> cụ<br /> tiế<br /> tế vĩ mô<br /> n<br /> <br /> Sản lượng của nền kinh tế:<br /> lượ củ nề<br /> tế<br /> <br /> yn và y<br /> và<br /> <br /> yn = f(L, K, , ất đai)<br /> f(L,<br /> đai)<br /> y= f(L, K, , ất đai thực sử dụng)<br /> f(L,<br /> thự sử<br /> <br /> Mục tiêu của chính phủ:<br /> củ chí phủ<br /> Ngắn hạn: y à yn<br /> Ngắ hạ<br /> Dài hạn: Tăng yn<br /> hạ<br /> n<br /> Các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô:<br /> cụ chí sá<br /> tế<br /> a.<br /> b.<br /> c.<br /> d.<br /> <br /> Chính sách tài chính: G, NT<br /> Chí sá tà chí<br /> Chính sách tiền tệ: Ms, R<br /> Chí sá tiề tệ<br /> Chính sách thu nhập, P, việc làm<br /> Chí sá<br /> nhậ<br /> việ là<br /> Chính sách ngoại thương: XNK, e<br /> Chí sá ngoạ thương:<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập chương 1<br /> PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn: trang 39: Câu hỏi ôn<br /> Nguyễ<br /> Đoà<br /> hỏ<br /> tập 1-5<br /> 1-<br /> <br /> Bài tập và bài giải<br /> tậ và<br /> giả<br /> SGK (tr. 17-26)<br /> 17-<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản