intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - N. Gregory Mankiw

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

390
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 1 Khoa học kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các vấn đề nhà kinh tế học vĩ mô nghiên cứu, các công cụ nhà kinh tế học vĩ mô sử dụng. Một số khái niệm quan trọng trong phân tích vĩ mô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - N. Gregory Mankiw

 1. SEVENTH EDITION MACROECONOMICS N. Gregory Mankiw Po we rPo int® S lide s by Ro n Cro no vic h CHAPT ER 1 Khoa h ọc Kinh tế vĩ mô © 2010 Worth Publishers, all rights reserved
 2. Trong chương này, sinh viên sẽ học  Các vấn đề nhà kinh tế học vĩ mô nghiên cứu  Các công cụ nhà kinh tế học vĩ mô sử dụng  Một số khái niệm quan trọng trong phân tích vĩ mô
 3. Các vấn đề quan trọng trong kinh tế vĩ  mô Kinh tế vĩ mô, nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể, định hướng các vấn đề như:  Điều gì gây ra suy giảm? “Gói kích thích chính phủ” là gì và tại sao nó hoạt động?  Các vấn đề của thị trường nhà ở ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ nền kinh tế?  Thâm hụt ngân sách chính phủ là gì? Nó tác động đến người lao động, người tiêu dùng, doanh nghiệp và người trả thuế như thế nào? CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 3
 4. Các vấn đề quan trọng trong kinh tế vĩ  mô Kinh tế vĩ mô, nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể, định hướng các vấn đề như:  Tại sao chi phí sống tiếp tục gia tăng?  Tại sao nhiều quốc gia nghèo? Chính sách nào giúp họ tăng trưởng, khỏi đói nghèo?  Thế nào là thâm hụt thương mại? Nó tác động đến sự giàu có của quốc gia như thế nào? CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 4
 5. U.S. Real GDP per capita  (2000 dollars) 9/11/2001 First oil price shock long-run upward trend… Great Depression Second oil price shock World War II
 6. U.S. Inflation Rate (% per year)
 7. U.S. Unemployment Rate (% of labor force)
 8. Tại sao phải học vĩ mô? 1.Kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến sự giàu có của xã hội. U.S. Unemployment and U.S. Unemployment and Property Crime Rates Property Crime Rates Social problems like homelessness, Social problems like homelessness, percent of labor force crimes per 100,000 domestic violence, crime, and domestic violence, crime, and Property crimes (right scale) poverty are linked to the economy. population poverty are linked to the economy. For example… For example… Unemployment (left scale)
 9. Tại sao phải học vĩ mô? 2. Kinh tế vĩ mô tác động đến sự thịnh vượng của chính bản thân chúng ta. 5 In most years, wage growth falls 5 percent change from 12 mos earlier when unemployment is rising. 4 3 change from 12 mos earlier 3 1 2 1 -1 0 -3 -1 -5 -2 -3 -7 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 unemployment rate inflation-adjusted mean wage (right scale)
 10. Tại sao phải học vĩ mô? 3. Kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Unemployment & inflation in election years year U rate inflation rate elec. outcome 1976 7.7% 5.8% Carter (D) 1980 7.1% 13.5% Reagan (R) 1984 7.5% 4.3% Reagan (R) 1988 5.5% 4.1% Bush I (R) 1992 7.5% 3.0% Clinton (D) 1996 5.4% 3.3% Clinton (D) 2000 4.0% 3.4% Bush II (R) 2004 5.5% 3.3% Bush II (R) 2008 7.2% 3.8% Obama (D)
 11. Các mô hình kinh tế …là các mô hình đơn giản hóa của thực tế phức tạp  Các chi tiết không liên quan được lược bỏ …được sử dụng để  Chỉ ra các mối quan hệ của các biến số  Giải thích hành vi của nền kinh tế  Đề xuất chính sách để cải thiện nền kinh tế CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 11
 12. Ví dụ:   cung và cầu xe ô tô mới  Chỉ ra các sự kiện khác nhau ảnh ưwỏng đến giá và lượng xe ô tô như thế nào  Giả sử thị trường cạnh tranh: mỗi người mua và bán quá nhỏ đến mức không thể tác động đến giá thị trường Các biến số Qd = số lượng xe mà người mua cần Qs = số lượng xe người sản xuất cung ứng P = giá của xe mới Y = tổng thu nhập CHAPTER 1 = giá thép (đầu vào) Ps The Science of Macroeconomics 12
 13. Cầu xe ô tô Hàm cầu: Q d = D (P,Y )      Cho biết số lượng xe người tiêu dùng càn liên quan đến giá của ô tô và tổng thu nhập CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 13
 14. Digression:  functional notation  General functional notation shows only that the variables are related. Q d = D (P,Y )      A specific functional form shows the precise quantitative relationship. A list of the variables  Example: that ) = 60 Q 10P + 2Y D (P,Y   affect – d CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 14
 15. The market for cars:  Demand demand equation: P     Price  Q d = D (P,Y )     of cars The demand curve shows the relationship between quantity D demanded and price, Q  other things equal. Quantity  of cars CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 15
 16. The market for cars:  Supply supply equation: P     Price  Q s = S (P,PS )     of cars S The supply curve shows the relationship between quantity D supplied and price, Q  other things equal. Quantity  of cars CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 16
 17. The market for cars:  Equilibrium P     Price  of cars S equilibrium price D Q  Quantity  of cars equilibrium quantity CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 17
 18. The effects of an increase in income demand equation: P     Q d = D (P,Y )     Price  of cars S An increase in income increases the quantity P2 of cars consumers P1 demand at each price… D2 D1 Q  …which increases Q1 Q2 Quantity  the equilibrium price of cars and quantity. CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 18
 19. The effects of a steel price increase supply equation: P     S2 Q = S (P,PS )   s   Price  of cars S1 An increase in Ps reduces the quantity of P2 cars producers supply P1 at each price… D Q  …which increases the Q2 Q1 market price and Quantity  of cars reduces the quantity. CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 19
 20. Biến nội sinh và ngoại sinh  Các giá trị của biến nội sinh rđược quyết định bên trong mô hình.  Các giá trị của biến ngoại sinh được quyết định bên ngoài mô hình: các mô hình xem các giá trị và hành vi này cho trước .  Trong mô hình cung cầu xe ô tô, Nội sinh: P, Qd, Qs Ngoại sinh: Y, Ps CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2