intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
7
lượt xem
0
download

Bài giảng Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự" thông tin đến các bạn với các nội dung bắt đầu phiên tòa, thủ tục xét hỏi, thủ tục tranh luận, thủ tục nghị án, thủ tục tuyên án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

 1. Phiếu kỹ thuật bài giảng KỸ NĂNG THAM GIA PHIÊN TOÀ SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ 153
 2. KỸ NĂNG THAM GIA PHIÊN TOÀ SƠ THẨM Qđ đưa va ra xx 2 tháng Bắt Thủ Thủ tục Thủ tục đầu Thủ tục tục xét tranh tuyên phiên nghị án hỏi luận án toà 154
 3. 1. THEO DÕI THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ (ĐIỀU 49) Kiểmtra Kiểm tracăn căncước cướccủa củađs đsvà vàgiải giảithích thíchquyền quyền vànghĩa và nghĩavụ vụcủa củađs đs Chủ toạ Giớithiệu Giới thiệuthành thànhviên viêncủa củahđxx, hđxx,thư thưký, ký,ksv ksv đọc vàhỏi và hỏicó cóai aicó cóyêu yêucầu cầuthay thayđổi đổinhững nhữngngười người quyết này này định đưa vụ án ra Giảithích Giải thíchvề vềquyền,nghĩa quyền,nghĩavụ vụcủa củangười ngườigiám giám xét xử định,người định, ngườiphiên phiêndịch dịch Hỏingười Hỏi ngườilàm làmchứng chứng 155
 4. 1.1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ (Đ2, Đ20, Đ35 PLTTGQCVADS) -Nguyên đơn có quyền rút đơn khởi kiện, thay đổi nội dung khởi kiện. Tại phiên toà, việc thay đổi yêu cầu chỉ được chấp nhận khi không phải hoãn phiên phiên toà để điều tra thêm. -Các đương sự có quyền hoà giải với nhau. -Các đương sự có quyền bình đẳng trong việc cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của mình -Đương sự có quyền yêu cầu thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, thứ ký phiên toà, người giám định -Tranh luận tại phiên toà -Đề xuất những vấn đề cần hỏi thêm người khác -Đề xuất triệu tập thêm người làm chứng -Tôn trọng nội quy phòng xử án và thi hành các quyết định của toà án.156
 5. 1.2. TRƯỜNG HỢP HOÃN PHIÊN TOÀ Thủ tục xem Căn cứ hoãn xét việc phiên toà hoãn 157
 6. 1.2.1. CĂN CỨ HOÃN PHIÊN TOÀ (KHOẢN 2/48) Vắng mặt kiểm sát viên khi vks phải tham gia tố tụng Vắng mặt đại diện tổ chức xã hội đã khởi kiện vì lợi ích chung Vắng mặt nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có y/c độc lập Vắng mặt người làm chứng cần được hỏi tại phiên toà Thành viên hđxx, ksv, thư ký, người giám định, người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay thế ngay 158
 7. 1.2.2. THỦ TỤC XEM XÉT VIỆC HOÃN PHIÊN TOÀ HĐXX (Qđ, HĐXX (Qđ, tuyên tuyên Đúng Đúng bố?) hoãn bố?) hoãn phiên phiên Hội đồng căn cứ căn cứ toà toà xét xử hội ý và thảo luận tại phòng Không Không Hđxx tuyên Hđxx tuyên bố bố nghị án đúng căn đúng căn phiên toà phiên toà tiến tiến hành hành cứ cứ bình thường bình thường 159
 8. 1.3. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THẨM PHÁN, HỘI THẨM NHÂN DÂN, KIỂM SÁT VIÊN, THƯ KÝ, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH Có Căn cứ thay đổi Thủ tục xem xét Có yêu cầu thay việc thay đổi hoặc từ chối đổi tham gia tố tụng 160
 9. 1.3. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THẨM PHÁN, HỘI THẨM NHÂN DÂN, KIỂM SÁT VIÊN, THƯ KÝ, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH HĐXX ra HĐXX ra qđ qđ chấp chấp Có căn Có căn nhận yêu nhận yêu cầu cầu thay thay Hội đồng cứ cứ đổi (từ đổi (từ chối) chối) xét xử hội ý và thảo luận tại phòng Không Không Hđxx tuyên Hđxx tuyên bố bố nghị án có căn có căn phiên toà phiên toà tiến tiến hành hành cứ cứ bình thường bình thường 161
 10. 2. THỦ TỤC XÉT HỎI Nguyên đơn Hđxx làm rõ bị đơn các tình tiết của vụ án 1 bằng việc hỏi: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Người đại diện của đương sự đại diện tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích 2 Kiểm sát viên chung đại diện vks đã khởi tố Người làm chứng Người bảo vệ 3 Người giám định của đương sự Xem xét vật chứng 162
 11. 2.1. LUẬT SƯ LÀ NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO ĐƯƠNG SỰ được quyên được quyên đặt đặt câu câu hỏi hỏi cho cho các các đương đương sự sự khác khác Có thể Có thể đặt đặt câu câu hỏi hỏi cho cho chính chính thân thân chủ chủ của của mình mình được quyên được quyên đặt đặt câu câu hỏi hỏi cho cho những những người người tham gia tham gia phiên phiên toà toà 163
 12. 2.2. LUẬT SƯ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN Là người Là người bị bị hỏi hỏi Phải trả Phải trả lời lời với với tư tư cách cách làlà đương đương sự sự mà mà mình đại mình đại diên diên Có quyền Có quyền đề đề xuất xuất hđxx hđxx những những vấn vấn đề đề cần cần hỏi thêm hỏi thêm người người khác khác 164
 13. 3. THAM GIA TRANH LUẬN Hộiđồng Hội đồngxét xétxử xử KSVtrình KSV trình Nguyên đơn (người đại diện, bàyýýkiến bày kiến người bảo vệ) bị đơn (người đại diện, người bảo vệ) Người có Hđxxcó Hđxx cóthể thể Quyền lợi, nghĩa qđxét qđ xéthỏi hỏivà và Vụ liên quan tranhluận tranh luậnlại lại 165
 14. 3.1. CÁCH TRANH LUẬN Dựa vào Dựa vào kết kết quả quả xét xét hỏi hỏi Dựa vào Dựa vào bản bản luận luận cứ cứ đã đã chuẩn chuẩn bị bị Lập luận Lập luận phải phải chặt chặt chẽ chẽ trên trên cơ cơ sở sở quy quy định định của pháp của pháp luật luật 166
 15. 3.1. CÁCH ĐỐI ĐÁP VỚI BÊN KIA Dựa vào Dựa vào Đưa ra Đưa ra Căn cứ Căn cứ vào vào những lập những lập những những trình bày trình bày luận đã luận đã phản bác phản bác của bên của bên kia kia trình bày trình bày từng vấn từng vấn của mình của mình đề đề 167
 16. 4. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC Yêu cầu Yêu cầu Đề nghị được thực được thực sửa chữa hiện quyền hiện quyền bổ sung đọc biên bản nhận trích bản án phiên toà lục bản án (Điều 55) (Đ56) (Đ57) 168
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2