intTypePromotion=1

Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
72
lượt xem
13
download

Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư, chương học này trình bày những nội dung chính về: Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư; sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư; xác định giá trong phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư; một số tác động về mặt xã hội và môi trường của dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 8

  1. CHƯƠNG VIII PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ - XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1
  2. NỘI DUNG CHÍNH 1. Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư 2. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư 3. Xác định giá trong phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư 4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư 5. Một số tác động về mặt xã hội và môi trường của dự án đầu tư 2
  3. 1. Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư  Khái niệm  Sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư • Đối với nhà đầu tư • Đối với Nhà nước • Đối với các định chế tài chính 3
  4. 1. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư  Khác nhau về góc độ và mục tiêu phân tích  Khác nhau về mặt tính toán • Đối với thuế • Đối với các khoản trợ cấp, bù giá • Đối với tiền lương và tiền công • Đối với các khoản vay nợ, trả nợ • Đối với giá cả các đầu vào và đầu ra • Tỷ suất chiết khấu • Đất đai, chi phí sử dụng đất 4
  5. 3. Xác định giá trong phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư  Cơ sở định giá trong phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư  Định giá hàng hóa ngoại thương  Định giá hàng hóa phi ngoại thương  Hệ số chuyển đổi 5
  6. 4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư  Giá trị gia tăng thuần (NVA)  Giá trị hiện tại ròng kinh tế (NPV(E))  Tỷ số lợi ích – chi phí kinh tế (B/C(E))  Tiết kiệm và tăng thu ngoại tệ  Tác động đến khả năng cạnh tranh quốc tế (IC) 6
  7. 5. Một số tác động về mặt xã hội và môi trường của dự án đầu tư  Tác động đến phân phối thu nhập và công bằng xã hội  Tác động đến lao động và việc làm  Tác động đến môi trường sinh thái  Tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kết cấu hạ tầng  Tác động đến trình độ tay nghề của người lao động, trình độ quản lý của nhà quản lý  Đóng góp cho Ngân sách nhà nước. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2