intTypePromotion=1

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 5 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
408
lượt xem
145
download

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 5 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 5 - Khởi tố vụ án hình sự trình bày các nội dung như khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc khởi tố vụ án hình sự, thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại, cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự, những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 5 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

 1. KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
 2. I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC KTVAHS 1. Khái niệm: KTVAHS là giai đoạn mở đầu của quá trình tố tụng hình sự, trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố hoặc không KTVAHS
 3. 2. Nhiệm vụ của giai đoạn KTVAHS: Nhiệm vụ của giai đoạn KTVAHS là xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
 4. 3. Ý nghĩa của giai đoạn KTVAHS: Đảm bảo tính có căn cứ và tính hợp pháp của các hoạt động TTHS, góp phần bảo đảm các quyền tự do dân chủ của công dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra làm rõ vụ án.
 5. II. THẨM QUYỀN KTVAHS 1. Khái niệm thẩm quyền KTVAHS: Là quyền khởi tố vụ án hình sự của các cơ quan nhà nước do pháp luật TTHS quy định
 6. 2. Chủ thể có thẩm quyền KTVAHS: a. Cơ quan điều tra KTVAHS: Thẩm quyền KTVAHS của CQĐT (Đ.103, 104 BLTTHS) CQĐT và các CQ khác CQĐT và các CQ khác CQĐT của của CAND được giao của QĐND được giao VKSNDTC NV tiến hành một số NV tiến hành một số hoạt động ĐT hoạt động ĐT Có quyền KTVAHS Có quyền KTVAHS đối Có quyền KTVAHS đối với: tất cả các TP với các tội phạm thuộc đối với một số loại trừ những TP thuộc thẩm quyền xét xử của tội xâm phạm hoạt thẩm quyền của các TAQS động tư pháp mà CQĐT trong QĐND và người phạm tội là những trường hợp do cán bộ thuộc các VKSNDTC, CQĐT của CQ tư pháp VKSNDTC khởi tố
 7. b. Viện kiểm sát KTVAHS: Viện kiểm sát KTVAHS (đoạn 2 khoản 1 Đ. 104 BLTTHS) Trong trường hợp VKS hủy bỏ Hội đồng xét xử quyết định không KTVAHS của yêu cầu VKS khởi CQĐT, BĐBP, Hải quan, Kiểm tố vụ án. lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của CAND, QĐND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, khi thấy quyết định không KTVAHS của các cơ quan trên là không có căn cứ.
 8. c. Tòa án KTVAHS: Nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra (đoạn 2 khoản 1 Đ. 104 BLTTHS).
 9. d. Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển KTVAHS:  Bộ đội biên phòng: Thẩm quyền KTVAHS của BĐBP (khoản 1 Đ. 19 PLTCĐTHS) Các tội xâm 21 tội phạm quy định tại các phạm ANQG Điều luật: 119, 120, 153, 154, (Chương 11 172, 180, 181, 188, 192, 193, BLHS năm 194, 195, 196, 230, 232, 236, 1999: từ Đ.78 263, 264, 273, 274, 275 của đến Đ. 92) BLHS năm 1999
 10.  Hải quan: Thẩm quyền KTVAHS của Hải quan (khoản 1 Đ. 20 PLTCĐTHS) Tội buôn lậu Tội vận chuyển trái phép hàng (Đ. 153 BLHS hóa, tiền tệ qua biên giới năm 1999) (Đ. 154 BLHS năm 1999)
 11.  Kiểm lâm: Thẩm quyền KTVAHS của Kiểm lâm (khoản 1 Đ. 21 PLTCĐTHS) Tội vi Tội hủy Tội vi T ộ i hủ y Tội vi Tội vi phạm hoại phạm hoại rừng phạm phạm các các quy rừng các quy (Đ. Tội vi các quy quy định định về (Đ. 189 định về phạm chế định về về bảo vệ, khai BLHS) bảo vệ độ bảo vệ phòng sử dụng di thác, động đặc biệt cháy tích lịch sử, bảo vệ vật đối với chữa văn hóa, rừng hoang khu bảo cháy danh lam (Đ. 175 dã quý tồn thiên (Đ. 240 thắng cảnh BLHS) hiếm nhiên BLHS) gây hậu (Đ. 190 quả (Đ. 191 BLHS) nghiêm BLHS) trọng (Đ. 272
 12.  Lực lượng Cảnh sát biển: Thẩm quyền KTVAHS của lực lượng Cảnh sát biển (khoản 1 Đ. 22 PLTCĐTHS) Các tội xâm 19 tội phạm quy định tại các phạm ANQG Điều luật: 153, 154, 172, 183, (Chương 11 188, 194, 195, 196, 212, 213, 221, BLHS năm 223, 230, 231, 232, 236, 238, 273 1999: từ Đ.78 và 274 BLHS năm 1999 đến Đ. 92)
 13.  Thẩm quyền KTVAHS của các cơ quan khác trong CAND, QĐND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra: Các cơ quan khác của lực lượng Cảnh sát trong CAND Điều 23 được giao nhiệm vụ tiến hành PLTCĐTHS một số hoạt động điều tra Các cơ quan khác của lực Điều 24 lượng An ninh trong CAND PLTCĐTHS được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Các cơ quan khác trong QĐND Điều 25 được giao nhiệm vụ tiến hành PLTCĐTHS một số hoạt động điều tra
 14. III. KHỞI TỐ VAHS THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI: Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại Cơ sở lý luận Các trường hợp Cơ sở pháp lý KTVAHS theo yêu cầu (Đ. 105 BLTTHS) của người bị hại (khoản 1 Đ. 105 BLTTHS)
 15.  Lưu ý: Nếu người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, thì VAHS có thể được khởi tố theo yêu cầu của người đại diện hợp pháp cho người bị hại đó.
 16.  Trường hợp người bị hại rút yêu cầu KTVAHS: Trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì VA phải được đình chỉ. Trong những trường hợp có căn cứ để xác định người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức, mặc dù người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, CQĐT, VKS, Tòa án vẫn có thể tiến hành tố tụng đối với VA. Người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp do bị ép buộc, cưỡng bức.
 17. IV. CƠ SỞ VÀ CĂN CỨ KTVAHS 1. Cơ sở KTVAHS: (Đ. 100 BLTTHS)  Khái niệm: Cơ sở khởi tố VAHS là những nguồn thông tin về tội phạm do pháp luật quy định nhằm giúp cho cơ quan và cá nhân có thẩm quyền xác định được căn cứ để khởi tố VAHS.
 18.  Các cơ sở khởi tố VAHS: Cơ sở khởi tố VAHS Tố Tin báo Tin báo CQĐT, VKS, Tòa án, Người giác trên các của cơ BĐBP, Hải quan, Kiểm phạm của phương quan Nhà lâm, lực lượng Cảnh sát tội công tiệân nước biển và các CQ khác của tự dân thông hoặc tổ CAND, QĐND được giao NV tiến hành một thú tin đại chức xã chúng hội số hoạt động điều tra trực tiếp phát hiện dấu hiệu TP
 19. 2/ Căn cứ KTVAHS:  Khái niệm: Là căn cứ do pháp luật TTHS quy định để cơ quan và cá nhân có thẩm quyền sau khi đã xác định được nó, dựa vào đó ra quyết định khởi tố VAHS
 20. Căn cứ KTVAHS Dấu hiệu TP đã được xác định Có sự việc xảy ra Sự việc đó có dấu hiệu tội phạm Tính nguy Tính có Tính Tính hiểm cho lỗi của trái chịu xã hội tội phạm PLHS hình phạt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản