intTypePromotion=1

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
120
lượt xem
6
download

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu: Bản chất của kiểm toán; Chức năng của kiểm toán; Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2

 1. LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN
 2. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN 2.1. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN LÀ GÌ?
 3. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN Quan điểm thứ nhất: Kiểm toán đồng nghĩa với kiểm tra kế toán. Đây là quan điểm mang tính truyền thống trong điều kiện kiểm tra chưa phát triển và cơ chế kế hoạch hóa tập trung. => Tách kiểm toán khỏi những hoạt động kế toán và hình thành khoa học kiểm toán độc lập.
 4. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN Quan điểm thứ hai Kiểm toán được hiểu theo đúng thời cuộc và cùng thời với cơ chế thị trường. Ở Anh kiểm toán được hiểu là “Sự kiểm tra độc lập và là sự bày tỏ ý kiến về những bản khai tài chính của một xí nghiệp do một kiểm toán viên được bổ nhiệm để thực hiện những công việc đó theo đúng với bất cứ nghĩa vụ pháp định có liên quan”
 5. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN Khái niệm kiểm toán bao hàm 5 yếu tố cơ bản:  Chức năng của kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến  Đối tượng trực tiếp của kiểm toán là các bảng khai tài chính  Khách thể kiểm toán được xác định là thực thể kinh tế hoặc tổ chức được kiểm toán  Chủ thể (người thực hiện hoạt động) kiểm toán là những kiểm toán viên độc lập, có nghiệp vụ  Cơ sở thực hiện kiểm toán là những luật định, tiêu chuẩn hay chuẩn mực chung
 6. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN Quan điểm thứ ba: quan điểm hiện đại. Phạm vi kiểm toán rất rộng bao gồm những lĩnh vực sau:  Kiểm toán thông tin: Hướng vào đánh giá tính trung thực và hợp pháp của các tài liệu  Kiểm toán tính quy tắc: Hướng vào việc đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, thể lệ luật pháp  Kiểm toán hiệu quả: Xem xét kết quả đầu ra trong tương quan với đầu vào (cố định)  Kiểm toán hiệu năng: Xem xét kết quả đầu ra
 7. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN KẾT LUẬN:  Kiểm toán là hoạt động độc lập chức năng cơ bản của kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến  Kiểm toán phải thực hiện mọi hoạt động kiểm tra kiểm soát những vấn đề liên quan đến thực trạng tài sản, các nghiệp vụ tài chính và sự phản ánh của nó trên sổ sách kế toán cùng hiệu quả đạt được.  Nội dung trực tiếp của kiểm toán trước hết và chủ yếu là thực trạng hoạt động tài chính.
 8. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN  Kiểm toán phải hình thành một hệ thống phương pháp kỹ thuật riêng.  Kiểm toán là một khoa học chuyên ngành nên hoạt động này phải được thực hiện bởi những người có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu về kiểm toán. => Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động cần được kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực
 9. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN 2.2. CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN 2.2.1. Chức năng xác minh - Nhằm khẳng định mức độ trung thực của tài liệu tính pháp lý của việc thực hiện nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai tài chính - Chức năng xác minh được chuyển hóa thành “Báo cáo kiểm toán”
 10. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN 2.2.2. Chức năng bày tỏ ý kiến - Là việc kết luận về chất lượng thông tin và cả pháp lý, tư vấn qua xác minh. - Ở khu vực công cộng: chức năng bày tỏ ý kiến được thể hiện ở mức độ cao nhất là sự phán quyết như các quan tòa (Tòa thẩm kế Pháp và các nước Tây Âu). Ở một số nước khác (Singapore, Australia) chức năng này được thể hiện bằng phương thức tư vấn
 11. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN 2.2.2. Chức năng bày tỏ ý kiến - Ở khu vực kinh doanh hoặc ngoài ngân sách nhà nước, chức năng bày tỏ ý kiến được thực hiện qua phương thức tư vấn. Trong trường hợp này sản phẩm là “Thư quản lý”.
 12. CHƯƠNG II BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN 2.3. Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG CỦA KIỂM TOÁN TRONG QUẢN LÝ  Tạo niềm tin cho những người quan tâm  Góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nền nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng hoạt động kiểm toán nói chung  Nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2