intTypePromotion=1

Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán: Chương 2

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
79
lượt xem
3
download

Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Bàn chất và chức năng của kiểm toán, chương học này trình bày nội dung về: Bản chất kiểm toán, chức năng kiểm toán, ý nghĩa của kiểm toán trong quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán: Chương 2

  1. Chương 2: B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña kiÓm to¸n
  2. CHƯƠNG II 2.1 Bản chất kiểm toán . 2.2. Chức năng kiểm toán 2.3. Ý NGHĨA CỦA KIỂM TOỎN TRONG QUẢN LÝ 1.3. IV. 1.3.
  3. 1.1. Bản chất của kiểm toán 1.1.1. Quan điểm 1: Đồng nhất giữa kiểm tra kế toán với kiểm toán Kiểm tra kế toán là một chức năng và là thuộc tính cố hữu của kế toán. Chức năng này được thực hiện trong các giai đoạn của hoạt động kế toán. Trong đó, kiểm toán là hoạt động độc lập trong thu thập bằng chứng kiểm toán để đưa ra ý kiến của mình. => Quan điểm này mang tính chất truyền thống trong điều kiện kiểm tra chưa phát triển và trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung.
  4. 1.1. Bản chất của kiểm toán 1.1.2. Quan điểm 2: Đồng nhất giữa kiểm toán và kiểm toán tài chính (phát sinh trong nền kinh tế thị trường)  Khái niệm: Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các Bảng khai tài chính của các thực thể kinh tế do các KTV độc lập tiến hành và dựa trên hệ thống pháp lý đang có hiệu lực
  5. 1.1. Bản chất kiểm toán  Phân tích các yếu tố trong khái niệm:  Chức năng kiểm toán: xác minh và bày tỏ ý kiến  Đối tượng kiểm toán: Các bảng khai tài chính  Chủ thể tiến hành: KTV độc lập  Khách thể kiểm toán: các thực thể kinh tế  Cơ sở pháp lý: Luật định, tiêu chuẩn hoặc chuẩn mực chung. => Qua phân tích, kiểm toán trong giai đoạn này được hiểu là kiểm toán tài chính.
  6. 1.1. Bản chất của kiểm toán 1.1.3. Quan điểm 3: Theo quan điểm hiện đại, kiểm toán được hiểu:  Kiểm toán thông tin  Kiểm toán quy tắc (Kiểm toán tuân thủ)  Kiểm toán hiệu quả  Kiểm toán hiệu năng Kết luận về kiểm toán Khái niệm chung về kiểm toán (trg37)
  7. 1.2. Chức năng kiểm toán 1.2.1. Chức năng xác minh Chức năng xác minh là nhằm khẳng định mức độ trung thực của các tài liệu, tính hợp pháp của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai tài chính Chức năng xác minh hướng tới tính hai mặt: • Tính trung thực của các con số • Tính hợp pháp của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính
  8. 1.3. Chức năng kiểm toán 1.3.2. Chức năng bày tỏ ý kiến Khu vực công cộng: Kiểm toán Nhà nước bày tỏ ý kiến ở 2 mức • Bày tỏ ý kiến dưới dạng hình thức phán xử • Bày tỏ ý kiến dưới hình thức tư vấn Khu vực tư nhân: Bày tỏ ý kiến dưới hình thức tư vấn như các lời khuyên, lời tư vấn. Ví dụ: thư quản lý
  9. 1.3.Ý nghĩa của kiểm toán trong quản lý Kiểm toán góp phần tạo niềm tin cho những người quan tâm tình hình tài chính Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng và hoạt động quản lý nói chung Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2