intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất và chức năng của kiểm toán

Xem 1-20 trên 86 kết quả Bản chất và chức năng của kiểm toán
 • Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu: Bản chất của kiểm toán; Chức năng của kiểm toán; Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý.

  ppt12p canhdangxuan 10-04-2014 120 6   Download

 • Chương 2 Bàn chất và chức năng của kiểm toán, chương học này trình bày nội dung về: Bản chất kiểm toán, chức năng kiểm toán, ý nghĩa của kiểm toán trong quản lý.

  pdf9p canhdangxuan 10-04-2014 79 3   Download

 • Tài liệu Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 gồm có 5 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; bản chất và chức năng của kiểm toán; phân loại kiểm toán; đối tượng kiểm toán; những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.

  pdf120p thuytrang_5 01-07-2015 228 46   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán, ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý

  pdf18p dolalatien 22-11-2017 76 3   Download

 • (NB) Nội dung chính của Đề cương bài giảng Kiểm toán căn bản là: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán, bản chất và chức năng của kiểm toán, phân loại kiểm toán, đối tượng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p convitdola 07-12-2017 116 10   Download

 • Phần 1 Tài liệu Lý thuyết kiểm toán trình bày các nội dung: Khái quát chung về kiểm toán (kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán), nội dung kiểm toán (đối tượng kiểm toán, những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p tsmttc_004 18-06-2015 215 83   Download

 • thực trạng các hoạt động cần được kiểm toán do các kiểm toán viên có trình độ và nghiệp vụ tương xứng thực hiện thông qua phương pháp kiểm toán chứng từ và phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ trên cơ sở pháp lý có hiệu lực.

  ppt9p minhle1206 19-10-2011 200 34   Download

 • Phần 1 Tài liệu Lý thuyết kiểm toán trình bày các nội dung: Khái quát chung về kiểm toán (kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán), nội dung kiểm toán (đối tượng kiểm toán, những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p nhasinhaoanh_05 02-11-2015 38 3   Download

 • Nội dung của chương 1 bao gồm: Bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán, quá trình phát triển và ý nghĩa của môn kiểm toán.

  pdf36p sasu111 12-03-2014 61 2   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán" cung cấp kiến thức kiểm tra, kiểm soát trong quản lý; bản chất của kiểm toán; chức năng của kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán.

  pdf38p kequaidan9 17-12-2020 17 1   Download

 • Chương 8 Kiểm toán hoạt động Marketing, kết cấu chương học trình bày về: Bản chất và chức năng của hoạt động Marketing ảnh hưởng tới kiểm toán; tầm quan trọng, mục tiêu và đặc điểm chung của một cuộc kiểm toán hoạt động marketing; quy trình và nội dung kiểm toán hoạt động marketing; chỉ dẫn kiểm toán hoạt động Marketing.

  pdf22p thanhdieutran 14-04-2014 355 36   Download

 • Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau : kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng.. Hiểu rõ và nắm bắt được các thông tin, số liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán trên thế giới và tại Việt Nam Nắm rõ các quan điểm khác nhau về khoa học kiểm toán trong từng thời kỳ phát triển - Nắm được bản chất và chức năng của kiểm toán. Phân tích và hiểu rõ tầm quan trọng, vai trò của kiểm toán trong nền kinh...

  ppt27p giangftb 07-05-2013 93 35   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán; bản chất của kiểm toán; đối tượng, chức năng của kiểm toán và mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán; các loại hình tổ chức kiểm toán; kiểm toán viên; tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập; chuẩn mực kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p tsmttc_007 10-09-2015 107 6   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán" giúp sinh viên hiểu được vai trò của kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động quản lý và những yếu tố nào của quản lý có tác động đến hoạt động kiểm tra kiểm soát; bản chất của kiểm toán thông qua việc tìm hiểu các quan điểm khác nhau về kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán đối với các đối tượng sử dụng thông tin tài chính của đơn vị cũng như đối với các nhà quản lý trong đơn vị.

  pdf20p kequaidan9 17-12-2020 25 5   Download

 • Chức năng của kiểm toán Hoạt động kiểm toán thực hiện hai chức năng cơ bản xác minh và bày tỏ ý kiến về đối tượng kiểm toán. Đối tượng kiểm toán nói chung và đối tượng kiểm toán nói riêng luôn chứa đựng nhiều mối quan hệ về kinh tế, về pháp lý phong phỳ và đa dạng.Do đó chức năng xác minh và bày rỏ ý kiến xác minh bày tỏ ý kiến cần xác định thật khoa học. ...

  pdf33p kimku11 06-10-2011 127 36   Download

 • Khái niệm, bản chất kiểm toán, phân loại hoạt động kiểm toán, kiểm toán viên và các tiêu chuẩn kiểm toán viên, bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán,... là những nội dung chính trong tài liệu "Khái niệm, bản chất kiểm toán, phân loại hoạt động kiểm toán". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc12p phamchithien2013 01-04-2016 89 7   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng kiểm toán, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: nguồn gốc hình thành và phát triển của kiểm toán, bản chất của kiểm toán, lĩnh vực kiểm toán, chức năng kiểm toán, phân loại kiểm toán.

  pdf29p holoesinin 13-06-2014 74 5   Download

 • sớm thiết lập môi trường pháp lý hoạt động kiểm toán trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay. Ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy về kiểm toán trong đó có nhấn mạnh vai trò quyên hạn và trách nhiệm đối với các KTV, các tổ chức và hội nghề nghiệp.

  doc3p vkth225049 30-10-2010 311 26   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vai trò của kiểm toán, lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán; bản chất của kiểm toán; đối tuợng, chức năng và lợi ích kinh tế của kiểm toán;...

  ppt66p minhmuimui 28-10-2014 134 20   Download

 • Hoạt động kiểm toán thực hiện hai chức năng cơ bản xác minh và bày tỏ ý kiến về đối tượng kiểm toán. Đối tượng kiểm toán nói chung và đối tượng kiểm toán riêng luôn chứa đựng nhiều mối quan hệ về kinh tế, về pháp lý phong phú và đa dạng.

  pdf40p emilynguyen 08-07-2009 1966 699   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bản chất và chức năng của kiểm toán
p_strCode=banchatvachucnangcuakiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2