intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán: Chương 2 - ĐH Kinh tế

Chia sẻ: Trần Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
145
lượt xem
17
download

Bài giảng Kiểm toán: Chương 2 - ĐH Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Bằng chứng kiểm toán đặc biệt thuộc bài giảng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể về bằng chứng kiểm toán cũng như kiến thức kiểm toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Chương 2 - ĐH Kinh tế

 1. Chương 2 Bằng chứng kiểm toán đặc biệt 1
 2. Tổng quan Bằng chứng kiểm toán cơ bản CƠ SỞ DẪN LIỆU CỦA BÁO CÁO Bằng chứng kiểm toán TÀI CHÍNH đặc biệt Kiểm tra có lựa chọn Hồ sơ kiểm toán 2
 3. Nội dung Số dư đầu năm Ước tính kế toán C/việc của chuyên gia Giải trình của Giám đốc Tư liệu của Sử dụng c/v của bên khác KTV khác Sự kiện tiếp theo Tư liệu của KTV nội bộ Hoạt động liên tục Nợ tiềm tàng Các bên có liên quan 3
 4. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ Khái niệm Phân loại Thủ tục kiểm toán Nguồn tài liệu: - VAS 23 & IAS 10 - VSA 560 & ISA 560 4
 5. Khái niệm “Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực VAS đến BCTC đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau 23 ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành BCTC”. “Là những sự kiện có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày khoá VSA sổ kế toán lập báo cáo tài chính để kiểm toán đến ngày 560 ký báo báo cáo kiểm toán; và những sự kiện được phát hiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán”. 5
 6. So sánh khái niệm giữa VAS & VSA VAS 23 “SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM” 31.12.200X 1.2.200X+1 Ngày kết thúc Ngày phát hành BCTC niên độ “CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO VSA 560 CÁO TÀI CHÍNH” (1) (2) (3) 31.12.200X 1.2.200X+1 15.2.200X+1 Ngày kết thúc Ngày ký báo cáo Ngày công bốBCTC niên độ kiểm toán 6
 7. Ví dụ về ngày phát hành BCTC Ban Giám đốc hoàn tất việc soạn thảo BCTC cho niên độ kết thúc ngày 31/12/200X vào ngày 28/02/200X+1. Ngày 18/03/200X +1 HĐQT đã rà soát lại BCTC và đồng ý cho phép phát hành. Đơn vị đã thông báo lợi nhuận và một số thông tin tài chính khác vào ngày 19/03/200X+1. BCTC sẳn sàng cho các cổ đông và các đối tượng khác sử dụng vào ngày 01/04/200X+1. Cổ đông chấp thuận BCTC tại cuộc họp Hội đồng cổ đông vào ngày 15/05/200X+1. Hãy xác định ngày phát hành BCTC? 7
 8. Phân loại (VAS 23) Loại sự kiện Yêu cầu Những sự kiện cung cấp Điều chỉnh báo thêm bằng chứng về các cáo tài chính sự việc đã tồn tại vào ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính. Những sự kiện cung cấp dấu Không cần hiệu về các sự việc đã phát điều chỉnh, sinh tiếp sau ngày khoá sổ nhưng có thể kế toán lập Báo cáo tài yêu cầu khai chính. báo 8
 9. Ví dụ về sự kiện điều chỉnh a) Kết luận của Toà án sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, xác nhận doanh nghiệp có những nghĩa vụ hiện tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đòi hỏi DN điều chỉnh khoản dự phòng đã được ghi nhận từ trước; ghi nhận những khoản dự phòng mới hoặc ghi nhận những khoản nợ phải thu, nợ phải trả mới. b) Thông tin nhận được sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về một tài sản bị tổn thất (impairment) trong kỳ kế toán năm, hoặc giá trị của khoản tổn thất được ghi nhận từ trước đối với tài sản này cần phải điều chỉnh. c) Việc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về giá gốc của tài sản đã mua hoặc số tiền thu được từ việc bán tài sản trong kỳ kế toán năm. d) Việc phát hiện những gian lận và sai sót chỉ ra rằng số liệu trên BCTC không được chính xác. 9
 10. Ví dụ minh họa 1 Trong năm 200X doanh nghiệp ô tô Hòa Bình đã hạch toán dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm là 100 triệu đồng. Tuy nhiên trong tháng 2/200X+1, kết luận của tòa án quyết định doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí bảo hành cho khách hàng là 150 triệu đồng. Trường hợp này doanh nghiệp Hòa Bình phải điều chỉnh tăng dự phòng chi phí bảo hành thêm 50 triệu đồng để đảm bảo nguồn thực hiện chi trả.
 11. Ví dụ minh họa 2 Vào ngày 31/12/200X, lô hàng A có giá gốc là 200 triệu đồng. Cty thương mại Hoàn Cầu đã lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho mặt hàng A là 40 triệu đồng. Ngày 20/02/200X+1 Cty đã bán lô hàng với giá bán 150 triệu đồng. Trường hợp này Cty phải lập dự phòng bổ sung 10 triệu đồng.
 12. Ví dụ về sự kiện không điều chỉnh a) Việc hợp nhất kinh doanh hoặc việc thanh lý công ty con của tập đoàn; b) Việc công bố kế hoạch ngừng hoạt động, việc thanh lý tài sản hoặc thanh toán khoản nợ liên quan đến ngừng hoạt động; hoặc việc tham gia vào một hợp đồng ràng buộc phải bán tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ; c) Mua sắm thanh lý tài sản có giá trị lớn; d) Nhà xưởng sản xuất bị phá hủy hoả hoạn, bảo lụt; e) Thực hiện tái cơ cấu chủ yếu; f) Các giao dịch chủ yếu và tiềm năng của cổ phiếu thường; g) Thay đổi bất thường, quan trọng về giá bán tài sản hoặc tỷ giá hối đoái; h) Thay đổi về thuế có ảnh hưởng quan trọng đến tài sản, nợ thuế hiện hành hoặc thuế hoản lại; i) Tham gia những cam kết, thoả thuận quan trọng hoặc những khoản nợ tiềm tàng; j) Xuất hiện những vụ kiện tụng lớn.
 13. Lưu ý Những sự kiện trọng yếu không điều chỉnh nhưng phải công bố trên thuyết minh BCTC:  Nội dung và số liệu của sự kiện;  Ước tính ảnh hưởng về tài chính, hoặc lý do không thể ước tính được các ảnh hưởng này.
 14. Ví dụ minh họa Đến ngày 31/12/200X, Công ty thương mại Thịnh Phát còn một lô hàng B dự trữ trong kho có giá gốc là 500 triệu đồng, nhưng không mua bảo hiểm. Ngày 15/02/200X+1, công ty đã bị hỏa hoạn và ước tính lô hàng B đã bị thiệt hại một nữa. Trường hợp này công ty phải công bố khoản thiệt hại lô hàng trên Bảng thuyết minh BCTC.
 15. Minh họa Preliminary Agreement with SANYO On February 14, 2006, the Group and SANYO Electric Co., Ltd announced a preliminary agreement with intent to form a new global company comprised of their respective CDMA mobile phone businesses – separate from the parent companies. The relevant assets from both companies will be contributed or made available for the new entity. Final agreements are expected to be signed in the second quarter of 2006, with the new business expected to commence operations in the third quarter 2006, provided that the due diligence has been completed and all necessary regulatory approvals obtained. Nguồn: Nokia’s financial statements for year ended 31.12.2005
 16. Tình huống ª Đến ngày 31/12/200X, khách hàng X còn nợ công ty một khoản tiền lớn. Theo nhận định chủ quan của BGĐ, khách hàng này vẫn còn có khả năng thanh toán nên quyết định không lập dự phòng. Qua tháng 2/200X+1, BGĐ nhận được nguồn tin đáng tin cậy là khách hàng này có tình hình tài chính suy yếu từ lâu. ª Đến ngày 31/12/200X, khách hàng Y còn nợ công ty một khoản tiền lớn. Theo đánh giá có căn cứ của BGĐ là khách hàng này vẫn còn có khả năng thanh toán nên quyết định không lập dự phòng. Qua tháng 2/200X+1, một trận hoả hoạn xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề đối với khách hàng này.
 17. VSA 560  Xây dựng thủ tục kiểm toán nhằm xác định những sự kiện phát sinh đến ngày ký BC kiểm toán ảnh hưởng BCTC.  Phân biệt các sự kiện cần điều chỉnh BCTC, các sự kiện cần cung cấp thông tin trong thuyết minh BCTC.  Làm rõ trách nhiệm của KTV trong từng tình huống.
 18. VSA 560 – Các định nghĩa  Ngày khoá sổ kế toán lập BCTC: Là ngày tính đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm.  Ngày ký BCTC: Là ngày, tháng, năm ghi trên BCTC trước phần ký tên Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) và đóng dấu của đơn vị được kiểm toán.  Ngày ký báo cáo kiểm toán: Là ngày, tháng, năm ghi trên báo cáo kiểm toán trước phần ký tên kiểm toán viên, ký tên Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) và đóng dấu của công ty kiểm toán.  Ngày công bố BCTC: Là ngày tính theo dấu bưu điện hoặc là ngày ký nhận sớm nhất khi nộp BCTC và BCKT.
 19. Các sự kiện phát sinh đến ngày ký báo cáo kiểm toán Trách nhiệm của KTV ª Xây dựng và thực hiện thủ tục kiểm toán nhằm xác định những sự kiện phát sinh đến ngày ký BCKT. ª Yêu cầu đơn vị được kiểm toán phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trong BCTC.
 20. Thủ tục kiểm toán - Xem xét lại các thủ tục do đơn vị quy định áp dụng nhằm bảo đảm mọi sự kiện xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán đều được xác định. - Xem xét các biên bản Đại hội cổ đông, họp Hội đồng quản trị, họp Ban kiểm soát, họp Ban Giám đốc sau ngày khoá sổ kế toán, kể cả những vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp này nhưng chưa được ghi trong biên bản. - Xem xét BCTC kỳ gần nhất của đơn vị và kế hoạch tài chính cũng như các báo cáo quản lý khác của Giám đốc. - Trao đổi với luật sư của đơn vị - Trao đổi với Giám đốc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2