intTypePromotion=1

Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Chương 3 - Th.s Lê Xuân Hương

Chia sẻ: Bui Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
180
lượt xem
57
download

Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Chương 3 - Th.s Lê Xuân Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những yếu tố cần thiết: - Những kiến thức căn bản.- Phân biệt giữa viết cho người đọc và viết cho người nghe - Chuẩn bị sẵn sàng và luyện tập hàng ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Chương 3 - Th.s Lê Xuân Hương

 1. Chương 3: 
 2. Những câu hỏi chính 1. Những kỹ năng cần thiết của nhân viên PR?  2. Cách thức rèn luyện các kỹ năng 
 3. Những kỹ năng cần thiết Viết:  • – Cho người đọc – Cho người nghe  Thuyết trình / trình bày  • Một số kỹ năng mềm  •
 4. Kỹ năng viết – viết cho người đọc Những yếu tố cần thiết:  • ­ Những kiến thức căn bản ­ Phân biệt giữa viết cho người đọc và viết cho người nghe ­ Chuẩn bị sẵn sàng và luyện tập hàng ngày. 
 5. Kỹ năng viết – viết cho người đọc Quy tắc đọc – quy tắc viết • – Cần tránh: Những từ ngữ xáo rỗng ­ Từ thừa ­ Từ ngữ rập khuôn ­ Từ  ngữ latin – Nên làm: Đơn giản ­ Ngắn gọn ­ Sắp xếp ý tốt ­ Thuyết phục ­ Dễ  hiểu fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fa fa fa fact fact fa ct ct fact ct fact ct fact
 6. Kỹ năng viết – viết cho người đọc  Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc"  • >"Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc“  Sống là không chờ đợi  • Chủ tịch Trần Đức Lương ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống vật chất, tinh thần;  • động viên các đối tượng chính sách phát huy truyền thống của gia đình cách  mạng… (Chủ tịch nước tặng quà thương binh, gia đình liệt sỹ, TTXVN,  26/7/2004)   Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Thủ tướng… thực hiện nhanh việc sớm xóa  • bỏ cơ chế cơ quan chủ quản đối với các doanh nghiệp Trung ương và địa  phương (HN đề nghị được phê duyệt dự án FDI mức vốn đến 40 triệu USD,  26/7/2004)  "Bánh cốm" ­ một "quốc hồn" Hà Nội (Hàng Than có bánh cốm, Báo Tin tức,  •
 7. Kỹ năng viết – viết cho người đọc
 8. Kỹ năng viết – viết cho người đọc
 9. Kỹ năng viết – viết cho người đọc Biên tập:  • ­ Biên tập lại và viết lại nếu cần ­ Sử dụng nguồn thông tin để hỗ trợ cho việc viết và biên tập ­ Biên tập viên là người “mổ xẻ” bài viết 
 10. Tài liệu viết cho người đọc Tài liệu báo chí: • – Thông cáo báo chí – Tiểu sử – Thông tin chung – Số liệu, Q&A, hình ảnh – Những trường hợp đã xảy ra – Điểm báo – ....
 11. Tài liệu viết cho người đọc Thông cáo báo chí:  • – là công cụ cho công chúng biết  tổ chức đang làm gì; là tài liệu trình  bày một quan điểm chính thức;  ảnh hưởng và kích thích sự truyền  bá thông tin – Được viết tốt, theo định dạnh nhất định, mang tính khu vực, tin có giá  trị  Các thành phần của TCBC: Tựa đề, Ngày tháng, Giới thiệu, Thân bài,  • Đoạn giới thiệu ngắn gọn về tổ chức, Kết luận, Người liên hệ
 12. Tài liệu viết cho người đọc Nguyên tắc viết Thông cáo báo chí:  • – Sử dụng mô hình kim tự tháp ngược – Sử dụng số từ chính xác – Tuân thủ nguyên tắc 5 W’s (who, what, why, when, where, and  sometimes how) – Một đoạn văn được viết theo dạng tầm quan trọng của thông tin  giảm dần. Lựa chọn thông tin và sắp xếp ý tốt cũng rất quan trọng. 
 13. Tài liệu viết cho người đọc
 14. Kỹ năng viết – viết cho người nghe  5 đặc điểm chính:   • – Bài phát biểu được viết cho người nghe không phải để đọc – Ngôn từ cụ thể  – Sự phản hồi tích cực  – Mục đích rõ ràng – Mỗi bài phát biểu có một đối tượng nghe nhất định.
 15. Kỹ năng viết – viết cho người nghe   Chiến lược:  • Tiếp xúc trực tiếp với các cổ đông và minh bạch thông tin về hoạt động kinh  • doanh của công ty nhằm giúp cổ đông yên tâm với phần vốn đầu tư vào  công ty, đồng thời thuyết phục những cổ đông hiện tại nhằm tiếp tục đầu tư  cho những dự án tiếp theo của công ty. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các  phương tiện truyền thông đại chúng để chuyển tải đến những nhà đầu tư  tiềm năng những thế mạnh của công ty, năng lực kinh doanh và khả năng  sinh lời cao của công ty với mục tiêu thuyết phục họ chuyển vốn đầu tư vào  hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, cũng bằng cách đưa thông tin chứng  minh về năng lực kinh doanh của công ty trên các phương tiện thông tin đại  chúng  tác động vào nhận thức của khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm  năng, nhân viên, các cơ quan báo đài, các cơ quan quản lý để nâng cao uy  tín của công ty và tranh thủ được sự đồng tình của các nhóm công chúng  này.
 16. Kỹ năng viết – viết cho người nghe  Communication strategy • Generate awareness of this group of companies by: – Celebrating impressive business meeting – Attracting as many as possible potential partners in Vietnam to come and experience the event – Make noise of event result to enforce the competency of these companies and to achieve the positive consideration of potential partner and also catch attention of those who did not come to event Phase 1: Phase 2: Phase 3: Generate awareness Event date: create Amplify the event effect of availability of these trustable experience by generate news, companies and through feature and advertorials attract target group to performance of on printed media, digital participate the event these companies at media and TV the event
 17. Kỹ năng viết­ viết cho người nghe Viết bài phát biểu:  • – Lên kế hoạch viết bài:  • Tìm hiểu hoàn cảnh trình bày bài nói • Chủ đề bài viết • Con người  –  Viết  • Xây dựng cấu trúc bài viết: mở đầu – thân bài – kết luận • Viết dàn ý bài nói • Bản nháp • Phản hồi • Chỉnh sửa cuối cùng
 18. Kỹ năng nói trước đám đông 
 19. Kỹ năng nói trước đám đông  Để giao tiếp thành công:  • • performance : 55% • Voice : 38% • Words : 7%
 20. Kỹ năng nói trước đám đông Chuẩn bị trước khi phát biểu: • – Làm quen với bài phát biểu: đọc bài phát biểu, thu âm bài nói và nghe lại  – Tìm hiểu về người nghe – Kiểm tra địa điểm sẽ phát biểu – Kiểm soát những vật dụng hỗ trợ Khi phát biểu: • – Phục trang phù hợp – Giọng nói rõ ràng, âm lượng vừa nghe – Tốc độ nói vừa phải, phù hợp với bài phát biểu – Sử dụng ngôn ngữ hình thể. Tiếp xúc bằng mắt với người nghe – Sử dụng khoảng lặng – Kiểm soát cảm xúc  – Hãy là chính mình 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản