intTypePromotion=1

Bài giảng môn quản trị chiến lược:Chương 4. Đánh giá môi trường bên ngoài - Th.S Hoàng Giang

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
91
lượt xem
5
download

Bài giảng môn quản trị chiến lược:Chương 4. Đánh giá môi trường bên ngoài - Th.S Hoàng Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan: Bản chất của việc kiểm sóat các yếu tố bên ngoài; Ảnh hưởng kinh tế; Ảnh hưởng xã hội, văn hoá, nhân khẩu học và địa lý; Các ảnh hưởng luật pháp, chính phủ và chính trị; Các ảnh hưởng công nghệ; Ảnh hưởng cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn quản trị chiến lược:Chương 4. Đánh giá môi trường bên ngoài - Th.S Hoàng Giang

 1. Chương 4 Đánh giá môi trường bên ngoài Quản trị chiến lược: Khái niệm và nghiên cứu tình huống. Lần thứ 9 Fred R. David Ch.4-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 2. Tổng quan ● Bản chất của việc kiểm sóat các yếu tố bên ngoài ● Ảnh hưởng kinh tế ● Ảnh hưởng xã hội, văn hoá, nhân khẩu học và địa lý Ch.4-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 3. Tổng quan ● Các ảnh hưởng luật pháp, chính phủ và chính trị ● Các ảnh hưởng công nghệ ● Ảnh hưởng cạnh tranh Ch.4-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 4. Tổng quan ● Phân tích đối thủ cạnh tranh: ● Mô hình 5 thế lực của Porter ● Nguồn thông tin bên ngoài ● Các công cụ và kỹ thuật dự báo Ch.4-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 5. Tổng quan ● Các thách thức toàn cầu ● Phân tích ngành công nghiệp: ● Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài ● Ma trận hình ảnh cạnh tranh Ch.4-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 6. Đánh giá bên ngoài Dự báo là rất khó khăn, đặc biệt là dự báo về tương lai. -- Neils Bohr Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 7. Kiểm soát các yếu tố bên ngoài thích hợp với tiến trình quản trị chiến lược ● Các ảnh hưởng quan trọng của môi trường ● Phân tích ngành công nghiệp Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 8. Kiểm soát các yếu tố bên ngoài thích hợp với tiến trình quản trị chiến lược Kiểm soát các yếu tố bên ngoài: ● Xác định và đánh giá xu hướng và các sự kiện vượt khỏi tầm quản lý của một công ty riêng lẻ ● Gia tăng đối thủ cạnh tranh nước ngoài ● Sự thay đổi dân số ● Độ tuổi xã hội trẻ hay già ● Thông tin công nghệ ● Cuộc cách mạng vi tính Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 9. Bản chất của việc kiểm soát các yếu tố bên ngoài Mục đích: ● Sự phát triển của một danh mục có giới hạn: ● những cơ hội môi trường có thể mang lại lợi ích cho công ty và; ● các mối đe doạ của môi trường mà công ty nên tránh Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 10. Các ảnh hưởng quan trọng của môi trường Năm lọai chủ yếu: 1.Kinh tế 2.Xã hội, văn hoá, địa lý và nhân khẩu 3.Chính trị, chính phủ và luật pháp 4.Công nghệ 5.Cạnh tranh Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 11. Mối liên hệ giữa các ảnh hưởng chủ yếu của môi trường và tổ chức Đối thủ cạnh tranh Nhà cung cấp Nhà phân phối Các chủ nợ Các ảnh Khách hàng Cơ hội hưởng bên Nhân viên & ngoài Cộng đồng Nguy cơ Nhà quản lý Nhà đầu tư Công đoàn Các nhóm đặc biệt có quyền lợi Sản phẩm Dịch vụ Thị trường Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 12. Thực hiện việc kiểm sóat các yếu tố bên ngoài Thu thập dữ liệu và thông tin cạnh tranh về các xu hướng: ● Xã hội ● Văn hoá ● Nhân khẩu học ● Môi trường ● Kinh tế ● Chính trị, luật pháp, chính phủ ● Công nghệ Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 13. Thực hiện việc kiểm sóat các yếu tố bên ngoài Nguồn của các thông tin bao gồm: ● Internet ● Thư viện (công ty, trường đại học, công cộng) ● Các nhà cung cấp ● Các nhà phân phối ● Khách hàng ● Đối thủ cạnh tranh Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 14. Thực hiện việc kiểm sóat các yếu tố bên ngoài Các yếu tố thành công có tính quyết định có thể: ● thay đổi theo thời gian ● thay đổi theo ngành Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 15. Thực hiện việc kiểm sóat các yếu tố bên ngoài Các biến số khác thường được sử dụng bao gồm: ● Thị phần ● Qui mô của các sản phẩm cạnh tranh ● Nền kinh tế thế giới ● Các công ty liên kết ở nước ngoài ● Lợi thế về các tài khỏan quan trọng ● Khả năng cạnh tranh giá cả ● Sự tiến bộ của công nghệ ● Lãi suất ● Sự giảm bớt ô nhiễm môi trường Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 16. Các yếu tố thành công có tính quyết định Các yếu tố thành công có tính quyết định nên: 1.Được xem trọng để đạt được các mục tiêu dài hạn và hàng năm 2.làm thế nào để có thể đo lường được 3.tương đối ít về số lược 4.có thể áp dụng được cho tất cả các công ty cạnh tranh 5.có nhiều thứ bậc ●công ty tổng quát ●các lãnh vực chức năng hoặc được phân ban Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 17. Ảnh hưởng kinh tế Các biến số kinh tế quan trọng cần theo dõi: ●Tín dụng có sẵn ●Mức thu nhập thực tế có thể sử dụng được ●Lãi suất ●Tỷ lệ lạm phát ●Tỷ suất thị trường tiền tệ ●Thâm hụt ngân sách của chính phủ ●Xy hướng tổng sản phẩm quốc dân ●Mô hình tiêu thụ Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 18. Các biến số kinh tế quan trọng cần theo dõi ●Xu hướng thất nghiệp ●Mức năng suất của công nhân ●Giá trị của đồng đola trên thị trường thế giới ●Xu thế của thị trường chứng khoán ●Các điều kiện kinh tế nước ngoài ●Các yếu tố xuất nhập khẩu ●Sự thay đổi nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ ●Sự khác biệt thu nhập theo vùng và nhóm người tiêu thụ ● Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 19. Các biến số kinh tế quan trọng cần theo dõi ●Biến động giá cả ●Xuất khẩu lao động và vốn ●Chính sách tiền tệ ●Chính sách tài chính ●Thuế suất ●Các chính sách của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (ECC) ●Chính sách của tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu lửa (OPEC) ●Chính sách của liên minh các quốc gia kém phát triển (LDC) Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
 20. Ảnh hưởng xã hội, văn hoá, nhân khẩu học & địa lý Tác động chủ yếu đến: ●Sản phẩm ●Dịch vụ ●Thị trường ●Khách hàng Ch.4-* Fred R. David David Fred R. Prentice Prentice Hall
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2